Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
3 UsI-1709/14-14; 21.1.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Agencije za zaštitu osobnih podataka, KLASA: UP/I-041-02/14-01/38, URBROJ: 567-02/06-14-01 od 15. listopada 2014. u točki I. izreke utvrđena je povreda prava na zaštitu osobnih podataka (…) (ovdje zainteresirane osobe), dok je u točki II. izreke citiranog rješenja utvr...

Broj odluke: 3 UsI-1709/14-14

2
4 UsI-308/13-32; 7.5.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak:   

Broj odluke: 4 UsI-308/13-32

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a