c S
U središtu

Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

26.07.2022

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela Odluku o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (objavljena u „Narodnim novinama“ br. 85/22.), a kojom se objavljuje dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, fiksni tečaj konverzije, dan početka i završetka dvojnog optjecaja, dan početka i završetka dvojnog iskazivanja te druga pitanja potrebna za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Uvodno je potrebno istaći da je Vijeće Europske unije 12. srpnja 2022. donijelo Odluku Vijeća (EU) 2022/1211 od 12. srpnja 2022. o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. kojom je utvrdilo da RH ispunjava sve potrebne uvjete za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i da će odstupanje u korist RH iz članka 5. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji iz 2012. prestati s učinkom od 1. siječnja 2023. Istoga dana donijeta je i Uredba Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku kojom je utvrđeno da se stopa konverzije određuje na 7,53450 kuna za jedan euro.

Nadalje, člankom 5. stavkom 1. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/22. – dalje: Zakon o uvođenju eura) propisano je da Vlada Republike Hrvatske odlukom objavljuje dan uvođenja eura kao službene valute u RH utvrđen u odluci Vijeća EU-a o usvajanju eura donesenoj u skladu s člankom 140. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i fiksni tečaj konverzije utvrđen u uredbi Vijeća EU-a kojom se utvrđuje fiksni tečaj konverzije donesenoj u skladu s člankom 140. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te dan početka i završetka dvojnog optjecaja, dan početka i završetka dvojnog iskazivanja utvrđene u skladu s odredbama ovoga Zakona i druga pitanja potrebna za uvođenje eura.

Tako je na temelju članka 5. Zakona o uvođenju eura,  a u svezi s prethodno navedenom Odlukom Vijeća (EU) 2022/1211 i Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela Odluku o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (objavljena u „Narodnim novinama“ br. 85/22., a stupila na snagu 23. srpnja 2022. – dalje: Odluka o objavi uvođenja eura), kojom se u bitnome objavljuje dan uvođenja eura kao službene valute u RH, fiksni tečaj konverzije, dan početka i završetka dvojnog optjecaja te dan početka i završetka dvojnog iskazivanja.

Dakle, u točki II. Odluke o objavi uvođenja eura se navodi da će euro postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u RH na dan 1. siječnja 2023, te da je fiksni tečaj konverzije određen na 7,53450 kuna za jedan euro.

Nadalje, razdoblje dvojnog optjecaja je razdoblje od 1. siječnja 2023. u 00:00 sati do 14. siječnja 2023. u 24:00 sata. Inače, u članku 3. točki 8. Zakona o uvođenju eura pojam dvojni optjecaj je definiran kao optjecaj u kojem se prilikom transakcija gotovim novcem istodobno koriste kuna i euro kao zakonsko sredstvo plaćanja, a pravila i iznimke od primjene pravila postupanja tijekom razdoblja dvojnog optjecaja uređena su u člancima 40. i 41. Zakona o uvođenju eura.

Konačno, razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja je razdoblje od 5. rujna 2022. u 00:00 sati do 31. prosinca 2023. u 24:00 sata, uz napomenu da Zakon o uvođenju eura pojam dvojno iskazivanje definira kao iskazivanje cijena robe, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti na način da su istodobno istaknuti u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona (članak 3.točka 9.), s tim da je dvojno iskazivanje uređeno u člancima 42. do 53. Zakona o uvođenju eura, a opća pravila za preračunavanje i zaokruživanje, odnosno posebna pravila koja se odnose na zaokruživanje u člancima 14. i 15. navedenog Zakona.

Željko Kudrić, dipl.iur.