Poredano po:

Broj dokumenata: 20

1
UsI 656/2019-9; 19.7.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, KLASA: UP/I-471-02/16-1/260, URBROJ: 513-07-08-18-29 od 26. studenoga 2018., tužitelju je naložena uplata obveze poreza na dobit, poreza na dohodak od nesamostalnog rada i obveznih doprinosa za 2014. kako je to navedeno u točk...

2
UsIpn 26/2018-6; 15.3.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-410-18/14-01/430, Urbroj: 513-04/18-4 od 10. rujna 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Split, Ispostave Split, Klasa: UP/I-410-23/2012-002/4541, Urbroj: 513-007-17/008-13-04 o...

3
UsI 1473/2018-6; 13.3.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/17-01/67, URBROJ: 513-04/18-2 od 28. rujna 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznoga rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnoga ureda Slavonija i Baranja, Službe za nadzor KLASA: UP/I-471-02/16...

4
UsI 476/2018-6; 30.10.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženik je rješenjem KLASA: UP/II-410-18/16-01/04, URBROJ: 513-04/17-03 od 17. listopada 2017. odbio žalbu tužitelja izjavljenu protiv poreznoga rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Središnja Hrvatska, Ispostave Samobor KLASA: UP/I-410-23/2015-02/04795,...

5
UsI 2455/2016-13; 16.5.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Poreznim rješenjem Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Sektora za utvrđivanje poreza i doprinosa, Službe za RPO, OIB i PBZO, KLASA: UP/I-410-01/2014-001/00074, URBROJ: 513-007-01-2014-02, od 23. listopada 2014., tužitelju se, kao poreznom obvezniku, to...

6
UsI 751/2016-10; 27.4.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, KLASA: UP/I-471-02/11-01/204, URBROJ: 513-07-28-01-16-60 od 27. prosinca 2015. kojim je tužiteljici utvrđen m...

7
UsI 2196/2016-7; 19.4.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Klasa: UP/II-471-02/13-01/322, Urbroj: 513-04/15-2 od 30. prosinca 2015., žalba tužiteljice se djelomično uvažava, poništava se točka I.1.1., 1.2. te II. 1. izreke rješenja Ministarstva financija - Porezne upr...

8
UsI 1254/2017-6; 8.3.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim je rješenjem tuženika odbijena žalba izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave Područnog ureda Slavonija i Baranja, Ispostave Osijek, KLASA: UP/I-410-23/13-06/19, URBROJ: 513-07-03/04-2016-8 od 30. rujna 2016. Navedenim prvostupanjskim rješenjem tužiteljici je u ...

9
UsI 2635/2016-7; 22.2.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-18/13-02/162, URBROJ: 513-04/16-2 od 7. srpnja 2016. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne upr...

10
6 UsI-793/13-17; 24.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Pobijanim drugostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupka, KLASA: UP/II-410-18/12-01/458, URBROJ: 513-04/13-3 od 28. siječnja 2013.g. odbijena je žalba tužiteljice protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda...

Broj odluke: 6 UsI-793/13-17

11
6 UsI-101/13-9; 29.8.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Poreznim rješenjem Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda P., Ispostava L., KLASA: UP/I-410-23/2007-05/25, URBROJ: 513-07-18-02/2009-23 od 05. studenog 2009.g. tužiteljici je za 2006. godinu utvrđen dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 529.186,54 kn, drugi dohodak u izno...

Broj odluke: 6 UsI-101/13-9

12
6 UsI-792/13-9; 18.7.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostave R., KLASA: UP/I-410-23/2008-05/00130, URBROJ: 513-07-08-08/2012-04 od 29. svibnja 2012.g., koje je rješenje ispravljeno rješenjem toga tijela KLASA: UP/I-410-23/2008-05/00130, URBROJ: 513-07-08-08/...

Broj odluke: 6 UsI-792/13-9

13
5 UsI-166/13-14; 18.6.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostave M., KLASA: UP/I-410-23/2008-02/688, URBROJ: 513-07-08-05/09-4 od 10. veljače 2009. godine ukinuto je privremeno porezno rješenje od 21. travnja 2008. godine, KLASA: UP/I-410-23/2008-02/688, URBROJ: ...

Broj odluke: 5 UsI-166/13-14

14
5 UsI-168/12-14; 13.6.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda R., KLASA: UP/I-471-02/11-01/189, URBROJ: 513-07-08/11-1 od 25. srpnja 2011. godine tužitelju su za razdoblje od 1. siječnja 2009. - 31. prosinca 2010. godine utvrđeni neobračunati porez i prirez na drugi dohodak,...

Broj odluke: 5 UsI-168/12-14

15
5 UsI-1027/12-13; 7.2.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/11-01/1192, URBROJ: 513-04/12-02 od 25. travnja 2012. godine odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda K., KLASA: UP/I-471-02/10-01/27, URBROJ: 513-07-04/11-25 o...

Broj odluke: 5 UsI-1027/12-13

16
5 UsI-1433/12-19; 7.2.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda K., KLASA: UP/I-471-02/10-01/75, URBROJ: 513-07-04-10-5 od 30. studenog 2010. godine tužitelju je utvrđen manje obračunati porez na dodanu vrijednost u iznosu 155.951,27 kn, manje obračunati porez i prirez poreza ...

Broj odluke: 5 UsI-1433/12-19

17
5 UsI-1362/12-10; 31.1.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda P., Ispostave P., KLASA: UP/I-410-23/2008-09/03, URBROJ: 513-07-18-05-08-01 od 16. prosinca 2008. godine, u postupku utvrđivanja poreza na dodanu vrijednost i dohotka ostvarenog zajedničkim obavljanjem samostalne ...

Broj odluke: 5 UsI-1362/12-10

18
1 UsI-181/12-16; 20.5.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostave R., KLASA: UP/I-410-23/2007-13/00001, URBROJ: 513-07-08-07/2007-02 od 5. prosinca 2007. tužitelju je utvrđena osnovica poreza na dohodak za 2007., ostvarenog od otuđenja nekretnina...

Broj odluke: 1 UsI-181/12-16

19
1 UsI-94/12-9; 28.3.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda P., Ispostave P., KLASA: UP/I-410-23/06-02/6680, URBROJ: 513-07-18-05-07-03 od 10. listopada 2007., tužitelju je utvrđena obveza plaćanja razlike poreza na dodatnu vrijednost u iznosu od 143.630...

Broj odluke: 1 UsI-94/12-9

20
1 UsI-253/12-8; 18.12.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostave R., KLASA: UP/I-410-23/2008-13/09, URBROJ: 513-07-08-08/2008-03 od 12. ožujka 2009. tužitelju je utvrđena osnovica poreza na dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava za 20...

Broj odluke: 1 UsI-253/12-8

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a