Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Krstanović protiv Hrvatske; 11.9.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Ilija Krstanović protiv Hrvatske (Presuda od 11. 09. 2018., Zahtjev br. 32132/12) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 32132/12 Ilija KRSTANOVIĆ

Broj odluke: 32132/12

2
Letinčić protiv Hrvatske; 3.5.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Letinčić protiv Hrvatske (Presuda od 03. 05. 2016., Zahtjev br. 7183/11) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET LETINČIĆ protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 7183/11) PRESUDA STRASBOURG 3. svibnja 2016.

Broj odluke: 7183/11

3
Banović protiv Hrvatske; 11.6.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 44284/10) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatska državljanka gđa Maja Banović („podnositeljica zahtjeva”) podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija”) dana 9. srpnja 201...

Broj odluke: 44284/10

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a