Poredano po:
Povratak na Kazneni zakon

Broj dokumenata: 3

1
UsI-1730/15-9; 29.4.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj Alan Falat iz Stupničkih Kuta podnio je kod ovog suda tužbu protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, radi poništenja rješenja tuženika.

Broj odluke: UsI-1730/15-9

2
UsI-3662/13-20; 8.9.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom odlukom tuženika odbijen je zahtjev tužitelja i operatora javnih komunikacijskih usluga TELE2 d.o.o. kao neosnovan.

Broj odluke: UsI-3662/13-20

3
2 UsI-1117/13-12; 12.8.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Carinske uprave, Središnjeg ureda, KLASA: UP/I-114-04/13-01/2, URBROJ: 513-02-4587/1-13-2 od 21. svibnja 2013., tužitelj - državni službenik Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinarnice I R., na radnom mjestu carinika II. vrste u Carinsk...

Broj odluke: 2 UsI-1117/13-12

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a