Poredano po:

Broj dokumenata: 341432

1
CASE OF DIKIN AND OTHERS v. RUSSIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
2
CASE OF BONDAR AND OTHERS v. RUSSIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
3
CASE OF TOPOR AND OTHERS v. ROMANIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
4
CASE OF MIRJANA MARIĆ v. CROATIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
5
CASE OF GLAVINIĆ AND MARKOVIĆ v. CROATIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
6
CASE OF MAKSUTOV AND OTHERS v. RUSSIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
7
CASE OF KIRINČIĆ AND OTHERS v. CROATIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
8
CASE OF OLIMP PRODUCERS' COOPERATIVE v. ARMENIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
9
CASE OF IANCU AND OTHERS v. ROMANIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
10
CASE OF PORMES v. THE NETHERLANDS; 28.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
11
CASE OF MONICA MACOVEI v. ROMANIA; 28.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
12
CASE OF M.K. AND OTHERS v. POLAND; 23.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
13
CASE OF DIMITAR ANGELOV v. BULGARIA; 21.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
14
CASE OF TATUYEV v. RUSSIA; 21.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
15
CASE OF CREDIT EUROPE LEASING IFN S.A. v. ROMANIA; 21.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
16
CASE OF ISRAILOVY AND OTHERS v. RUSSIA; 21.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
17
CASE OF YUNUSOVA AND YUNUSOV v. AZERBAIJAN (No. 2); 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
18
CASE OF ROMANOV v. UKRAINE; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
19
CASE OF NUR AND OTHERS v. UKRAINE; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
20
CASE OF GRANCEA AND OTHERS v. ROMANIA; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
21
CASE OF NISTOR AND OTHERS v. ROMANIA; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
22
CASE OF ESZLÁRI-KUCSA v. HUNGARY; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
23
CASE OF MIHĂILESCU v. ROMANIA; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
24
CASE OF RANA v. HUNGARY; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
25
CASE OF SKACHKOVA AND RYZHA v. UKRAINE; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
26
CASE OF KASYANENKO v. UKRAINE; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
27
U-III/3016/2020; 16.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Kristina Ferko (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju u ustavnosudskom postupku zastupa Marija Kos, odvjetnica u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Karlovcu broj: K ......

28
U-VII/3311/2020; 16.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Državno izborno povjerenstvo proslijedilo je 15. srpnja 2020. Ustavnom sudu podnesak Hrvatske stranke prava 1861., koju zastupa predsjednik Dobroslav Paraga iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), pod nazivom "prigovor radi neregularnosti i neustavnosti ....

29
U-III/1964/2017; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nada Debelić iz Raba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 27. travnja 2017. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona smatrajući da joj je trajanjem postupka koji se vodio pred upravnim tijelima i spora pred nadležnim sudovima povrijeđeno u ....

30
U-III/4802/2017; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivan Dvorski iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Snježana Maroševac-Čapko, odvjetnica u Rijeci). Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž 374/ ......

31
U-III/2312/2018; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Sanja Hentić Petrović i Željko Petrović (u daljnjem tekstu: podnositelji), oboje iz Opatije, koje zastupa Mihaela Radulović Galić, odvjetnica u Opatiji. 1.2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješe ......

32
U-III/3260/2019; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo MARKOS-AMBALAŽA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Ljiljana Maravić-Pirš, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog t ......

33
U-IIIA/3582/2019; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Barbara Colnar iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 21. kolovoza 2019., na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni ....

34
U-III/2819/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Axel Josef Eiser iz Njemačke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju Stefan Đokić i Matija Miloš, odvjetnici iz Odvjetničkog ureda Đokić u Puli. 1.1. Ustavna tužba podnesena je ......

35
U-III/3112/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 6. srpnja 2020. Vaso Vulin, sada u Zatvoru u Puli-Pola (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvjezdana Zdjelar Lalović, odvjetnica u Puli. Ustavna tužba podnesena je u pov ......

36
U-I/4765/2014; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Gordana Radić iz Splita, koju zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Vinko Ljubičić, Željko Vrdoljak i Ivan Močić iz Splita (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 359. - 396. Zakona o vlasništvu i ...

37
U-III/1159/2017; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Aleksandra Vekić (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-18/17-3 od 23. siječnja 2017. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje). Tim je rješenjem odbijena žalba podnositeljice kao o ....

38
U-II/4789/2017; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12. - Uredba, 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. - Uredba) minist ....

39
U-II/509/2017; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole donio je 29. travnja 2015., na temelju članka 22. stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. ....

40
U-II/2432/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu (u daljnjem tekstu: predlagatelj), koje zastupa Meliha Okić Buljanović, odvjetnica u Zagrebu podnijelo je 5. lipnja 2020. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke 3.06. Farmacija Izmjena i dopuna Popisa aka...

41
U-III/2546/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu rješenja suca istrage Županijskog suda u Splitu, broj: Kir-420/2020 od 5. svibnja 2020., kojim je odbijena kao neosnovana njegova žalba i potvrđeno rješenje Općinskog državnog odvjetništva u Splitu o određivanju mjere opreza, broj: KP-DO-999/2020 od 1....

42
U-II/429/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba ("Narodne novine", broj 33/14., 41/14., 53/14., 114/14., 72/15., 5/17., 116/17., 39/18., 44/19. i 87/19.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) donio je 6. ožujka 2014. ministar obrane na temelju članka 139. stavka 6. Zakona o službi u Oružanim snagama...

43
U-VIIA/3258/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Željko Glasnović - nositelj Neovisne liste Željko Glasnović (u daljnjem tekstu: žalitelj), iz Zagreba, Strojarska cesta 2, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mate Knezović, odvjetnik u Zagrebu, izjavio je žalbu zbog toga što Državno izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: DIP) nije u z...

44
U-I/6938/2014; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Kristina Vlahović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka od 63. do 67. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19. i 64/20.)....

45
U-II/3735/2019; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vlada Republike Hrvatske donijela je 23. svibnja 2019. Uredbu o tarifi sudskih pristojbi. Uredba je objavljena u "Narodnim novinama" broj 53 od 24. svibnja 2019., a stupila je na snagu 1. lipnja 2019. (u daljnjem tekstu: Uredba). Uredba je donesena na temelju čl ....

46
U-I/2903/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o plaćama u javnim službama donio je 4. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 14. ožujka 2001. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 26. ožujka 2001., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 27 od 30. ožujka 2001., a stupio je na snagu danom objave u "Narodnim novi...

47
U-I/2904/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine" broj 101/98.) donio je 3. saziv Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora na sjednici održanoj 10. srpnja 1998. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 22. srpnja 1998., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 10...

48
U-I/2905/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donio je 6. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 19. veljače 2010. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 24. veljače 2010., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 28 od 3. ožujka 2010., a stupio je na snag...

49
U-I/2906/2020; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donio je 6. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 19. veljače 2010. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 24. veljače 2010., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 28 od 3. ožujka 2010., a stupio je na snag...

50
U-VIIA/3215/2020; 13.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Željko Glasnović - nositelj Neovisne liste Željko Glasnović (u daljnjem tekstu: žalitelj), iz Zagreba, Strojarska cesta 2, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mate Knezović, odvjetnik u Zagrebu, izjavio je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnje...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci