Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Ugovor o radu i drugi ugovori s prestacijom rada

Datum objave: 30.6.2016

Sažetak: Ugovor o radu predstavlja temelj svakog radnog odnosa. On nije samo temelj radnog odnosa već i izvor prava kojim se uređuju prava i obveze subjekata u radnom odnosu.

2
Komentar Zakona o zaštiti na radu

Datum objave: 19.6.2014

Sažetak: Novi Zakon o zaštiti na radu donosi vrlo malo promjena jer je i stari Zakon uglavnom već bio usklađen s Europskim zakonodavstvom iz područja zaštite na radu. U članku je dan osvrt na glavne dijelove Zakona s naglaskom na one dijelove koji su dopunjeni u odnosu na „stari“ Zakon. Posebno su obrađeni s...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje