Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Pravo prednosti pri zapošljavanju

Datum objave: 26.8.2021

Sažetak: U ovome članku ćemo (na jednome mjestu) prikazati odredbe pojedinih zakona, kategorije osoba koje ostvaruju pravo prednosti, obveznici, način ostvarivanja, primjena ovih zakonskih obveza, prava kandidata koji smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti, nadzor nad provedbom zakona i sankcije za obve...

2
Sudske pristojbe u upravnom sporu

Datum objave: 15.6.2021

Sažetak: Upravni spor vrsta je sudskog postupka. Stoga se i u njemu primjenjuje regulacija sudskih pristojbi, uključujući glavne pravne izvore na ovome području: Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, br. 118/18.) 1 i Uredbu o Tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, br. 53/19.) 2 .

3
Pravni status člana posade broda Oružanih snaga RH

Datum objave: 27.8.2020

Sažetak: U ovom članku opisuje se pojam člana posade broda Oružanih snaga RH. Članak je podijeljen u tri djela. U prvom djelu se opisuje pojam člana posade broda Oružanih snaga Republike Hrvatske kao vojne osobe koje su raspoređena na usrojstvena mjesta na brodu. Postoje tri vrste člana posade: stalno i priv...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje