Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Novo pravno uređenje komunalnog doprinosa i komunalne naknade

Datum objave: 19.3.2019

Sažetak: Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine, u daljnjem tekstu: ZKG), pravni instituti komunalnog doprinosa i komunalne naknade pravno su uređeni na drugačiji način u odnosu na odredbe ranijeg Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narod...

2
Stjecanje vlasništva nekretnina jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 1.10.2015

Sažetak: Ustav Republike Hrvatske građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Pravo na samoupravu ostvaruje se preko lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednako...

3
Upravnopravne implikacije javnih ovlasti vatrogasne postrojbe

Datum objave: 15.12.2011

Sažetak: U pojedinim segmentima svog djelovanja, javne vatrogasne postrojbe imaju položaj pravne osobe s javnim ovlastima, pružatelja javnih usluga i javnopravnog tijela. Također, javne vatrogasne postrojbe imaju status javne ustanove. Navedeni statusi ne proizlaze jedan iz drugoga, već se temelje na zasebno...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje