Poredano po:

Broj dokumenata: 1604

1
UsI-2966/21-9; 25.11.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sucu Milanu Franiću, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja F. S., D., kojeg zastupa opunomoćenik odvjetnik M. S., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, kojega zastupa...

2
UsI-2600/20-7; 29.9.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Manueli Ostoić Čačinović, kao sucu pojedincu i Mariji Brcko, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja A. H. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti., Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe E. B. iz K., radi rješav...

3
UsIjn 11/2020-16; 8.9.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je pravovremeno 9. lipnja 2020. podnio ovom sudu tužbu, kojom jeosporio zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-342-22/20-01/2, URBROJ: 530-03-1-1-1-20-5 od 7. travnja 2020. i odluke o davanju koncesije Ž. s.Ši.-k. ž. KLASA: UP/I-934-01/19-01/143, URBROJ: 2182/1-01-19-1 od 12. prosinca 20...

4
Us I 561/2021-6; 23.8.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je 17. svibnja 2021. podnio tužbu protiv gore označenog tuženika, radi utvrđivanja prava za produljenje vozačke dozvole te je predložio Sudu poništavanje osporavanog rješenja broj: 511-07-18/06-UP/I-162/2021. SR od 24. veljače 2021. (kojim je odlučeno da tužitelj ne može podnijeti zahtjev z...

5
Us I 1868/2021-5; 16.8.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              U pravovremenoj tužbi podnesenoj protiv rješenja tuženika Odbora za državnu službu Republike Hrvatske KLASA: UP/II-112-07/20-01/143, URBROJ: 566-01/16-21-2 od dana 19. veljače 2021., tužitelj je, u bitnom, naveo da je do donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto dana 15. studeno...

6
Us I 528/2021-6; 13.7.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda, KLASA:UP/I-112-01/20-01/392, URBROJ: 513-07-21-08-20-15 od 7. prosinca 2020. Navedenim prvostupanjskim rješenjem u točki I. izreke je tužiteljica, stručna...

7
Us I 557/2021-4; 12.7.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Kod ovoga Suda zaprimljena je 15. svibnja 2021. tužba tužitelja u kojoj navodi kako istu podnosi radi ne donošenja pojedinačne odluke u roku propisanom člankom 122. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09., dalje: ZUP), odnosno tuženikovog neodlučivanj...

8
Us I 184/2021-6; 5.7.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II 141-02/19-01/03047619191, URBROJ: 341-99-05/3-19-8199 od 12. ožujka 2020. uvažena je žalba tužitelja i poništeno je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Osijeku KLASA: UP/I 141-02/19-01/OB, URBROJ: 341-12-05...

9
Us I 473/2021-4; 30.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 551-08/21-01/03314620515, URBROJ: 341-99-01/1-21-2090 od 26. ožujka 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područn...

10
UsI-110/2021-8; 23.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Misirača, u upravnom sporu tužitelja B. J. iz B., I. xx, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, uz sudjelovanje zainteresirane osobe xx. d. d., sa...

11
UsI 385/2021-10; 23.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave istarske, Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, KLASA: 511-08-33-UP/I-167/1-2020. od 12. veljače 2020., odbijen je zahtjev tužitelja (podnesen 14. studenog 2019.) za odobrenje privremenog boravka u Republi...

12
UsI-739/20-9; 17.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji Danijeli Čipčić Buzov, sucu pojedincu, te Luciji Justić zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V., S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe HP-H. p. d.d., Z., radi rješavanja spora između ...

13
UsIjn 26/2020-14; 16.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je pravovremeno 8. prosinca 2020. podnio ovom sudu tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-342-22/20-01/53, URBROJ: 530-03-1-1-1-20-5 od 21. listopada 2020. zbog svih zakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešne primijene materijalnog prava te pogrešno i nep...

14
UsI 297/2021-6; 16.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-112-07/21-01/88, URBROJ: 566-01/14-21-2 od 28. siječnja 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprave za ljudske potencijale, KLASA: UP/I-112-02/20-05/79, URBROJ: 511-01-157-20-10 od...

15
UsI-436/20-6; 14.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Meri Dominis Herman te Ines Mateša, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja D. K. iz B., kojeg zastupa opunomoćenica N. Đ. T., odvjetnica iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe...

16
UsI 375/2021-8; 10.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženik je rješenjem tuženika Klasa: UP/II 141-02/20-01/03403229813, Urbroj: 341-99-05/3-20-8797, broj spisa: 746752, od 28. siječnja 2021. odbio žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Vukovaru, Klasa: UP/I 141-02/20-01/03403229813, Ur...

17
UsI 1472/2020-4; 8.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznoga rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Vukovar, Ispostave Županja, KLASA: UP/I-410-20/2019-001/00323, URBROJ: 513-007-16-03-2019-0003 od 29. travnja 2019. kojim je tužitelju, na poreznu ...

18
UsI 432/2021-6; 7.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženik je rješenjem, Klasa: UP/II 805-07/16-05/1, Urbroj: 512-2501-21-4 od 2. ožujka 2021. odbio žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Republike Hrvatske, Ministarstva obrane, Uprave za ljudske potencijale Klasa: UP/I 561-01/16-01/4, Urbroj: 512M2-010103-20-29 od 24. studenog 2020. Navedenim p...

19
UsI 1405/2020-9; 28.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II-410-20/19-01/2142, URBROJ: 513-04-20-2 od 30. rujna 2020. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Osijek, Ispostave Osijek, KLASA: UP/I-410-20/2019-001/00522, URBROJ: 513-007-14-01-2019-0003 od 17. srpnja 201...

20
UsI 1252/2020-12; 28.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Središnjeg ureda, KLASA: UP/II-102-05/19-01/276, URBROJ: 344-116/4-20-14 od 3. rujna 2020. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Rijeka, KLASA: UP...

21
UsI 235/2021-5; 27.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Zagreb, Carinskog ureda Varaždin, KLASA: UP/I-415-02/13-13/88, URBROJ: 513-02-3067/22-18-6 od 16. svibnja 2018. Navedenim prvost...

22
UsI 214/2021-7; 26.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika, tužiteljica, magistra prava, na radnom mjestu pročelnice u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čeminac, na neodređeno vrijeme, ocjenjuje se ocjenom ne zadovoljava za 2017. 2.              Tužiteljica u tužbi osporava zakonitost rješenja tuženika, smatr...

23
UsI 362/2021-8; 26.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II 141-02/20-01/03051386046, URBROJ: 341-99-05/3-20-6296 od 29. siječnja 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena na rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Osijeku KLASA: UP/I 141-02/20-01/03051386046, URBROJ...

24
UsI 298/2021-6; 26.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-562-02/20-01/1337, URBROJ: 522-4/1-1-2-21-4 od 4. veljače 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Brodsko-posavske županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje KLASA: UP/I-562-02/18-01/10...

25
UsIpor 217/2020-10; 24.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je pravovremeno 23. lipnja 2020. podnio ovom sudu tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-410-20/20-01/218, URBROJ: 513-04-20-2 od 12. svibnja 2020. zbog bitne potvrde postupka, pogrešne primijene materijalnog propisa te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog s...

26
UsI-269/2021-5; 19.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Misirača, u upravnom sporu tužitelja A. Z. iz M. L., K. 6, kojeg zastupa opunomoćenik N. P., odvjetnik u R., V. 9, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihano...

27
UsI 559/2021-2; 19.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je podnio tužbu zbog toga što tuženik nije u zakonom propisanom roku donio odluku povodom njegovog zahtjeva, kojim je na temelju članka 385. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143...

28
UsI 848/2020-16; 12.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-410-23/19-01/17, URBROJ: 513-04-20-2 od 10. srpnja 2020. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv točke III. izreke rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnoga ureda Vukovar KLASA: UP/I-416-02/14-01/0...

29
UsI 161/2021-6; 12.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II 561-01/20-01/545, URBROJ: 512-2501-20-2 od 22. prosinca 2020. odbijena je žalba tužitelja izjavljena na rješenje Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, ...

30
UsI-2086/20-8; 10.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Maji Valušnig, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Kobilšek Ponjan, u upravnom sporu tužiteljice I. B., iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe T. d.o.o., Z., radi rješavanj...

31
UsI-77/20-5; 7.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, uz sudjelovanje zapisničarke Zrinke Abaza, u upravnom sporu tužitelja A. d.o.o., Z., zastupanog po opunomoćeniku M. A., odvjetniku u Zajedničkom odvjetničkom uredu M. A. i I. A., V., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije z...

32
UsI 194/2021-6; 4.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika broj: 511-22-07-3/4-UP/I-8/1-21 od 12. siječnja 2021. od tužitelja je oduzeto oružje i to puška s užljeb. cijevima, marke „Voere Kufstein“, tvornički broj: P-70269, cal. .30 - 06 Springfield, PA puška s užljeb. cijevima, marke „Crvena zastava“, model M-59/66, tvornički...

33
UsI 1013/2020-19; 28.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-224-02/19-01/2704, URBROJ: 511-01-203-20-7 od 17. lipnja 2020., odbijen je zahtjev tužitelja, državljanina Republike Slovenije, za primitak u hrvatsko državljanstvo. Navedeni zahtjev podnijet je 24. lipnja 2019. pozivom na osnovu iz članka 16. stavka 1. Zakona o hr...

34
UsI 117/2021-7; 27.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-371-01/20-04/29, URBROJ: 510-05-01-01/01-20-02 od 11. studenoga 2020. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Republike Hrvatske, Vukovarsko-srijemske županije, Upravnoga odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj KLASA: UP/I-371-02/20-02/...

35
UsI 108/2021-6; 27.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Republike Hrvatske, Ministarstva obrane, Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Službe za poslove obrane, Područnog odjela za poslove obrane Osijek KLASA: UP/I-561...

36
UsI-2283/19-6; 26.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Meri Dominis Herman te Hadjesti Beštak, zapisničarki, u upravnom sporu tužiteljice T. N. iz Z., koju zastupa opunomoćenik M. V., odvjetnik iz F., M. & V. o. d. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelo...

37
UsI-36/2021-8; 26.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji toga suda Danici Vučinić, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Misirača, u upravnom sporu tužitelja A. D. d. o. o., sa sjedištem u O., V. S. xx, koje zastupa opunomoćenik D. H. odvjetnik u O., V. S. xx, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnos...

38
UsIjn 25/2020-8; 22.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je pravovremeno 25. rujna 2020. pokrenuo upravni spor, podnoseći tužbu zbog šutnje uprave, istaknuvši da da tuženik nije u zakonom propisanom roku odlučio o tužiteljevoj žalbi, a koju je on 10. srpnja 2020. izjavio zbog ne postupanja prvostupanjskog tijela Vijeća za davanje koncesijskog odo...

39
UsI 208/2021-6; 20.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženik je rješenjem KLASA: UP/II-363-03/20-01/08, URBROJ: 2178/1-03-02/07-21-15 od 14. siječnja 2021. odbio žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Grada Slavonskoga Broda, Upravnoga odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo KLASA: UP/I-363-04/16-01/215, URBROJ: 2178/01-09-20-58 od 4. pro...

40
UsI 1239/2020-10; 16.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-942-01/17-01/13, URBROJ: 514-05-02-01-02/18-20-06 od 24. rujna 2020., poništeno je djelomično rješenje Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Vinkovci KLASA: UP/I-943- 01/97-01/71...

41
UsI 1376/2020-11; 15.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-112-07/19-01/60, URBROJ: 566-01/11-20-5 od 6. studenoga 2020. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Općinskog suda u Virovitici, Ureda predsjednika broj 7 Su-23/2019-2 od 16. siječnja 2019. kojim je odbijen zahtjev tužiteljice za isplatu...

42
UsI 86/2021-6; 15.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II 561-01/20-01/512, URBROJ: 512-2501-20-2 od 17. prosinca 2020. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Službe z...

43
UsI 94/2021-4; 15.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za ljudske potencijale, Službe disciplinskog sudovanja, Drugostupanjskog disciplinskog suda, KLASA: UP/II-114-04/20-02/85, URBROJ: 511-01-158-20-4 od 27. studenog 2020. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Minis...

44
UsIrs 185/2020-5; 14.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UP/II-112-07/20-01/148 Urbroj: 566-01/7-20-3 od 13. listopada 2020. (dalje: drugostupanjsko rješenje) odbija se žalba tužiteljice izjavljena na rješenje Državnog inspektorata o rasporedu na radno mjesto Klasa: UP/I-112-02/19-01/251 Urbroj: 443/25-19-1 od 15. stude...

45
UsI 1476/2020-10; 9.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/20-01/174, URBROJ: 513-04-20-2 od 7. rujna 2020. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznoga rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnoga ureda Vukovar, Službe nadzora KLASA: UP/I-471-02/20-01/25, URBROJ...

46
UsI 82/2021-6; 9.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: U tužbi koju je ovaj Sud tretirao pravovremenom (obzirom da na dostavnici nije naveden datum kada je tužitelj zaprimio osporeno rješenje), podnesenoj protiv rješenja tuženika Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, Uprave za tržište rada i zapošljav...

47
UsIpor 18/2020-6; 1.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-410-23/14-01/140, Urbroj: 513-04-19-2 od 26. studenog 2019. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Ureda za velike porezne obveznike, Ispostave za velike porezne obveznike, S., Klasa: UP/I-416-02/2013-...

48
UsIgr 417/2020-11; 31.3.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: U pravovremenoj tužbi zaprimljenoj kod ovog suda 7. studenog 2020. godine protiv rješenja tuženika Državnog inspektorata, Područnog ureda u Splitu, Ispostave Zadar, Građevinske inspekcije, KLASA: UP/I-362-02/19-02/854, URBROJ: 443-02-03-24/30-20-35 od 12. listopada 2020. godine, te na raspravi održa...

49
UsIgr 422/2020-7; 31.3.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: U pravovremenoj tužbi podnesenoj 20. studenog 2020. godine protiv rješenja tuženika Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Područnog ureda Split, Ispostave u Zadru, Građevinske inspekcije, KLASA: UP/I-362-02/16-02/438, URBROJ: 443-02-03-24/28-20-17 od 26. listopada 2020. godine, te na raspravi od...

50
UsIgr 483/2020-6; 31.3.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika utvrđeno je da je rješenje tuženika KLASA: UP/I-362-02/19-02/531 URBROJ: 443-14-1-3-4-19-2 od 16. svibnja 2019. (rješenje o uklanjanju) kojim je  tužiteljici kao investitoru naloženo da u roku od 120 dana ukloni nadograđenu nadstrešnicu drvene nosive konstrukcije s četve...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a