Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
4 UsI-2034/13-7; 14.10.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika KLASA: UP/II-223-03/13-01/6, URBROJ: 515-03-01-01/4-13-2 od 07. studenog 2013. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za opću upravu, KLASA: UP/I-223-03/13-08/92, URBROJ: 2170-06-03/1-13-2 od 10. rujna 2...

Broj odluke: 4 UsI-2034/13-7

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a