Poredano po:

Broj dokumenata: 83

1
Korištenje poreznih pogodnosti protivno zakonu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Opći porezni zakon

Datum dokumenta: 27.7.2020.

2
Oporezivanje primitaka člana uprave koji nije u radnom odnosu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 8.7.2020.

3
Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2019. · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 18.5.2020.

4
Porezni tretman potpora koje poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 31.3.2020.

5
Porezni tretman potpora zbog elementarnih nepogoda · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 31.3.2020.

6
Porezni tretman udjela u dobiti ostvarenih dodjelom vlastitih dionica iz inozemstva · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.12.2019.

7
Upit u svezi načina isplate plaće · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.12.2019.

8
Porezni tretman isplate naknade štete u radnom sporu izvansudskom nagodbom · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 26.11.2019.

9
Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog djeteta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 21.11.2019.

10
Neoporezivi primici · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 20.11.2019.

11
Plaćanje dva različita poreza po dvije različite osnove · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 7.10.2019.

12
Neoporezivi primici · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 26.8.2019.

13
Dnevnice za službena putovanja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 26.8.2019.

14
Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supruga · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 14.8.2019.

15
Porez na dohodak · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 29.7.2019.

16
Isplata primitaka u naravi po osnovi radnog odnosa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 29.7.2019.

17
Isplata naknade za korištenje osobnog automobila u svrhe volontiranja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.5.2019.

18
Oporezivanje stipendije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 8.1.2019.

19
Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog djeteta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 8.1.2019.

20
Naknadna isplata zaostale plaće · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 21.8.2018.

21
Datum upisa u RPO za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 20.8.2018.

22
Priznavanje porezne olakšice u godišnjem obračunu poreznim obveznicima koji nisu podnijeli Obrazac ZPP-DOH · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 8.8.2018.

23
Primjena Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između SFR Jugoslavije i Kraljevine Norveške · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 26.6.2018.

24
Porezni tretman naknade darovane radi sudjelovanja u znanstvenom istraživanju · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 5.6.2018.

25
Porezni tretman dnevne parkirne karte · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 25.5.2018.

26
Porezni tretman prodaje udjela u privatnoj ustanovi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 15.5.2018.

27
Uvećanje osobnog odbitka udomitelju po osnovi uzdržavanja djeteta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 11.5.2018.

28
Uvjeti za priznavanje osobnog odbitka · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 10.5.2018.

29
Uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja djeteta · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 8.5.2018.

30
Paušalno oporezivanje dohotka od iznajmljivanja nerezidenata iz država članica EU i iz trećih država · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 7.5.2018.

31
Obrazovanje i izobrazba vezani uz obavljanje djelatnosti neprofitne organizacije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 27.4.2018.

32
Porezni tretman kapitalnog dobitka po osnovi prodaje dionica · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 25.4.2018.

33
Porezni tretman financijskih sredstava isplaćenih u okviru programa Europske unije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 20.4.2018.

34
Porezni tretman naknade troškova službenog putovanja u mjesto prebivališta radnika · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 18.4.2018.

35
Prijava o prestanku obavljanja djelatnosti · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.4.2018.

36
Pravo građenja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 12.4.2018.

37
Porezni tretman primitaka ostvarenih prikupljanjem donacija za snimanje edukativnih videa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 11.4.2018.

38
Uvećanje osobnog odbitka za udomljeno dijete · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 10.4.2018.

39
Isplata uskrsnice · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 6.4.2018.

40
Porezni tretman prodaje poslovnih udjela · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 3.4.2018.

41
Oporezivanje naknade štete i zateznih kamata · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.3.2018.

42
Porezni tretman isplata pozajmica iz kase uzajamne pomoći članovima sindikata · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 20.3.2018.

43
Primici po osnovi potpora u poljoprivredi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 20.3.2018.

44
Porezni tretman kapitalnih dobitaka po osnovi trgovanja kriptovalutama · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 19.3.2018.

45
Izdavanje i upis promjena na Obrascu PK · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 9.2.2018.

46
Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 5.2.2018.

47
Oporezivanje nagrada stečajnih upravitelja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.1.2018.

48
Oporezivanje najma stanova putnicima i turistima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.11.2017.

49
Naplata primitaka ostvarenih na temelju pruženih usluga u domaćinstvu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.11.2017.

50
Porezni tretman mirovine isplaćene od strane Mirovinskog fonda Svjetske Banke · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 7.9.2017.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec