Poredano po:

Broj dokumenata: 1302

1
UsI 385/2021-10; 23.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave istarske, Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, KLASA: 511-08-33-UP/I-167/1-2020. od 12. veljače 2020., odbijen je zahtjev tužitelja (podnesen 14. studenog 2019.) za odobrenje privremenog boravka u Republi...

2
UsI-2086/20-8; 10.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Maji Valušnig, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Kobilšek Ponjan, u upravnom sporu tužiteljice I. B., iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe T. d.o.o., Z., radi rješavanj...

3
UsI-77/20-5; 7.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, uz sudjelovanje zapisničarke Zrinke Abaza, u upravnom sporu tužitelja A. d.o.o., Z., zastupanog po opunomoćeniku M. A., odvjetniku u Zajedničkom odvjetničkom uredu M. A. i I. A., V., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije z...

4
UsI 1013/2020-19; 28.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-224-02/19-01/2704, URBROJ: 511-01-203-20-7 od 17. lipnja 2020., odbijen je zahtjev tužitelja, državljanina Republike Slovenije, za primitak u hrvatsko državljanstvo. Navedeni zahtjev podnijet je 24. lipnja 2019. pozivom na osnovu iz članka 16. stavka 1. Zakona o hr...

5
UsI-2283/19-6; 26.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Meri Dominis Herman te Hadjesti Beštak, zapisničarki, u upravnom sporu tužiteljice T. N. iz Z., koju zastupa opunomoćenik M. V., odvjetnik iz F., M. & V. o. d. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelo...

6
UsI-36/2021-8; 26.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji toga suda Danici Vučinić, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Misirača, u upravnom sporu tužitelja A. D. d. o. o., sa sjedištem u O., V. S. xx, koje zastupa opunomoćenik D. H. odvjetnik u O., V. S. xx, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnos...

7
UsI-1151/2020-16; 19.3.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sucu Vedranu Juričiću, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničarke Mile Valentić, u upravnom sporu tužitelja D. Đ. iz D. R., I., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, zastupanog po službenoj osobi I. P., uz s...

8
UsI-44/2021-5; 5.3.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Misirača, u upravnom sporu tužitelja B. Đ. iz N. V., T. R. xxx, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, uz sudjelovanje zainteresirane ...

9
UsI-523/19-9; 5.3.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji tog suda Mireli Valjan-Harambašić, uz sudjelovanje zapisničarke Zrinke Abaza, u upravnom sporu tužitelja … iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i dav...

10
UsI 1549/2020-9; 18.2.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, KLASA: UP/604-01/20-01/9, URBROJ: 2144/01-20-2 od 10. studenog 2020., odbijen je prigovor tužitelja izjavljen protiv prijedloga Bodovne liste za učenike srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. Tužitelj nije uvršten na Bodovnu listu na temelju utvrđenja da, kao polaznik Pazin...

11
UsI 100/2021-5; 16.2.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, broj: 511-08-28/4-UP/I-92/2020. od 2. prosinca 2020., odbijen je zahtjev tužitelja za produženje oružnih listova za pet lovačkih pušaka i glatku cijev (pobliže označenih u izreci rješenja), te je određeno oduzimanje navedenog oružja, uz ostale prateće odluke. Odluka tuženika teme...

12
UsI 813/2020-12; 3.2.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/20-02/510, URBROJ: 443-02-02-19/9-20-1 od 29. svibnja 2020. naređeno je tužiteljicama, kao investitoricama i suvlasnicama, da u roku od 15 dana od dana zaprimanja tog rješenja uklone, konstruktivno izgrađene stambene zgrade katnosti Pr+I kat, tlocrtn...

13
UsI-4048/19-9; 29.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Manueli Ostoić Čačinović, kao sucu pojedincu i Mariji Brcko, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja R. G. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe I. I. d.d., Z., radi rješavanj...

14
UsI 3436/20-20; 26.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-471-02/17-01/446, URBROJ: 513-04/18-3 od 28. srpnja 2018. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Ureda za por...

15
UsI 1291/2020-9; 14.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave primorsko-goranske, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, broj: 511-09-19/4-UP/I-3713/6-2018. od 11. siječnja 2019. odbijen je zahtjev tužitelja (makedonskog državljanina, tj. državljanina treće zemlje), podnesen 22. ko...

16
UsI-161/20-9; 12.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Tamari Bogdanović, uz sudjelovanje Marije Horvat, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja J. G. iz S. T., kojega zastupaju opunomoćenici odvjetnici u J. & G. o. d., Z. protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudj...

17
UsI 1273/2020-7; 8.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, KLASA: UP/II-551-06/20-08/34, URBROJ: 524-08/6-20-2 od 30. rujna 2020., odbačen je zahtjev tužitelja, podnesen 27. siječnja 2020., za obnovu postupka dovršenog rješenjem tuženika, KLASA: UP/II-551-06/18-01/27, URBROJ: 519-08/5-18-2 od 2. veljače 2020., u dijelu točke III. izreke ...

18
UsI 737/2020-4; 7.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je podnio tužbu ovom sudu dana 2. ožujka 2020. godine protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Sisačko-moslavačka, P.G.P. H. K., Broj: 511-10-15-05-UP/I-10/2020 od 22. siječnja 2020. godine, kojim se ukida i oduzima vozačka dozvola, broj: …… izda...

19
UsI 570/2020-10; 8.12.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju Grada Umaga, KLASA: UP/I-361-05/18-02/464, URBROJ: 2105/05-09/05-19-7 od 11. siječnja 2019. odbijen je zahtjev tužiteljice za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrad...

20
UsI 894/2020-11; 24.11.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/20-02/375, URBROJ: 443-02-02-19/11-20-1 od 9. travnja 2020. naređeno je tužiteljici, kao investitoru, da u roku od 15 dana od dana zaprimanja tog rješenja ukloni betonsku temelju ploču, tlocrtne dimenzije 16,1 m x 6,0 m, debljine dmin = 0,25 m - dmax...

21
UsI-4230/19-7; 23.11.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Maji Valušnig, uz sudjelovanje zapisničarke Anite Zlodi, u upravnom sporu tužitelja R. M., iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe T. d.o.o. Z., radi rješavanja spora izmeđ...

22
UsI-982/2020-9; 9.11.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Misirača, u upravnom sporu tužitelja D. Š. iz D. R., A. P., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, uz sudjelovanje zainteresirane osobe A. H. d. o...

23
UsI-697/2020-13; 30.10.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sucu Vedranu Juričiću, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničarke M. P., u upravnom sporu tužitelja Z. M. iz P., B. 26, zastupanog po opunomoćeniku D. M., odvjetniku u R., T. 2, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, R. F. M. 9, zastupanog...

24
UsI 247/2020-23; 29.10.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave istarske, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, broj: 511-08-18/3-UP/I-376/1-2018. od 5. veljače 2018., prestaje važiti privremeni boravak odobren tužitelju (državljaninu K. D.) u razdoblju od 19. svibnja 2017. do 19. s...

25
UsI-3348/19-9; 27.10.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Tamari Bogdanović, uz sudjelovanje Ines Mateša, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice A. Z. iz P., koju zastupa opunomoćenica J. M., odvjetnica u S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., radi rješavanja spora...

26
UsI-508/19-5; 30.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Ireni Lela, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika poštanskih usl...

27
UsI 516/2020-12; 29.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Crikvenici, broj: 7 Su-316/2019 od 28. listopada 2019., poništeno je rješenje navedenog Suda, broj: 7 Su-316/2019 od 8. travnja 2019. (t. I. izreke rješenja od 28. listopada 2019.), tužiteljica je s danom 28. listopada 2019. raspoređena u spomenutom Sudu na...

28
UsI-213/17-9; 25.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji Radmili Bolanča Vuković, uz sudjelovanje zapisničarke Gordane Katarine Ronyi, u upravnom sporu tužiteljice T. Z. Č. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe A. H. d.o.o. (prije V. d.o.o.), ...

29
UsI-493/19-6; 4.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić te Mirmi Parađina, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja B. P. iz D. S 4, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, zastupanog po opunomoćenici M. Lj. K., radi rj...

30
UsI 4433/2019-11; 14.7.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - P. u., P. u. Z., I. N. Z., KLASA: UP/I-410-20/2016-001/11532, URBROJ: 513-007-01-06-2017-05 od 13. studenoga 2017., kojim je tužitelju utvrđena osnovica poreza na promet nekretnina u iznosu...

31
UsI 1343/2018-7; 13.7.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-02/17-01/03091100390, URBROJ: 341-99-05/3-17-137 od 27. srpnja 2018. točkom I. izreke uvažena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područ...

32
UsI 64/2019-17; 8.7.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o utvrđivanju građevne čestice Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule, Odsjeka za gradnju, KLASA: UP/I-350-05/15-05-000035, URBROJ: 2168/01-03-05-0426-18-0010 od 8. lipnja 2018. pod točkom 1. određeno da građevnu česticu postojeće stamb...

33
UsI 451/2020-8; 3.7.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-041-02/19-09/10, URBROJ: 567-02/03-20-04 od 3. ožujka 2020. odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđenje povrede prava na zaštitu osobnih podataka, zbog propuštanja Ministarstva obrane da tužitelju dostavi ispis (izvadak) iz kojeg su razvidni njegovi osobni podaci o rasp...

34
UsI 545/2020-7; 2.7.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Rijeci, KLASA: UP/I-140-02/19-01/03081314813, URBROJ: 341-14-05/3-19-4406 od 21. studenog 2019. odbijen je zahtjev tužitelja (podnesen 28. siječnja 2019., pozivom na braniteljski staž proveden u borbenom sektoru) ...

35
UsI 1743/2019-8; 30.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Karlovcu, KLASA: UP/I-140-02/18-01/03356770684, URBROJ: 341-07-05/3-18-42 od 29. listopada 2018. odbijen je zahtjev tužitelja, podnesen 3. siječnja 2018., za ponovno određivanje visine starosne mirovine, slijedom ...

36
UsI 339/2020-10; 29.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Puli - Pola, KLASA: 140-02/18-01/03069109104, URBROJ: 341-13-05/3-18-579 od 20. srpnja 2018., tužiteljici je, počevši od 3. prosinca 2017., određena starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika u svoti od 4.000,...

37
UsIzs 43/2020-6; 15.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcija, Klasa: UP/II-502-03/19-01/994, Urbroj: 338-01-06-05-19-04 od 19. prosinca 2019. odbijena je žalba Petra Ćurlina, ovdje tužitelja, izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ure...

38
UsIpor 358/2019-8; 15.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: U pravovremeno podnijetoj tužbi protiv rješenja tuženika, KLASA: UP/II-415-02/14-01/2253, URBROJ: 513-04-19-2 od  13. rujna 2019. godine tužitelj osporava rješenje, te je u bitnom naveo: da rješenje tuženika pobija zbog pogrešne primjene zakona, povrede pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđe...

39
UsImio 370/2019-8; 10.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/19-01/700, Urbroj: 522-05/1-1-2-19-4 od 28. listopada 2019. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službe za društvene djelatnosti, Odjela za hrvatske branitelje, D., Klasa: UP/...

40
UsI-4127/19-14; 9.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja H. d.d., Zagreb, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja ...

41
UsI-287/19-2; 2.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sucu Leandri Mojtić te Ljiljani Lijić zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja F. I. P. d.o.o. Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. N. M. odvjetnica u Odvjetničkom društvu M. & K. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, R. F. Mi...

42
UsI 195/2020-11; 28.5.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-050-02/20-01/1, URBROJ: 515-08-01/1-20-1 od 27. siječnja 2020. odbijen je prigovor tužitelja izjavljen protiv obavijesti Ministarstva uprave, Samostalnog sektora za upravnu inspekciju, Službe za inspekciju državne uprave, KLASA: 050-02/19-01/414, URBROJ: 515-08-01/1-1...

43
UsI 88/2020-8; 12.5.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Karlovcu, KLASA: UP/I-140-02/18-01/03089459484, URBROJ: 341-07-05/3-18-5531 od 3. travnja 2018., tužitelju (rođ. 27. veljače 1958.) je, počevši od 27. veljače 2018., određena prijevremena starosna mirovina u svoti...

44
UsI 1671/2018-34; 12.5.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/I-504-03/18-01/287, URBROJ: 338-01-21-18-10 od 26. srpnja 2018., odbijen je zahtjev tužitelja (rođ. 28. travnja 2008.) za priznavanje prava na upućivanje na operacijsko liječenje (vađenje postojećega i postavl...

45
UsImio 47/20-3; 30.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, Klasa:140-02/18-03/OB:03168846915, Urbroj: 341-99-06/2-18/3716 od 25. svibnja 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Zagrebu, Klasa: 140-02/18-03/03168846915, Urbroj: 341-25-06/2-18-04600...

46
UsI 150/2020-8; 22.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženikovom odlukom o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2019./2020., KLASA: 604-02/19-01/2, URBROJ: 2168/01-04-02-0361-19-6 od 30. prosinca 2019., u navedenoj su akademskoj godini dodijeljene 122 stipendije u iznosu od 1.000,00 kuna, te je određeno da pravo na stipendiju ostvaruju studenti koji...

47
UsI 497/2019-6; 21.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Zagreb, KLASA: UP/II-371-01/19-01/39, URBROJ: 510-05-01-01/01-19-02 od 23. rujna 2019., odbijena je žalba I. S. iz Z., ovdje tužitelja, izjavljena protiv Rješenja Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj župa...

48
UsI 299/2019-2; 20.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je protiv osporavanog rješenja Ministarstva unutarnjih poslova RH KLASA: UP/I-224-02/18-01/2280 URBROJ: 511-01-203-18-2 od 8.12.2018. podnio tužbu Upravnom sudu u Zagrebu, a tužba je kod istog suda zavedena pod poslovnim brojem UsI-529/19. Rješenjem poslovni broj UsI-529/19-2 od 22. veljače...

49
UsI-2437/19-8; 16.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Ljerke Perica, u upravnom sporu tužitelja A. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora iz...

50
UsI 1293/2018-42; 8.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave primorsko-goranske, Policijske postaje Krk, broj: 511-09-30/8-UP/I-640/2018. od 15. svibnja 2018., tužitelju je, bez prava na naknadu, oduzeto oružje označeno kao puška s užljebljenim cijevima (prepravljena) nepoznatog proi...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a