Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
3 UsI-489/12-16; 7.3.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, KLASA: UP/II-943-04/10-01/213, URBROJ: 514-03-02-03/9-11-5 od 22. srpnja 2011. poništeno je rješenje Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinsko-prane poslove, KLASA: UP/I-9...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a