Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon (2010)

Broj dokumenata: 13

1
Promišljanja uz moguću dejudicijalizaciju dijela zemljišnoknjižnih predmeta na javne bilježnike

Datum objave: 16.11.2021

Sažetak: Od hrvatskog Ustava iz 1990. ("Narodne novine" br. 56/90.), koji je na bitno drugačiji način regulirao ustroj i položaj sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj, sustavno se radi na daljnjoj reformi, razvoju i unaprjeđenju stanja u sudstvu. Ipak loši procesni parametri, među ostalim, i u zemljišnoknjižn...

2
Donošenje novog Ovršnog zakona

Datum objave: 19.2.2019

Sažetak: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, koje je u okviru i djelokrugu svojih nadležnosti pristupilo izradi nacrta prijedloga Ovršnog zakona, dana 2. siječnja 2019. otvorilo je e-savjetovanje, s datumom zatvaranja 1. veljače i predviđenim datumom izvješća 28. veljače 2019.

3
Nova izlučna zaštita u ovršnom postupku i stara pitanja - 1. dio

Datum objave: 17.2.2015

Sažetak: Dana 30. srpnja 2014. u Narodnim novinama objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine br. 93/14, dalje: ZIDOZ/14 ili Novela OZ/14) koji je parcijalno stupio na snagu 1. rujna 2014., budući da je stupanje na snagu njegovih članaka 35., 42., 43., 45., 47. do 52., 55. do 58...

4
Novi Ovršni zakon i ovrha na plaći radnika

Datum objave: 28.2.2013

Sažetak: U Narodnim novinama br. 112/12 od 12. listopada 2012. objavljen je najnoviji Ovršni zakon, koji je stupio na snagu 15. listopada 2012. 1 Prema njegovim prijelaznim i završnim odredbama postupci u tijeku dovršavaju se po odredbama zakona koji su važili do stupanja na snagu toga Ovršnog zakona. No, p...

5
Utjecaj otvaranja stečajnog postupka na ovršne postupke

Datum objave: 29.5.2012

Sažetak: Otvaranje stečaja ima utjecaja i na ovršne postupke u tijeku, a njihova daljnja sudbina ovisi o ispunjavanju zakonskih pretpostavki. Ti zakonski uvjeti razlikuju se ovisno o tome je li stečajni dužnik ovrhovoditelj ili ovršenik, a ako je ovršenik tada ovisi o ovrhovoditelju i vrsti njegove tražbine ...

6
Vraćanje radnika na posao na temelju odluke suda kao ovršne isprave

Datum objave: 10.11.2011

Sažetak: Uspije li radnik s tužbenim zahtjevom kojim traži utvrđenje nedopuštenosti otkaza, poslodavac ga je na njegov zahtjev u pravilu dužan vratiti na posao i naknaditi mu plaću koju nije primao za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog nedopuštenog otkaza.

7
Granice ovrhe na plaći radnika u 2011. godini

Datum objave: 19.10.2011

Sažetak: Posebne odredbe o ovrsi na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima u novom Ovršnom zakonu nalaze se u člancima 112.-117. Ove odredbe još uvijek nisu na snazi i u svim ovršnim postupcima koji će započeti do 31. prosinca 2011. godine, primjenjujemo raniji Ovršni zakon.

8
Provedba upisa u zemljišne knjige nakon upisane zabilježbe ovrhe

Datum objave: 15.9.2011

Sažetak: U zemljišnoknjižnim postupcima svakodnevno se susrećemo s različitim vrstama zabilježbi koje imaju svoje specifičnosti i različito utječu na sadržaj knjižnog prava i na mogućnost daljnjeg upisa u zemljišnim knjigama nakon upisane zabilježbe. U ovom članku autor obrađuje bitne karakteristike različit...

9
Povrat u prijašnje stanje

Datum objave: 30.8.2011

Sažetak: Radnje u parničnom postupku odvijaju se prema pravilima i redoslijedu koji su određeni pravilima parničnog postupka. Stranke mogu poduzimati određene radnje u postupku u određeno vrijeme i u određenom stadiju postupka.

10
Odnos instituta stjecanja bez osnove i protuovrhe – 2. dio

Datum objave: 16.8.2011

Sažetak: Protuovrha je postupak u kojem sud na prijedlog ovršenika protiv kojeg je provedena ovrha, pod zakonom određenim pretpostavkama, donosi odluku kojom se ovrhovoditelju nalaže vraćanje onoga što je dobio ovrhom, a ako to ovrhovoditelj dobrovoljno ne učini i provodi prisilno ostvarenje tražbine ovršeni...

11
O Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku – 2. dio

Datum objave: 14.6.2011

Sažetak: Glede revizije, Novela je unijela brojne izmjene no i nadalje postoji mogućnost redovne i izvanredne revizije, s time da je istaknuto da stranka u reviziji treba određeno navesti i obrazložiti razloge zbog kojih je podnosi. Propuštanje tog obrazloženja imat će za posljedicu da se neobrazloženi razlo...

12
O Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku - 1. dio

Datum objave: 31.5.2011

Sažetak: Zakon o parničnom postupku (Narodne novine 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08 i 57/11) u posljednjih desetak godina više je puta mijenjan s ciljem ubrzanja parničnog postupka te povećanja njegove učinkovitosti.

13
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika i ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

Datum objave: 8.3.2011

Sažetak: Novi Ovršni zakon (NN 139/10) i Zakon o javnim ovršiteljima (NN 139/10) doneseni su 10. prosinca 2010. godine, a stupili su na snagu 18. prosinca 2010. godine, s time da je odgođena primjena većine odredaba koje stupaju na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje