Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
UsI-198/13-7; 30.10.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženice KLASA: UP/I-451-04/11-10/5, URBROJ: 326/772-12- 51 od 13. prosinca 2012. obustavljen je postupak koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pokrenula po službenoj dužnosti, u vezi utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva X. d.d., D. od ...

Broj odluke: UsI-198/13-7

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a