Poredano po:

Broj dokumenata: 120

1
Jurišić protiv Hrvatske ; 16.1.2020 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: . Podnositelj zahtjeva podnio je tužbu pred Općinskim sudom u Daruvaru, tražeći utvrđivanje očinstva u odnosu na I.R.-a jer je M.R. navodno odbila upisati njegovo ime kao ime oca. Dana 9. veljače 2007. Općinski sud u Daruvaru donio je presudu kojom je utvrdio očinstvo podnositelja zahtjeva u odnosu ...

Broj odluke: 29419/17

2
Jurić protiv Hrvatske; 26.6.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Radmila Jurić protiv Hrvatske (Presuda od 26. 06. 2018., Zahtjev br. 29843/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 29843/13 Radmila JURIĆ protiv

Broj odluke: 29843/13

3
Radomilja i drugi protiv Hrvatske; 20.3.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju dva zahtjeva (br. 37685/10 i 22768/12) protiv Republike Hrvatske koje je sedam hrvatskih državljana („podnositelji zahtjeva“) podnijelo Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) dana 17. svibnja...

Broj odluke: 37685/10

4
Zlatko Godler protiv Hrvatske; 20.2.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj zahtjeva osporio je otkaz pred Općinskim sudom u Zagrebu. Dana 16. ožujka 1995. godine taj je sud ukinuo gore navedenu odluku o otkazu kao nezakonitu te je naložio podnositeljevo vraćanje na posao.

Broj odluke: 9440/12

5
Oravec protiv Hrvatske; 11.7.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Oravec protiv Hrvatske (Presuda od 11. 07. 2017., Zahtjev br. 51249/11) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET ORAVEC protiv HRVATSKE

Broj odluke: 51249/11

6
K.B. i drugi protiv Hrvatske; 14.3.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: K.B. I drugi protiv Hrvatske (Presuda od 14. 03. 2017., Zahtjev br. 36216/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET K.B. I DRUGI protiv HRVATS

Broj odluke: 36216/13

7
Ljaskaj protiv Hrvatske; 20.12.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Ljaskaj protiv Hrvatske (Presuda od 20. 12. 2016., Zahtjev br. 58630/11) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET LJASKAJ protiv HRVATSKE

Broj odluke: 58630/11

8
Žaja protiv Republike Hrvatske; 4.10.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Žaja protiv Republike Hrvatske (Presuda od 04. 10. 2016., Zahtjev br. 37462/09) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DRUGI ODJEL PREDMET ŽAJA protiv REPUBLIKE HRVATSKE (Zahtjev br. 37

Broj odluke: 37462/09

9
Goran Marčan protiv Hrvatske; 13.9.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Goran Marčan protiv Hrvatske (Presuda od 13. 09. 2016., Zahtjev br. 67390/10) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 673

Broj odluke: 67390/10

10
Radobuljac protiv Hrvatske; 28.6.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Radobuljac protiv Hrvatske (Presuda od 28. 06. 2016., Zahtjev br. 51000/11) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET RADOBULJAC protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 51000/11) PRESUDA STRASBOURG 28. lipnja 2

Broj odluke: 51000/11

11
Mihaela Novak protiv Hrvatske ; 14.6.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Mihaela Novak protiv Hrvatske (Presuda od 14. 06. 2016., Zahtjev br. 7877/14) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 7877/14 Mihaela NOVAK protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava

Broj odluke: 7877/14

12
Vukušić protiv Hrvatske ; 31.5.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Vukušić protiv Hrvatske (Presuda od 31. 05. 2016., Zahtjev br. 69735/11) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET VUKUŠIĆ protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 69735/11) PRESUDA STRASBOURG 31. svibnja 2016.

Broj odluke: 69735/11

13
Eva LUKIĆ i drugi protiv Hrvatske; 17.5.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 5. ožujka 2008. godine podnositelji zahtjeva podnijeli su tužbu protiv države Općinskom sudu u Vukovaru kojom su tražili naknadu štete nastale u vezi sa smrću njihova srodnika. Zatražili su da se sasluša svjedok M.K. u vezi s okolnostima ubojstva K.L.

Broj odluke: 67464/12

14
Kardoš protiv Hrvatske; 26.4.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 25782/11) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatska državljanka, gđa Zita Kardoš („podnositeljica ”) podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija”) dana 11. travnja 2011. god...

Broj odluke: 25782/11

15
Krešimir Ivančić i Štefica Dželajlija protiv Hrvatske ; 15.3.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Krešimir Ivančić i Štefica Dželajlija protiv Hrvatske (Presuda od 15. 03. 2016., Zahtjev br. 62916/13) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 62916/13 Krešimir IVANČIĆ i Štefica DŽELAJLIJA

Broj odluke: 62916/13

16
Bilbija i Blažević protiv Hrvatske ; 12.1.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 62870/13) protiv Republike Hrvatske što su ga 21. lipnja 2013. godine, dvije hrvatske državljanke, gđa Lenka Bilbija i gđa Sanja Blažević („podnositeljice zahtjeva”) podnijele Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih pra...

Broj odluke: 62870/13

17
Vrtar protiv Hrvatske; 7.1.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Vrtar protiv Hrvatske (Presuda od 07. 01. 2016., Zahtjev br. 39380/13) PRVI ODJEL1 PREDMET VRTAR protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 39380/13) PRESUDA STRASBOURG 7. siječnja 2016. Ova će presuda postati konačna pod

Broj odluke: 39380/13

18
Draško Budimir protiv Hrvatske; 5.1.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: U socijalističkom sustavu koji je ranije bio na snazi u bivšoj Jugoslaviji, stanari koji su stanovali u stanovima u društvenom vlasništvu na temelju ugovora o „stanarskom pravu”, koji su se u većini slučajeva sklapali na neodređeno vrijeme i mogli su se prenijeti s generacije na generaciju.

Broj odluke: 14303/11

19
Šoš protiv Hrvatske; 1.12.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj je naveo kako je njegovo zadržavanje u istražnom zatvoru bilo proizvoljno i pretjerano dugotrajno te kako nije bilo učinkovitog postupka revizije pred Ustavnim sudom u tom pogledu

Broj odluke: 26211/13

20
V. R. protiv Hrvatske; 13.10.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj zahtjeva naveo je kako mu je bilo onemogućeno učinkovito sudsko preispitivanje njegovog istražnog zatvora od strane Ustavnog suda Republike Hrvatske

Broj odluke: 55102/13

21
Jović protiv Hrvatske; 13.10.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Jović protiv Hrvatske (Presuda od 13. 10. 2015., Zahtjev br. 45593/13) DRUGI ODJEL PREDMET JOVIĆ protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 45593/13) PRESUDA STRASBOURG 13. listopada 2015. Ova će presuda postati konačna p

Broj odluke: 45593/13

22
Ljubljanska Banka d.d. protiv Hrvatske ; 12.5.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Ljubljanska Banka d.d. protiv Hrvatske (Presuda od 12. 05. 2015., Zahtjev br. 29003/07) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 29003/07 LJUBLJANSKA BANKA D.D. protiv Hrvatske Europski su

Broj odluke: 29003/07

23
Pavlović i drugi protiv Hrvatske ; 2.4.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Pavlović i drugi protiv Hrvatske (Presuda od 02.04.2015., Zahtjev br. 13274/11) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL PREDMET PAVLOVIĆ I DRUGI PROTIV HRVATSKE (Zahtjev br. 13274/11) PRESUDA STRASBOURG 2.

Broj odluke: 13274/11

24
Adžić protiv Hrvatske ; 12.3.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 22643/14) protiv Republike Hrvatske koji je državljanin Sjedinjenih Američkih Država g. Miomir Adžić („podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) dana ...

Broj odluke: 22643/14

25
Pozaić protiv Hrvatske; 4.12.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 5901/13) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatski državljanin g. Vladimir Pozaić (podnositelj zahtjeva) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Konvencija) dana 17. prosinca 2012. god...

Broj odluke: 5901/13

26
Dragin protiv Hrvatske ; 24.7.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 75068/12) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatski državljanin, g. Robert Dragin („podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) dana 2. studenog 2012.

Broj odluke: 75068/12

27
Marčan protiv Hrvatske ; 10.7.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 40820/12) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatski državljanin, g. Goran Marčan („podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu na temelju čl. 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) dana 18. lipnja 2012. godin...

Broj odluke: 40820/12

28
Margaretić protiv Hrvatske ; 5.6.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 16115/13) protiv Republike Hrvatske što ga je 22. veljače 2013. hrvatski državljanin g. Bruno Margaretić („podnositelj“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“).

Broj odluke: 16115/13

29
Egić protiv Hrvatske; 5.6.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 32806/09) protiv Republike Hrvatske što ga je 29. svibnja 2009. srpska državljanka gđica Aylan Egić („podnositeljica“) podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“).

Broj odluke: 32806/09

30
Šimecki protiv Hrvatske; 30.4.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 7. srpnja 2004. godine Općinski sud u Krku donio je rješenje o ovrsi (u daljnjem tekstu: „prvo rješenje o ovrsi“) na podnositeljičinoj pokretnoj imovini zbog neplaćenih računa za mobilni telefon u razdoblju između 5. srpnja i 6. listopada 2003. godine. Ovo rješenje je 22. listopada 2004. godine...

Broj odluke: 15253/10

31
Smiljan Pervan protiv Hrvatske; 4.3.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 4. siječnja 2012. D.H. je zatražila od predsjednika Općinskog suda u Rijeci da izuzme podnositeljicu iz predmeta. D.H. je tvrdila da je u spomenutom predmetu i nekim drugim predmetima u kojima je sudjelovala kao odvjetnica, podnositeljica prema njoj pokazala neprijateljstvo. Točnije, na ročištu...

Broj odluke: 31383/13

32
Gabrijela Bibić protiv Hrvatske ; 28.1.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Gabrijela Bibić protiv Hrvatske (Presuda od 28.01.2014., Zahtjev br. 1620/10) PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 1620/10 Gabrijela BIBIĆ protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući dana 28

Broj odluke: 1620/10

33
Jaćimović protiv Hrvatske ; 31.10.2013 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 22688/09) protiv Republike Hrvatske koji je državljanin Bosne i Hercegovine, g. Đoko Jaćimović („podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) dana 2. ožu...

Broj odluke: 22688/09

34
Horvatić protiv Hrvatske ; 17.10.2013 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 36044/09) protiv Republike Hrvatske što ga je dana 9. lipnja 2009. godine hrvatski državljanin, g. Mijo Horvatić (“podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konven...

Broj odluke: 36044/09

35
Zlatan Lukežić protiv Hrvatske; 10.9.2013 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj zahtjeva, g. Zlatan Lukežić, hrvatski je državljanin, rođen 1962. godine i živi u Rijeci. Pred Sudom ga je zastupao g. A. Bilić, odvjetnik iz Viškova.

Broj odluke: 24660/07

36
Klauz protiv Hrvatske ; 18.7.2013 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 28963/10) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatski državljanin, g. Ivan Klauz („podnositelj zahtjeva”) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija”) dana 30. travnja 2010

Broj odluke: 28963/10

37
Erkapić protiv Hrvatske; 25.4.2013 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 51198/08) protiv Republike Hrvatske što ga je 17. listopada 2008. godine hrvatski državljanin, g. Mario Erkapić ("podnositelj") podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvencija")

Broj odluke: 51198/08

38
Kudra protiv Hrvatske ; 18.12.2012 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 13904/07) protiv Republike Hrvatske što su ga 6. ožujka 2007. godine četiri hrvatska državljanina, g. Stjepan Kudra, gđa Ruža Kudra, g. Josip Kudra i gđa Ivana Kudra („podnositelji“) podnijeli Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaš...

Broj odluke: 13904/07

39
MEROT D.O.O. protiv Hrvatske i STORITVE TIR D.O.O. protiv Hrvatske ; 10.12.2012 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelji Merot d.o.o. i Storitve Tir d.o.o. (dalje: “društva podnositelji”) su društva s ograničenom odgovornošću osnovana po zakonu Republike Slovenije sa sjedištima u Loče pri Poljčanah odnosno Ljubljani. Oba je pred Sudom zastupao g. I. Milanović, odvjetnik iz Umaga, Hrvatska.

Broj odluke: 29426/08;29737/08

40
Bajić protiv Hrvatske; 13.11.2012 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 41108/10) protiv Republike Hrvatske, što ga je temeljem članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) 2. srpnja 2010. godine nizozemski državljanin, g. Pero Bajić („podnositelj“) podnio Sudu.

Broj odluke: 41108/10

41
Osmanović protiv Hrvatske ; 6.11.2012 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 67604/10) protiv Republike Hrvatske što ga je 29. listopada 2010. godine hrvatski državljanin, g. Kabir Osmanović („podnositelj“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (“Konvencija“)

Broj odluke: 67604/10

42
Čamovski protiv Hrvatske; 23.10.2012 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 38280/10) protiv Republike Hrvatske, što ga je 15. ožujka 2010. godine hrvatski državljanin, g. Tomislav Čamovski (“podnositelj“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“).

Broj odluke: 38280/10

43
Predmet Oršuš i drugi protiv Hrvatske; 16.3.2010 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak pokrenut temeljem članka 67. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine br.53/91,9/92,77/92), u kojem podnositelji tvrde da je nastava organizirana u isključivo romskim razredima i smanjeni program koji su pohađali u navedenim školama, doveo do povrede zabrane rasne diskriminacije i povred...

Broj odluke: 15766/03

44
Predmet Oršuš i drugi protiv Hrvatske; 17.7.2008 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Prema sudskoj praksi Suda, podnositelj zahtjeva ima pravo na naknadu troškova i izdataka samo u mjeri u kojoj je dokazano da su oni stvarno i nužno nastali i da su s obzirom na visinu bili razumni. Sud ponavlja da se sudski troškovi mogu nadoknaditi samo u mjeri u kojoj se odnose na utvrđenu povredu...

Broj odluke: 15766/03

45
EM Linija d.o.o. protiv Hrvatske; 22.11.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 3. ožujka 1997. Vijeće za telekomunikacije (dalje:“Vijeće“) dodijelilo je podnositelju koncesiju za pružanje određenih telekomunikacijskih usluga. Vijeće je tijelo javnog prava, čiji ustroj je reguliran Zakonom o telekomunikacijama.

Broj odluke: 27140/03

46
Skokandić protiv Hrvatske; 31.7.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 43714/02) protiv Republike Hrvatske koji su 10. listopada 2002. dva hrvatska državljana, g. Ante Skokandić i g. Ivan Skokandić ("podnositelji zahtjeva"), podnijeli Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljn...

Broj odluke: 43714/02

47
Batinović i Point-trade protiv Hrvatske; 10.7.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelji zahtjeva su krajem 1999. godine podnijeli odvojene prijedloge za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke. Prigovorili su da su Odlukom povrijeđena njihova vlasnička prava kao dioničara Banke. Isto su tako tvrdili da je Banka ispunjavala sve svoje obveze i da je Odluka stoga bila proizvol...

Broj odluke: 30426/03

48
Butković protiv Hrvatske; 24.5.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 32264/03) protiv Republike Hrvatske kojeg je 27. svibnja 2003. godine hrvatska državljanin, g. Hrvoje Butković („podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvenci...

Broj odluke: 32264/03

49
Milašinović protiv Hrvatske; 24.5.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 41751/02) protiv Republike Hrvatske kojeg je 7. studenog 2002. godine hrvatska državljanka, gđa. Ana Milašinović („podnositeljica zahtjeva“) podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („...

Broj odluke: 41751/02

50
Pasanec protiv Hrvatske; 3.5.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: presuđuje: (a) da tužena država podnositeljici zahtjeva treba, u roku od tri mjeseca od dana kad presuda postane konačnom u skladu s člankom 44. stavkom 2. Konvencije, isplatiti iznos od 1.200 EUR (tisuću dvjesto eura) na ime nematerijalne štete koji treba pretvoriti u nacionalnu valutu tužene držav...

Broj odluke: 41567/02

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a