Poredano po:

Broj dokumenata: 1381

1
2
Prijedlog za korištenja prihoda od imovine djeteta radi liječenja oca · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

3
Prijedlog za lišenje roditeljske skrbi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

4
Prijedlog za odluku o zastupanju djeteta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

5
Prijedlog za određivanje mjere zabrane približavanja djetetu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

6
Prijedlog za određivanje školovanja djeteta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

7
Prijedlog za poduzimanje medicinskog zahvata · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

8
Prijedlog za zamjenu suglasnosti drugog bračnog druga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

9
Prijedlog za zbranu ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

10
Suglasnost bračnog druga za upravljanjem bračnom stečevinom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

11
13
14
Prijedlog da se osobni odnosi s djetetom ostvaruju pod nadzorom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 23.8.2023

15
Prijedlog za dopuštenje sklapanja braka maloljetne osobe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 23.8.2023

16
Ogledni primjer odluke osnivača o prestanku javne ustanove · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 16.8.2023

17
Ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 31.7.2023

18
Očitovanje o odbijanju preuzimanja pologa · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

19
Odgovor na žalbu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

20
Odštetni zahtjev · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

21
Prijedlog radi dokazivanja smrti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

22
Prijedlog radi dopune rješenja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

23
Prijedlog radi odluke o privremenim učincima rješenja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

24
Prijedlog radi osnivanja sudskog pologa · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

25
Prijedlog radi poništaja isprave · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

26
Prijedlog radi sporazumnog razvrgnuća suvlasništva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

27
Prijedlog radi sporazumnog uređenja međe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

28
Prijedlog radi ukidanja rješenja o proglašenju nestale osobe umrlom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

29
Prijedlog za dobrovoljnu procjenu i prodaju stvari · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

30
Prijedlog za dopuštenje revizije · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

31
Prijedlog za proglašenje nestale osobe umrlom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

32
Prijedlog za ukidanje pravomoćnog rješenja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

33
Revizija po dopuštenju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

34
Zahtjev za predaju pologa novca · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

35
Žalba protiv rješenja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

36
Žalba protiv rješenja o osnivanju pologa · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

37
Žalba protiv rješenja o proglašenju osobe umrlom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

38
Prijava gubitka isprave · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

39
Obavijest o sklopljenom ugovoru o dodatnom radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2023

40
Ugovor o dodatnom radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2023

41
Zahtjev matičnog poslodavca za prestankom obavljanja dodatnog rada · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2023

42
43
Izvješće o savjetovanju s javnošću · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

44
Izrada plana savjetovanja s javnošću · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

45
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

46
Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

47
Obrazac za dostavu podataka o tijelu javne vlasti i službeniku za informiranje · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

48
Obrazac - popis skupova podataka TJV (“Asset lista”) · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

50
Pravilnik o radu (Zakon o radu 2023.) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.5.2023

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca