Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Prijenos dionica manjinskih dioničara

Datum objave: 19.10.2021

Sažetak: Prijenos dionica manjinskih dioničara pravni je institut koji regulira prestanak članstva u dioničkom društvu bez volje dioničara, gdje većinski dioničar pod zakonom propisanim uvjetima može isključiti manjinske dioničare. Prijenos dionica manjinskih dioničara poznat je i pod nazivom squeezeout. Nav...

2
Sportsko dioničko društvo

Datum objave: 23.9.2014

Sažetak: Pravne osobe u sustavu sporta, temeljem odredaba Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13, u nastavku: ZoS), po pravnom obliku mogu biti sportske udruge, trgovačka društva, ustanove i školska sportska društva (ZoS, čl. 14. - 17.). Posrijedi je, dakle, zakonski numerus clausus...

3
Ukidanje članka 13. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Datum objave: 20.8.2013

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske svojom odlukom broj: U-I-4469/2008 i dr. od 8. srpnja 2013. ukinuo je članak 13. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine broj 109/07, 36/09 i 108/12, u nastavku: ZPDD), koji glasi:

4
Preuzimanje dioničkih društava – osvrt na neka pravna pitanja – 2. dio

Datum objave: 7.7.2011

Sažetak: Ranije je naveden razlog zbog kojeg zakonodavstva obvezuju određene osobe na objavljivanje ponude za preuzimanje dioničkih društava. Postoje osobe koje nisu stekle dovoljan broj dionica da bi im nastala obvezna ponuda za preuzimanje, no one žele steći prevlast u društvu ili jednostavno žele povećati...

5
Preuzimanje dioničkih društava – osvrt na neka pravna pitanja – 1. dio

Datum objave: 9.6.2011

Sažetak: Temeljni kapital dioničkih društava podijeljen je na dionice. Dioničko društvo je trgovačko društvo u kojem članovi (dioničari) sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice. Dionica je dio udjela koji njezin imatelj ima u temeljnom kapitalu i s obzirom na njezina svojstva, kao nj...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje