c S
U središtu

Prijedlog Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići)

11.08.2023

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je novi Prijedlog Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjim vrtićima, poznat kao e-Vrtići. Ovaj Pravilnik propisuje nove standarde za vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije u predškolskim ustanovama te uvodi sustav e-Vrtići, elektronički upisnik koji će olakšati praćenje podataka o djeci i njihovom razvoju.

Predškolski odgoj i obrazovanje ima ključnu ulogu u razvoju djece u ranim godinama života. Kako bi se osigurala kvaliteta rada i praćenje napretka djece u predškolskim ustanovama, donesen je novi Prijedlog Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići). Novi Prijedlog Pravilnika predstavlja značajno proširenje u odnosu na prethodni Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" br. 83/01., 57/22.), obuhvaćajući ne samo dječje vrtiće, već i druge ustanove koje pružaju rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Prema novim odredbama, pedagoška dokumentacija i evidencija uključuje različite obrasce kao što su Ljetopis dječjeg vrtića, Matična knjiga djece, Imenik djece, Knjiga pedagoške dokumentacije odgojno-obrazovne skupine, Dosje djeteta, individualni dosje djeteta i individualizirani kurikulum za dijete, Potvrda o završenom programu predškole te Pedagoška dokumentacija stručnih suradnika i zdravstvenog voditelja. Ove dokumente vodit će stručni radnici i ravnatelji ustanova s ciljem praćenja, evaluacije i podrške u razvoju djece.

Novi Prijedlog Pravilnika naglašava važnost zaštite osobnih podataka i tajnosti informacija o djeci. Pristup podacima bit će omogućen samo ovlaštenim djelatnicima ustanove i ovlaštenim osobama koje održavaju i razvijaju sustav. Ministarstvo može, uz dokazivanje svrhe i pravnog temelja, omogućiti pristup podacima drugim javnim i državnim institucijama te znanstvenim institucijama, ali samo uz prethodno zatraženo stručno mišljenje agencije za zaštitu osobnih podataka.

Uvode se i rokovi za čuvanje dokumentacije. Matična knjiga i ljetopis trajno se čuvaju, dok se ostala dokumentacija i evidencija koriste i čuvaju pet godina. Ovaj Pravilnik zamjenjuje prethodni Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću, koji je stupio na snagu s objavom u "Narodnim novinama".

Cilj je poboljšati kvalitetu pedagoškog rada i olakšati praćenje razvoja djece u predškolskim ustanovama. Sustav e-Vrtići omogućit će brži i učinkovitiji pristup podacima, što će pomoći u boljoj evaluaciji i planiranju obrazovnih programa za najmlađe. Vrijedi istaknuti da Prijedlog novog Pravilnika naglašava važnost stručnog praćenja djece i suradnje s roditeljima kako bi se osiguralo optimalno razvojno i obrazovno okruženje za djecu predškolske dobi. Također, pravilnik se odnosi na elektronički sustav e-Vrtići koji omogućuje digitalno vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci, što može olakšati i poboljšati organizaciju i pristup podacima.

U odnosu na stari Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću, novi Prijedlog Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići) proširuje opseg primjene te sada obuhvaća i druge ustanove koje ostvaruju djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a ne samo dječje vrtiće. Detaljnije uređuje način vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije, uključujući i elektronički upisnik (e-Vrtići). Uvodi novu odredbu o kurikulumu odgojno-obrazovne ustanove, koji se donosi na obrascu veličine A4 i mora biti povezan u cjelinu. Uvodi i obvezu vođenja individualiziranog odgojno-obrazovnog kurikuluma za darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju. Dodatno regulira vođenje imenika djece i knjige zapisnika te propisuje obveze ministarstva i ustanova, kao i zaštitu i tajnost podataka.

Ministarstvo preuzima odgovornost za osiguranje nesmetanog funkcioniranja e-Vrtića, uključujući sve potrebne aspekte kao što su računalna i komunikacijska infrastruktura, tehnička podrška sustavu, sigurnost podataka te korisnička podrška. Sve aktivnosti provodit će se u skladu s važećim zakonskim propisima i stručnim smjernicama. Ministarstvo ima mogućnost dodijeliti ovlasti drugim ustanovama unutar sustava obrazovanja i znanosti kako bi obavljale određene zadatke u vezi s održavanjem i podrškom sustavu e-Vrtića. Ovaj postupak, koji uključuje tehničku podršku, sigurnost podataka i osiguravanje dostupnosti sustava, također će biti podložan važećim zakonskim propisima i profesionalnim standardima.

Javno savjetovanje za Novi Prijedlog Pravilnika bilo je otvoreno na portalu e-Savjetovanje od 2. ožujka do 1. travnja 2023. Jedan od prijedloga sudionika rasprave bio je uvođenje dvojezičnih obrazaca na jeziku i pismu nacionalnih manjina u predškolskim ustanovama. Naglašavaju važnost ovog rješenja kako bi se osigurala prava pripadnika manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj i omogućilo kvalitetno obrazovanje na njihovom materinskom jeziku. Hrvatska psihološka komora upozorava na nejasnoću u vezi vođenja pedagoške dokumentacije u pisanom i/ili elektroničkom obliku.

Potrebno je precizirati koje se točno dokumentacije vodi u kojem obliku kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi i nepotpune evidencije. Osim toga, pojedini stručnjaci ističu potrebu za jedinstvenim programskim rješenjem za vođenje elektroničke pedagoške dokumentacije koje bi bilo primjenjivo u svim ustanovama diljem Hrvatske. Njihov argument je da bi to spriječilo razlike u razvijenosti i opremljenosti ustanova te bi omogućilo jednak pristup tehnologiji i održavanju takvog sustava. Unatoč tim izazovima, većina stručnjaka pozdravlja uvođenje tehnoloških rješenja u vođenje pedagoške dokumentacije.

Zaključno, novi Prijedlog Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići) predstavlja značajan potencijalni korak naprijed u osiguravanju kvalitete rada i praćenju napretka djece u predškolskim ustanovama. Proširenje opsega primjene na druge ustanove koje pružaju rani i predškolski odgoj i obrazovanje omogućuje jednak tretman za sve dječje ustanove, dok primjedbe stručnjaka potiču na dodatna pojašnjenja kako bi se osigurala dosljednost u provedbi pravilnika. S korištenjem tehnologije, elektronički oblik pedagoške dokumentacije donosi nove mogućnosti i olakšava praćenje razvoja djece u današnjem digitalnom dobu.

Pripremio: Željko Čižmek, mag. act. soc.