Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 59

1
Sporazum o prestanku ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

2
3
4
Odluka o plaćenom dopustu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

5
Dostava Rasporeda korištenja godišnjeg odmora Radničkom vijeću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

6
Zahtjev radnika za plaćeni dopust · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

7
Zahtjev za prekovremenim radom radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

8
Odluka poslodavca o nejednakom rasporedu radnog vremena · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

11
Izjava trudne radnice o pristanku na rad u preraspodjeli radnog vremena · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

13
Odluka o isplati naknade za neiskorišteni godišnji odmor · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

14
Suglasnost poslodavca na sklapanje ugovora o dopunskom radu radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

15
Ugovor o dopunskom radu radnika - na neodređeno vrijeme · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

16
Dodatak ugovoru o radu za rad na izdvojenom mjestu rada od kuće · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

17
Dodatak ugovoru o radu za rad na izdvojenom mjestu rada · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

18
Zahtjev radnika za korištenjem godišnjeg odmora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

19
Zahtjev radnika za neplaćeni dopust · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

20
Aneks ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

21
Odgovor na zahtjev za zaštitu prava radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

22
Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

23
Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu(1) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

24
Odluka o korištenju kolektivnog godišnjeg odmora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

25
Odluka o obavljanju rada od kuće · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

26
Odluka o obustavi rada · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

27
Poslovno uvjetovani otkaz · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

28
Zahtjev za zaštitu prava na odluku o otkazu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

29
Poziv radniku na iznošenje obrane · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.11.2019

31
Ugovor o dopunskom radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 23.3.2015

32
Pravilnik o radu (Zakon o radu 2014.) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 6.2.2015

33
Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o otkazu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.8.2013

34
Izvanredni otkaz poslodavca · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2013

35
Izvanredni otkaz radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2013

36
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2013

37
Redoviti osobno uvjetovani otkaz · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2013

38
Redoviti otkaz radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2013

39
Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2013

40
Redoviti poslovno uvjetovani otkaz poslodavca · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.6.2013

42
Zahtjev za isplatu otpremnine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 4.6.2013

43
Odluka o rasporedu korištenja godišnjeg odmora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 29.5.2013

44
Sporazum o prestanku radnog odnosa · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 29.5.2013

45
Ugovor o radu pripravnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 16.5.2013

46
Ugovor o stručnom osposobljavanju (volonterski rad) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 16.5.2013

47
Odluka o prekovremenom radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.5.2013

48
Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.5.2013

49
Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.5.2013

50
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.5.2013

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca