Poredano po:

Broj dokumenata: 341624

1
CASE OF WCISŁO AND CABAJ v. POLAND; 6.8.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
2
CASE OF ARZAMAZOVA v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA; 4.8.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
3
CASE OF KAMINSKAS v. LITHUANIA; 4.8.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
4
CASE OF TËRSHANA v. ALBANIA; 4.8.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
5
CASE OF POLITICAL PARTY "PATRIA" AND OTHERS v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA; 4.8.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
6
CASE OF DIKIN AND OTHERS v. RUSSIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
7
CASE OF BONDAR AND OTHERS v. RUSSIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
8
CASE OF GLAVINIĆ AND MARKOVIĆ v. CROATIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
9
CASE OF MAKSUTOV AND OTHERS v. RUSSIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
10
CASE OF KIRINČIĆ AND OTHERS v. CROATIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
11
CASE OF TOPOR AND OTHERS v. ROMANIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
12
CASE OF MIRJANA MARIĆ v. CROATIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
13
CASE OF OLIMP PRODUCERS' COOPERATIVE v. ARMENIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
14
CASE OF IANCU AND OTHERS v. ROMANIA; 30.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
15
CASE OF PORMES v. THE NETHERLANDS; 28.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
16
CASE OF MONICA MACOVEI v. ROMANIA; 28.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
17
CASE OF M.K. AND OTHERS v. POLAND; 23.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
18
CASE OF TATUYEV v. RUSSIA; 21.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
19
CASE OF DIMITAR ANGELOV v. BULGARIA; 21.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
20
CASE OF CREDIT EUROPE LEASING IFN S.A. v. ROMANIA; 21.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
21
CASE OF ISRAILOVY AND OTHERS v. RUSSIA; 21.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
22
Gž Zk 494/2020-2; 17.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno (cijelo?) rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog prvostupanjskog suda broj Z-10401/2019 od 26. ožujka 2019. kojim je djelomično prihvaćen prijedlog predlagatelja i dopuštena uknjižba prava vlasništva u njegovu korist u ...

23
CASE OF GRANCEA AND OTHERS v. ROMANIA; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
24
CASE OF NISTOR AND OTHERS v. ROMANIA; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
25
CASE OF YUNUSOVA AND YUNUSOV v. AZERBAIJAN (No. 2); 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
26
CASE OF ROMANOV v. UKRAINE; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
27
CASE OF NUR AND OTHERS v. UKRAINE; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
28
CASE OF ESZLÁRI-KUCSA v. HUNGARY; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
29
CASE OF MIHĂILESCU v. ROMANIA; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
30
CASE OF RANA v. HUNGARY; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
31
CASE OF SKACHKOVA AND RYZHA v. UKRAINE; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
32
CASE OF KASYANENKO v. UKRAINE; 16.7.2020 · Europski sud za ljudska prava (ENG)
33
U-III/3016/2020; 16.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Kristina Ferko (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju u ustavnosudskom postupku zastupa Marija Kos, odvjetnica u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Karlovcu broj: K ......

34
U-VII/3311/2020; 16.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Državno izborno povjerenstvo proslijedilo je 15. srpnja 2020. Ustavnom sudu podnesak Hrvatske stranke prava 1861., koju zastupa predsjednik Dobroslav Paraga iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), pod nazivom "prigovor radi neregularnosti i neustavnosti ....

35
U-III/1964/2017; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nada Debelić iz Raba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 27. travnja 2017. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona smatrajući da joj je trajanjem postupka koji se vodio pred upravnim tijelima i spora pred nadležnim sudovima povrijeđeno u ....

36
U-III/4802/2017; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivan Dvorski iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Snježana Maroševac-Čapko, odvjetnica u Rijeci). Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž 374/ ......

37
U-III/2312/2018; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Sanja Hentić Petrović i Željko Petrović (u daljnjem tekstu: podnositelji), oboje iz Opatije, koje zastupa Mihaela Radulović Galić, odvjetnica u Opatiji. 1.2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješe ......

38
U-III/3260/2019; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo MARKOS-AMBALAŽA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Ljiljana Maravić-Pirš, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog t ......

39
U-IIIA/3582/2019; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Barbara Colnar iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 21. kolovoza 2019., na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni ....

40
U-III/2819/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Axel Josef Eiser iz Njemačke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju Stefan Đokić i Matija Miloš, odvjetnici iz Odvjetničkog ureda Đokić u Puli. 1.1. Ustavna tužba podnesena je ......

41
U-III/3112/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 6. srpnja 2020. Vaso Vulin, sada u Zatvoru u Puli-Pola (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvjezdana Zdjelar Lalović, odvjetnica u Puli. Ustavna tužba podnesena je u pov ......

42
U-III/4656/2016; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Martina Markulin Ivančić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Varaž ......

43
U-III/2910/2018; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Ivan Janko iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1642/18-2 od 5. travnja 2018. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) kojim je odbijena ......

44
U-III/2843/2019; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivan Borčić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu Kubat & Sindičić u Rijeci. Budući da je podnositelj ustavnu tužbu podnio u povodu dviju presuda ......

45
U-IIIA/3578/2019; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vesna Kušec Mraović iz Ivanić Grada (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je 13. srpnja 2019. Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 31. stavka 11. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00. ....

46
U-III/2686/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Toni Bašić (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Rijeci broj: Kž-177/2020-2 od 2. lipnja 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Tim je rješenjem odbijena žalba podnositelja kao okrivljenika pr ....

47
U-III/3048/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Apostol Marius Volintiru, državljanin Republike Rumunjske, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Jadranka Sloković, odvjetnica u Zag ....

48
U-III/337/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. C. C. iz Stubičkih Toplica (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 22. siječnja 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: ....

49
U-III/34/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je K. F. iz P. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Milica Nenadović Timarac i Marko Bebek iz Siska. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijs ......

50
U-I/4765/2014; 14.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Gordana Radić iz Splita, koju zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Vinko Ljubičić, Željko Vrdoljak i Ivan Močić iz Splita (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 359. - 396. Zakona o vlasništvu i ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci