Poredano po:

Broj dokumenata: 1266

1
UsI-4048/19-9; 29.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Manueli Ostoić Čačinović, kao sucu pojedincu i Mariji Brcko, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja R. G. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe I. I. d.d., Z., radi rješavanj...

2
UsI 3436/20-20; 26.1.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-471-02/17-01/446, URBROJ: 513-04/18-3 od 28. srpnja 2018. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Ureda za por...

3
UsI-4230/19-7; 23.11.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Maji Valušnig, uz sudjelovanje zapisničarke Anite Zlodi, u upravnom sporu tužitelja R. M., iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe T. d.o.o. Z., radi rješavanja spora izmeđ...

4
UsI-982/2020-9; 9.11.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Misirača, u upravnom sporu tužitelja D. Š. iz D. R., A. P., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, uz sudjelovanje zainteresirane osobe A. H. d. o...

5
UsI-697/2020-13; 30.10.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sucu Vedranu Juričiću, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničarke M. P., u upravnom sporu tužitelja Z. M. iz P., B. 26, zastupanog po opunomoćeniku D. M., odvjetniku u R., T. 2, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, R. F. M. 9, zastupanog...

6
UsI 247/2020-23; 29.10.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave istarske, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, broj: 511-08-18/3-UP/I-376/1-2018. od 5. veljače 2018., prestaje važiti privremeni boravak odobren tužitelju (državljaninu K. D.) u razdoblju od 19. svibnja 2017. do 19. s...

7
UsI-508/19-5; 30.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Ireni Lela, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika poštanskih usl...

8
UsI-213/17-9; 25.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji Radmili Bolanča Vuković, uz sudjelovanje zapisničarke Gordane Katarine Ronyi, u upravnom sporu tužiteljice T. Z. Č. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe A. H. d.o.o. (prije V. d.o.o.), ...

9
UsI-493/19-6; 4.9.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić te Mirmi Parađina, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja B. P. iz D. S 4, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, zastupanog po opunomoćenici M. Lj. K., radi rj...

10
UsI 1343/2018-7; 13.7.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-02/17-01/03091100390, URBROJ: 341-99-05/3-17-137 od 27. srpnja 2018. točkom I. izreke uvažena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područ...

11
UsI 545/2020-7; 2.7.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Rijeci, KLASA: UP/I-140-02/19-01/03081314813, URBROJ: 341-14-05/3-19-4406 od 21. studenog 2019. odbijen je zahtjev tužitelja (podnesen 28. siječnja 2019., pozivom na braniteljski staž proveden u borbenom sektoru) ...

12
UsI 1743/2019-8; 30.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Karlovcu, KLASA: UP/I-140-02/18-01/03356770684, URBROJ: 341-07-05/3-18-42 od 29. listopada 2018. odbijen je zahtjev tužitelja, podnesen 3. siječnja 2018., za ponovno određivanje visine starosne mirovine, slijedom ...

13
UsI 339/2020-10; 29.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Puli - Pola, KLASA: 140-02/18-01/03069109104, URBROJ: 341-13-05/3-18-579 od 20. srpnja 2018., tužiteljici je, počevši od 3. prosinca 2017., određena starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika u svoti od 4.000,...

14
UsIzs 43/2020-6; 15.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcija, Klasa: UP/II-502-03/19-01/994, Urbroj: 338-01-06-05-19-04 od 19. prosinca 2019. odbijena je žalba Petra Ćurlina, ovdje tužitelja, izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ure...

15
UsIpor 358/2019-8; 15.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: U pravovremeno podnijetoj tužbi protiv rješenja tuženika, KLASA: UP/II-415-02/14-01/2253, URBROJ: 513-04-19-2 od  13. rujna 2019. godine tužitelj osporava rješenje, te je u bitnom naveo: da rješenje tuženika pobija zbog pogrešne primjene zakona, povrede pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđe...

16
UsImio 370/2019-8; 10.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/19-01/700, Urbroj: 522-05/1-1-2-19-4 od 28. listopada 2019. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službe za društvene djelatnosti, Odjela za hrvatske branitelje, D., Klasa: UP/...

17
UsI-4127/19-14; 9.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja H. d.d., Zagreb, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja ...

18
UsI-287/19-2; 2.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sucu Leandri Mojtić te Ljiljani Lijić zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja F. I. P. d.o.o. Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. N. M. odvjetnica u Odvjetničkom društvu M. & K. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, R. F. Mi...

19
UsI 88/2020-8; 12.5.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Karlovcu, KLASA: UP/I-140-02/18-01/03089459484, URBROJ: 341-07-05/3-18-5531 od 3. travnja 2018., tužitelju (rođ. 27. veljače 1958.) je, počevši od 27. veljače 2018., određena prijevremena starosna mirovina u svoti...

20
UsI 1671/2018-34; 12.5.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/I-504-03/18-01/287, URBROJ: 338-01-21-18-10 od 26. srpnja 2018., odbijen je zahtjev tužitelja (rođ. 28. travnja 2008.) za priznavanje prava na upućivanje na operacijsko liječenje (vađenje postojećega i postavl...

21
UsImio 47/20-3; 30.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, Klasa:140-02/18-03/OB:03168846915, Urbroj: 341-99-06/2-18/3716 od 25. svibnja 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Zagrebu, Klasa: 140-02/18-03/03168846915, Urbroj: 341-25-06/2-18-04600...

22
UsI 150/2020-8; 22.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženikovom odlukom o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2019./2020., KLASA: 604-02/19-01/2, URBROJ: 2168/01-04-02-0361-19-6 od 30. prosinca 2019., u navedenoj su akademskoj godini dodijeljene 122 stipendije u iznosu od 1.000,00 kuna, te je određeno da pravo na stipendiju ostvaruju studenti koji...

23
UsI 497/2019-6; 21.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Zagreb, KLASA: UP/II-371-01/19-01/39, URBROJ: 510-05-01-01/01-19-02 od 23. rujna 2019., odbijena je žalba I. S. iz Z., ovdje tužitelja, izjavljena protiv Rješenja Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj župa...

24
UsI 299/2019-2; 20.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je protiv osporavanog rješenja Ministarstva unutarnjih poslova RH KLASA: UP/I-224-02/18-01/2280 URBROJ: 511-01-203-18-2 od 8.12.2018. podnio tužbu Upravnom sudu u Zagrebu, a tužba je kod istog suda zavedena pod poslovnim brojem UsI-529/19. Rješenjem poslovni broj UsI-529/19-2 od 22. veljače...

25
UsI-2437/19-8; 16.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Ljerke Perica, u upravnom sporu tužitelja A. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora iz...

26
UsI 1293/2018-42; 8.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave primorsko-goranske, Policijske postaje Krk, broj: 511-09-30/8-UP/I-640/2018. od 15. svibnja 2018., tužitelju je, bez prava na naknadu, oduzeto oružje označeno kao puška s užljebljenim cijevima (prepravljena) nepoznatog proi...

27
UsIcar 19/2019-2; 8.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je  dana 21. siječnja 2019. godine Upravnom sudu u Z. dostavo tužbu kojom je zatražio poništenje rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak,  Klasa: UP/II-415-05/17-01/94, Urbroj: 513-04/18-4 od 04. prosinca 2018. godine, koja je kod navedenog s...

28
UsIcar 23/2019-2; 8.4.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je  dana 16. travnja 2019. godine Upravnom sudu u Z. dostavo tužbu kojom je zatražio poništenje rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak,  Klasa: UP/II-413-01/18-01/17,  Urbroj: 513-04-19-3, od 22. veljače 2019. godine,koja je kod navedenog su...

29
UsI-288/19-3; 30.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić te Matei Feracina, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja H. T. d.d., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, uz sudjelovanje zainteresirane osobe B. M. iz Z...

30
UsI 577/2019-7; 23.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Splitsko-dalmatinske godine, Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove Broj: 511-12-19-UP/I-10/319-2019 od 06. studenog 2019., odbijen je zahtjev M. Đ.  iz S., ovdje tužitelja, za izdavanje odobrenja za nabavu krat...

31
UsIrs 157/2019-6; 20.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-112-07/18-01/228 Urbroj: 566-01/10-19-8 od 15. studenog 2019. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje) odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Klasa: UP/I-112-02/17-01/537...

32
UsIrs 63/2019-11; 20.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-112-07/19-01/10 Urbroj: 2181/01-01-19-1 od 28. ožujka 2019. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje) odbijena je žalba tužitelja izjavljena na rješenje o rasporedu Klasa: UP/I-112-02/19-02/06 URBROJ: 2181/01-06/1-19-1 od 30. siječnja 2019. (u daljnjem t...

33
UsI-2129/19-11; 10.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja J. T. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., radi rješavanja spora između korisnika i operatora,...

34
UsIgr 5/2020-6; 9.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika Klasa: UP/I-362-02/19-02/765, Urbroj: 443-14-1-3-5-19-8 od 28. studenoga 2019. (dalje: osporeno rješenje): - pod točkom 1. izreke; utvrđeno je da je 15. studenoga 2019. postalo izvršno rješenje tuženika Klasa: UP/I-362-02/19-02/765, Urbroj: 443-14-1-3-5-19-4 od 29. srpnja 2019. (...

35
UsIpor 2/2020-6; 9.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: U pravovremeno podnijetoj tužbi protiv rješenja tuženika, KLASA: UP/II-415-02/15-01/300, URBROJ: 513-04-19-2 od  20. studenog 2019. godine tužitelj osporava rješenje, te je u bitnom naveo: da su osporeno rješenje i prvostupanjsko rješenje nezakoniti; da je rješenje o ovrsi Porezne uprave, Ispostava...

36
UsI-242/17-7; 4.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Hrvoju Miladinu, te zapisničarki Ines Mateša, u upravnom sporu tužitelja B. d.o.o. sa sjedištem u K., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. T. d.d., Z., radi rješavanja spora između ko...

37
UsImio 332/2019-11; 2.3.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, Klasa: UP/II 561-01/19-01/495, Urbroj: 512M-0201-19-2 od 16. rujna 2019. odbijena je žalba tužitelja  izjavljena na rješenje Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Službe za poslove obrane, Područnog odjela za poslove obrane S., Kla...

38
UsI 316/2019-14; 26.2.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Puli, KLASA: UP/I-612-08/16-11/0101, URBROJ: 532-04-02-10/9-16-01 od 27. srpnja 2016. naloženo je tužitelju da odmah po zaprimanju tog rješenja uskladi izgled pročelja zgra...

39
UsI-1121/19-15; 25.2.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Tamari Bogdanović, uz sudjelovanje Suzane Mamić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja I. I. d.o.o. Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe S. B. iz S. T., radi rješavanja ...

40
UsI 297/2019-4; 19.2.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-224-04/18-01/96, Urbroj: 511-01-203-18-2 od 14. studenog 2018. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena na rješenje Policijske uprave Sisačko-moslavačke, Policijske postaje N., broj: 511-10-11-05-UP/I-46/2018 od 5. travnja 2018. a kojim rješenjem je odbijen zahtjev t...

41
Usl 795/2019-4; 13.2.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Grada Labina, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, KLASA: UP/I-363-03/14-02/26, URBROJ: 2144/3-01-05/03-16-22 od 7. studenog 2016. odbijen je zahtjev A. M. , ovdje tužiteljice, za povratom razmjernog dijela plaćenog komunalnog doprinosa utvrđenog rje ...

42
UsIrs 19/2020-2; 11.2.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-423-01/19-01/25 URBROJ: 524-04-01-01/3-19-2 od 22. srpnja 2019. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje) odbija se žalba tužitelja na rješenje Agencije za osiguranje radničkih tražbina KLASA: UP/I-110-02/19-01/0121 URBROJ: 0479-2/8-19/0005 od 24. lipnja...

43
UsI 882/2019-11; 11.2.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Grada Rijeke, KLASA: UP/I-363-02/18-19/33, URBROJ: 2170-01-02-20-18-2 od 19. prosinca 2018. odbačen je zahtjev tužitelja za davanje koncesijskog odobrenja iz razloga što da ne postoje zakonske pretpostavke za pokretanje postupka. Prvostupanjsko tije...

44
UsIpor 336/19-4; 6.2.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-410-20/16-01/214, Urbroj: 513-04/18-2 od 29. lipnja 2018. uvažena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Dalmacija, Ispostave Trogir, Klasa: UP/I-410-20/2013-001/01251, Urbroj: 513-007-17-03/201...

45
UsIgr 245/2019-19; 6.2.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: U pravovremenoj tužbi podnesenoj 31. svibnja 2019. godine protiv rješenja tuženika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-350-05/19-08/38, URBROJ: 531-09-2-1-19-2 od 15. travnja 2019. godine, te na raspravi održanoj pred ovim sudom 29. siječnja 2020. godine...

46
UsIrs 127/2019-2; 4.2.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužbom zaprimljenom kod ovog suda 30. rujna 2019. tužitelji traže poništenje očitovanja Gradonačelnice Grada Sinja Klasa: 080-01/19-01/9 Ur.br: 2175/01-03-19-04 od 5. rujna 2019. kojim je otklonjen prijedlog tužitelja od 2. rujna 2019. kojim su zatražili poništavanje zaključka Gradonačelnice od 8. s...

47
UsIrs 163/2019-4; 29.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-112-07/16-01/2657 Urbroj: 566-01/13-19-3 od 11. studenog 2019. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje) odbijena je tužiteljeva žalba izjavljena na rješenje o rasporedu Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda Klasa: UP/I-112-02/12-01/29...

48
UsI-1001/17-8; 28.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji Radmili Bolanča Vuković, uz sudjelovanje zapisničarke Gordane Katarine Ronyi, u upravnom sporu tužitelja M. R. iz V. T., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. t. d.d., Z., radi rješavanja sp...

49
UsI 1470/2019-6; 27.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je podnio tužbu radi ocjene zakonitosti propuštanja tuženika da u propisanom roku odluči o prigovoru tužitelja od 15. listopada 2019. (zaprimljenom kod tuženika 18. listopada 2019.), u pogledu obavijesti što ju je tužitelj od tuženika zatražio pozivom na odredbu članka 155. Zakona o općem u...

50
UsI 1617/2018-10; 27.1.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Središnjeg ureda, KLASA: UP/II-102-05/18-01/273, URBROJ: 344-116/5-18-06 od 19. listopada 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, klasa: UP/I-102-05/03-01/3...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a