Poredano po:

Broj dokumenata: 1329

1
UsI 385/2021-10; 23.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave istarske, Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, KLASA: 511-08-33-UP/I-167/1-2020. od 12. veljače 2020., odbijen je zahtjev tužitelja (podnesen 14. studenog 2019.) za odobrenje privremenog boravka u Republi...

2
UsI-2086/20-8; 10.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Maji Valušnig, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Kobilšek Ponjan, u upravnom sporu tužiteljice I. B., iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe T. d.o.o., Z., radi rješavanj...

3
UsI-77/20-5; 7.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, uz sudjelovanje zapisničarke Zrinke Abaza, u upravnom sporu tužitelja A. d.o.o., Z., zastupanog po opunomoćeniku M. A., odvjetniku u Zajedničkom odvjetničkom uredu M. A. i I. A., V., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije z...

4
UsI 1013/2020-19; 28.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-224-02/19-01/2704, URBROJ: 511-01-203-20-7 od 17. lipnja 2020., odbijen je zahtjev tužitelja, državljanina Republike Slovenije, za primitak u hrvatsko državljanstvo. Navedeni zahtjev podnijet je 24. lipnja 2019. pozivom na osnovu iz članka 16. stavka 1. Zakona o hr...

5
UsI-2283/19-6; 26.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Meri Dominis Herman te Hadjesti Beštak, zapisničarki, u upravnom sporu tužiteljice T. N. iz Z., koju zastupa opunomoćenik M. V., odvjetnik iz F., M. & V. o. d. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelo...

6
UsI-36/2021-8; 26.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji toga suda Danici Vučinić, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Misirača, u upravnom sporu tužitelja A. D. d. o. o., sa sjedištem u O., V. S. xx, koje zastupa opunomoćenik D. H. odvjetnik u O., V. S. xx, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnos...

7
UsI 86/2021-6; 15.4.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II 561-01/20-01/512, URBROJ: 512-2501-20-2 od 17. prosinca 2020. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Službe z...

8
UsI 1465/2020-6; 29.3.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-410-20/19-01/1637, URBROJ: 513-04-20-2 od 23. studenog 2020. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Vukovar, Ispostave Županja KLASA: UP/I-410-20/2019-001/00322, URB...

9
UsI-1151/2020-16; 19.3.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sucu Vedranu Juričiću, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničarke Mile Valentić, u upravnom sporu tužitelja D. Đ. iz D. R., I., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, zastupanog po službenoj osobi I. P., uz s...

10
UsI 744/2020-8; 17.3.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika, označenim u točki I. izreke presude, obustavlja se postupak izvršenja inspekcijskog rješenja, KLASA: UP/I-362-02/20-02/2, URBROJ: 443-02-01-20/21-20-03 od 10. siječnja 2020. kojim je tužitelju naređeno uklanjanje dijela drvenog tzv. „vodenog mosta“, izgrađenog protivn...

11
UsI-44/2021-5; 5.3.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Misirača, u upravnom sporu tužitelja B. Đ. iz N. V., T. R. xxx, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, uz sudjelovanje zainteresirane ...

12
UsI-523/19-9; 5.3.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji tog suda Mireli Valjan-Harambašić, uz sudjelovanje zapisničarke Zrinke Abaza, u upravnom sporu tužitelja … iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i dav...

13
UsI 643/2020-7; 3.3.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, označenim u točki I. izreke presude, odbijena je žalba tužitelja izjavljenu protiv prvostupanjskog rješenja, označenog u točki II. izreke presude, kojim je tužitelju utvrđena obveza poreza na promet nekretnina po stopi od 5 % u iznosu od 392.040,71 kn i to na poreznu o...

14
UsI 967/2020-6; 1.3.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II-112-07/15-01/9482, URBROJ: 566-01/12-20-2 od 16. srpnja 2020.  odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave vukovarsko-srijemske broj: 511-15-05-02083/2776/2-15 D.Š. od 29. li...

15
UsI 790/2020-12; 26.2.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem M. f. P. , KLASA: UP/I-471-02/16-01/60, URBROJ: 513-07-05/19-30 od 7. siječnja 2019. pravnom predniku tužitelja trgovačkom društvu A. s. d.o.o. utvrđeni su manje obračunati porez na dobit i porez na dodanu vrije ...

16
UsI 744/2020-12; 24.2.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika navedenim u izreci ove presude tužitelju je, kao investitoru, naloženo da u roku od 15 dana od dana zaprimanja tog rješenja ukloni građevinu visine prizemlja i to: betonske temelje samce, komada 6, profila 50 cm i visine 40 cm iznad tla i građevinu gotove konstrukcije ...

17
UsI 1119/2020-9; 22.2.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-410-23/20-01/288, URBROJ: 513-04-20-2 od 29. rujna 2020. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske KLASA: UP/I-402-06/20-01/1014, URBROJ: 513-10-02-20-1 od 2. lipnja 2020., kojim tužitelju nije odobren...

18
UsI 1317/2020-6; 22.2.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-563-01/19-02/173, URBROJ: 511-01-149-20-2 od 19. listopada 2020. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena na rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave osječko-baranjske broj: 511-07-14-133/153-2019. od 10. listopada 201...

19
UsI 1549/2020-9; 18.2.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, KLASA: UP/604-01/20-01/9, URBROJ: 2144/01-20-2 od 10. studenog 2020., odbijen je prigovor tužitelja izjavljen protiv prijedloga Bodovne liste za učenike srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. Tužitelj nije uvršten na Bodovnu listu na temelju utvrđenja da, kao polaznik Pazin...

20
UsI 100/2021-5; 16.2.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, broj: 511-08-28/4-UP/I-92/2020. od 2. prosinca 2020., odbijen je zahtjev tužitelja za produženje oružnih listova za pet lovačkih pušaka i glatku cijev (pobliže označenih u izreci rješenja), te je određeno oduzimanje navedenog oružja, uz ostale prateće odluke. Odluka tuženika teme...

21
UsI 219/2020-9; 16.2.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela Pula, KLASA: UP/I-612-08/18-04/1556, URBROJ: 532-04-02-10/1-18-1 od 3. srpnja 2018., donesenim u ponovnom postupku nakon presude ovog Suda poslovni broj 7 UsI-238/15 od 3. sv...

22
UsI 813/2020-12; 3.2.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/20-02/510, URBROJ: 443-02-02-19/9-20-1 od 29. svibnja 2020. naređeno je tužiteljicama, kao investitoricama i suvlasnicama, da u roku od 15 dana od dana zaprimanja tog rješenja uklone, konstruktivno izgrađene stambene zgrade katnosti Pr+I kat, tlocrtn...

23
UsI-4048/19-9; 29.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Manueli Ostoić Čačinović, kao sucu pojedincu i Mariji Brcko, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja R. G. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe I. I. d.d., Z., radi rješavanj...

24
UsI 1051/2020-11; 29.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/20-02/720, URBROJ: 443-02-02-19/13-20-1 od 16. srpnja 2020. naređeno je tužiteljici, kao investitoru, da u roku od 15 dana od dana zaprimanja tog rješenja ukloni zidanu građevinu visine prizemlja i kata, koja je izgrađena na betonskoj temeljnoj ploči...

25
UsI 3436/20-20; 26.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-471-02/17-01/446, URBROJ: 513-04/18-3 od 28. srpnja 2018. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Ureda za por...

26
UsI 1071/2020-6; 19.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Osijek KLASA: UP/I-415-07/14-01/3, URBROJ: 513-07-14-03-02/003-14-02 od 15. prosinca 2014. kojim je utvrđeno da je tužitelj odgovoran zbog zlouporabe prava, k...

27
UsI 1291/2020-9; 14.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave primorsko-goranske, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, broj: 511-09-19/4-UP/I-3713/6-2018. od 11. siječnja 2019. odbijen je zahtjev tužitelja (makedonskog državljanina, tj. državljanina treće zemlje), podnesen 22. ko...

28
UsI-161/20-9; 12.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Tamari Bogdanović, uz sudjelovanje Marije Horvat, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja J. G. iz S. T., kojega zastupaju opunomoćenici odvjetnici u J. & G. o. d., Z. protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudj...

29
UsI 1273/2020-7; 8.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, KLASA: UP/II-551-06/20-08/34, URBROJ: 524-08/6-20-2 od 30. rujna 2020., odbačen je zahtjev tužitelja, podnesen 27. siječnja 2020., za obnovu postupka dovršenog rješenjem tuženika, KLASA: UP/II-551-06/18-01/27, URBROJ: 519-08/5-18-2 od 2. veljače 2020., u dijelu točke III. izreke ...

30
UsI 737/2020-4; 7.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je podnio tužbu ovom sudu dana 2. ožujka 2020. godine protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Sisačko-moslavačka, P.G.P. H. K., Broj: 511-10-15-05-UP/I-10/2020 od 22. siječnja 2020. godine, kojim se ukida i oduzima vozačka dozvola, broj: …… izda...

31
UsI 898/2020-8; 22.12.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II 141-06/20-01/03310051080, URBROJ: 341-99-05/3-20-2003 od 15. srpnja 2020. uvažena je žalba tužitelja te je promijenjeno rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Vukovaru KLASA: UP/I 141-06/19-01/03310051080, URBROJ: 341-22-05/3...

32
UsI 699/2020-5; 15.12.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-03/20-01/03309275000, URBROJ: 341-99-05/3-20-1076 od 18. svibnja 2020. odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne služb...

33
UsI 570/2020-10; 8.12.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju Grada Umaga, KLASA: UP/I-361-05/18-02/464, URBROJ: 2105/05-09/05-19-7 od 11. siječnja 2019. odbijen je zahtjev tužiteljice za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrad...

34
UsI 696/2020-14; 1.12.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/20-02/252, URBROJ: 443-02-02-13/2-20-6 od 6. svibnja 2020. donesenim povodom zahtjeva zainteresirane osobe prekinut je postupak izvršenja rješenja o uklanjanju istog tijela KLASA: UP/I-362-02/20-02/252, URBROJ: 443-02-02-13/2-20-4 od 20. travnja 2020...

35
UsI 894/2020-11; 24.11.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/20-02/375, URBROJ: 443-02-02-19/11-20-1 od 9. travnja 2020. naređeno je tužiteljici, kao investitoru, da u roku od 15 dana od dana zaprimanja tog rješenja ukloni betonsku temelju ploču, tlocrtne dimenzije 16,1 m x 6,0 m, debljine dmin = 0,25 m - dmax...

36
UsI-4230/19-7; 23.11.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Maji Valušnig, uz sudjelovanje zapisničarke Anite Zlodi, u upravnom sporu tužitelja R. M., iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe T. d.o.o. Z., radi rješavanja spora izmeđ...

37
UsI 661/2020-8; 17.11.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika, označenim u točki I. izreke presude, odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Općine Podgorač, Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu, KLASA UP/I-363-03/18-01/20, URBROJ: 2149/04-03/18-02 od 5. listopada 2018. Navedenim prvostupanjskim rješenjem...

38
UsI-982/2020-9; 9.11.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Misirača, u upravnom sporu tužitelja D. Š. iz D. R., A. P., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, uz sudjelovanje zainteresirane osobe A. H. d. o...

39
UsI 861/2020-10; 5.11.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-805-12/20-05/46, URBROJ: 512-21-20-15 od 3. srpnja 2020. tužitelj je proglašen odgovornim što je dana 17. veljače 2020., za vrijeme dok se nalazio na službi u vojarni P. M. Ž. na P., bio pod utjecajem droge što je utvrđeno istoga dana u 11.25, nakon što su ...

40
UsI-697/2020-13; 30.10.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sucu Vedranu Juričiću, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničarke M. P., u upravnom sporu tužitelja Z. M. iz P., B. 26, zastupanog po opunomoćeniku D. M., odvjetniku u R., T. 2, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, R. F. M. 9, zastupanog...

41
UsI 247/2020-23; 29.10.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave istarske, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, broj: 511-08-18/3-UP/I-376/1-2018. od 5. veljače 2018., prestaje važiti privremeni boravak odobren tužitelju (državljaninu K. D.) u razdoblju od 19. svibnja 2017. do 19. s...

42
UsI-3348/19-9; 27.10.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Tamari Bogdanović, uz sudjelovanje Ines Mateša, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice A. Z. iz P., koju zastupa opunomoćenica J. M., odvjetnica u S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., radi rješavanja spora...

43
UsI-508/19-5; 30.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Ireni Lela, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika poštanskih usl...

44
UsI 516/2020-12; 29.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Crikvenici, broj: 7 Su-316/2019 od 28. listopada 2019., poništeno je rješenje navedenog Suda, broj: 7 Su-316/2019 od 8. travnja 2019. (t. I. izreke rješenja od 28. listopada 2019.), tužiteljica je s danom 28. listopada 2019. raspoređena u spomenutom Sudu na...

45
UsI-213/17-9; 25.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji Radmili Bolanča Vuković, uz sudjelovanje zapisničarke Gordane Katarine Ronyi, u upravnom sporu tužiteljice T. Z. Č. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe A. H. d.o.o. (prije V. d.o.o.), ...

46
UsI 783/2018-26; 23.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka, KLASA: UP/I-502-03/18-02/287, URBROJ: 338-08-81-18-3 od 13. travnja 2018. tužiteljici događaj od 5. ožujka 2018., koji je rezultirao ozljedom pod dijagnozom šifre S 83.6 (uganuće i nategnuće drugih i nesp...

47
UsI-493/19-6; 4.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić te Mirmi Parađina, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja B. P. iz D. S 4, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, zastupanog po opunomoćenici M. Lj. K., radi rj...

48
UsI 4433/2019-11; 14.7.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - P. u., P. u. Z., I. N. Z., KLASA: UP/I-410-20/2016-001/11532, URBROJ: 513-007-01-06-2017-05 od 13. studenoga 2017., kojim je tužitelju utvrđena osnovica poreza na promet nekretnina u iznosu...

49
UsI 1343/2018-7; 13.7.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-02/17-01/03091100390, URBROJ: 341-99-05/3-17-137 od 27. srpnja 2018. točkom I. izreke uvažena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područ...

50
UsI 64/2019-17; 8.7.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o utvrđivanju građevne čestice Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule, Odsjeka za gradnju, KLASA: UP/I-350-05/15-05-000035, URBROJ: 2168/01-03-05-0426-18-0010 od 8. lipnja 2018. pod točkom 1. određeno da građevnu česticu postojeće stamb...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a