Poredano po:

Broj dokumenata: 47

1
Obveza uplate doprinosa za radnika · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 7.8.2020.

2
Korištenje poreznih pogodnosti protivno zakonu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Opći porezni zakon

Datum dokumenta: 27.7.2020.

3
Oporezivanje primitaka člana uprave koji nije u radnom odnosu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 8.7.2020.

4
Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2019. · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 18.5.2020.

5
Porezni tretman potpora koje poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 31.3.2020.

6
Porezni tretman udjela u dobiti ostvarenih dodjelom vlastitih dionica iz inozemstva · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.12.2019.

7
Upit u svezi načina isplate plaće · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.12.2019.

8
Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog djeteta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 21.11.2019.

9
Neoporezivi primici · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 20.11.2019.

10
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 30.8.2019.

11
Neoporezivi primici · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 26.8.2019.

12
Dnevnice za službena putovanja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 26.8.2019.

13
Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supruga · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 14.8.2019.

14
Porez na dohodak · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 29.7.2019.

15
Isplata primitaka u naravi po osnovi radnog odnosa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 29.7.2019.

16
Isplata naknade za korištenje osobnog automobila u svrhe volontiranja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.5.2019.

17
Primjena Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između SFR Jugoslavije i Kraljevine Norveške · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 26.6.2018.

18
Uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja djeteta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 8.5.2018.

19
Obrazovanje i izobrazba vezani uz obavljanje djelatnosti neprofitne organizacije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 27.4.2018.

20
Porezni tretman financijskih sredstava isplaćenih u okviru programa Europske unije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 20.4.2018.

21
Porezni tretman troškova smještaja i prehrane sezonskih radnika · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 18.4.2018.

22
Porezni tretman naknade troškova službenog putovanja u mjesto prebivališta radnika · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 18.4.2018.

23
Prijava o prestanku obavljanja djelatnosti · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.4.2018.

24
Porezni tretman primitaka ostvarenih prikupljanjem donacija za snimanje edukativnih videa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 11.4.2018.

25
Tumačenje odredbi Pravilnika o porezu na dohodak · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 9.4.2018.

26
Porezni tretman isplata pozajmica iz kase uzajamne pomoći članovima sindikata · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 20.3.2018.

27
Porezni tretman kapitalnih dobitaka po osnovi trgovanja kriptovalutama · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 19.3.2018.

28
Isplaćivanje naknada vanjskim suradnicima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 7.3.2018.

29
Izdavanje i upis promjena na Obrascu PK · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 9.2.2018.

30
Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 5.2.2018.

31
Oporezivanje najma stanova putnicima i turistima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.11.2017.

32
Naplata primitaka ostvarenih na temelju pruženih usluga u domaćinstvu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.11.2017.

33
Porez na dohodak od nesamostalnog rada i primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Republikom Slovenijom · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 7.9.2017.

34
Porezni tretman primitaka (nagrada i/ili premija) u sustavu natjecanja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.7.2017.

35
Isplata naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u gotovu novcu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 14.7.2017.

36
Porezni tretman kapitalnih dobitaka po osnovi trgovanja kriptovalutama · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 14.7.2017.

37
Isplata primitaka po osnovi ugovora o djelu i naknada za službeni put na zaštićeni račun · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 29.5.2017.

38
Osobni odbitak umirovljenika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.5.2017.

39
Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 18.4.2017.

40
Ispunjavanje obveznih podataka u putnim nalozima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 13.4.2017.

41
Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 10.4.2017.

42
Primici na koje se ne plaća porez na dohodak · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 6.4.2017.

43
Plaćanje bitcoinom · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 3.4.2017.

44
Promjena načina oporezivanja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 14.3.2017.

45
Primici isplaćeni znanstvenicima na koje se ne plaća porez na dohodak · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 9.3.2017.

46
Dohodak od imovine ostvaren po osnovi najma vlasnika i suvlasnika · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 9.3.2017.

47
Krediti odobreni uz kamatnu stopu nižu od 3% · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.2.2017.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec