Poredano po:

Broj dokumenata: 12

1
2 UsI-797/15-11; 5.5.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, Službe disciplinskog sudovanja, Odjela prvostupanjskog disciplinskog sudovanja (…), broj: 511-01-158-RI-UP/I-4858/08-2014. od 15. prosinca 2014., utvrđeno je da je tužitelj, policijski službeni...

Broj odluke: 2 UsI-797/15-11

2
2 UsI-630/14-11; 5.10.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, broj: 511-01-157-13294/1-2014. od 4. veljače 2014., odbijen je zahtjev tužiteljice za prestankom službe u Ministarstvu unutarnjih poslova. Tuženik je za svoju odluku naveo, u bitnome, sljedeće razloge. Tužiteljica je raspoređena u Policijskoj upravi (…), Operativno-komunikac...

Broj odluke: 2 UsI-630/14-11

3
2 UsI-1989/13-12; 12.5.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Carinske uprave, Središnjeg ureda, KLASA: UP/I-114-04/13-01/1, URBROJ: 513-02-6009/1-13-3 od 30. rujna 2013., tužitelj - državni službenik Ministarstva financija, Carinske uprave, Područnoga carinskog ureda R., Carinskog ureda R., na radnom mjes...

Broj odluke: 2 UsI-1989/13-12

4
2 UsI-1139/13-12; 5.11.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, KLASA: UP/I-112-01/12-01/420, URBROJ: 538-02-2/0044-12-1 od 31. listopada 2012., utvrđeno je da tužiteljici, službenici na radnome mjestu referenta u navedenom Ministarstvu, (…), prestaje državna služba na odre...

Broj odluke: 2 UsI-1139/13-12

5
2 UsI-1117/13-12; 12.8.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Carinske uprave, Središnjeg ureda, KLASA: UP/I-114-04/13-01/2, URBROJ: 513-02-4587/1-13-2 od 21. svibnja 2013., tužitelj - državni službenik Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinarnice I R., na radnom mjestu carinika II. vrste u Carinsk...

Broj odluke: 2 UsI-1117/13-12

6
4 UsI-1225/13-7; 30.5.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-01-157-15467/961-2013 od 19. ožujka 2013. tužiteljici, namještenici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave i., Sektora pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Službe materijalno-financijskih poslova, Odjela uslužnih poslova, ra...

Broj odluke: 4 UsI-1225/13-7

7
4 UsI-830/13-8; 30.12.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika KLASA: UP/II-112-07/13-01/315, URBROJ: 566-01/1-13-2 od 25. veljače 2013. odbačena je žalba tužitelja izjavljena protiv odluke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 110-01/12-01/05, URBROJ: 344-71/1-13-219 od 11. veljače 2013. kojom je J. T. imenovana predstojnicom Hrvat...

Broj odluke: 4 UsI-830/13-8

8
2 UsI-1583/12-7; 24.6.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, Odjela disciplinskog sudovanja, Odsjeka prvostupanjskog disciplinskog sudovanja R., broj: 511-01-158-RI-UP/I-1288/31-2012. od 5. srpnja 2012., odbijen je zahtjev tužitelja za priznavanje troško...

Broj odluke: 2 UsI-1583/12-7

9
2 UsI-1010/12-13; 9.4.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Državnog inspektorata, KLASA: UP/I-112-02/11-04/31, URBROJ: 556-09-01-11-07 od 5. prosinca 2011., tužitelj je udaljen iz državne službe s danom 9. prosinca 2011., s time da udaljenje traje do okončanja postupka zbog teške povrede službene dužnosti (t. 1. izreke rješenja), ...

Broj odluke: 2 UsI-1010/12-13

10
2 UsI-218/12-17; 12.9.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva kulture, KLASA: UP/I-112-01/10-01/0008, URBROJ: 532-02-02/2-11-15 od 17. listopada 2011., donesenim u ponovnom postupku, tužitelju, koji je raspoređen na radno mjesto višega stručnog suradnika – konzervatora restauratora u Ministarstvu kulture, Konzervatorskom ...

Broj odluke: 2 UsI-218/12-17

11
2 UsI-506/12-3; 10.7.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužiteljica je ovome Sudu podnijela tužbu protiv Odbora za državnu službu, radi ocjenjivanja službenice, koja tužba je u ovom Sudu zaprimljena pod posl. brojem 2 UsI-506/12. Tužbom je osporeno prvostupanjsko rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda, KLASA: UP/I-808-07/1...

12
2 UsI-128/12-10; 30.5.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u I. županiji, KLASA: UP/I-112-03/11-01/04, URBROJ: 2163-01-11-1 od 25. srpnja 2011., nakon provedenog postupka oglasa radi prijma u državnu službu na određeno vrijeme, tužiteljica je primljena u službu u Ured državne uprave u I. županiji, u Ispostavu P...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a