Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Pravni status nerazvrstanih cesta

Datum objave: 27.9.2011

Sažetak: Zakon o cestama (Narodne novine broj 84/11, stupio je na snagu 28. srpnja 2011., osim članaka koji stupaju na snagu danom pristupanja RH Europskoj uniji) uredio je pravni status javnih cesta i nerazvrstanih cesta, zatim način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, plani...

2
Ovlaštenje za izgradnju pristupne prometnice

Datum objave: 4.11.2010

Sažetak: Izgradnja stambenog objekta odobrava se građevinskom dozvolom izrađenom, u pravilu, na temelju lokacijske dozvole (ili izvoda iz plana). Lokacijskom dozvolom se, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, utvrđuju uvjeti za zahvat u prostoru, među ostalim, oblik i veličina građevinske parcele,oblik i ve...

3
Postupak davanja koncesija za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti

Datum objave: 26.10.2009

Sažetak: Zakonom o izmjenama Zakona o javnim cestama detaljnije je propisan način dodjele koncesije, objavljivanja postupka za dodjelu koncesije, postupak davanja koncesija, sadržaj odluke i ugovora o koncesiji te trajanje koncesije.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje