Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
2 UsI-1281/14-10; 2.3.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave (…), Policijske postaje (…), broj: 511-08-27/4-UP/I-9/64/2013. od 20. veljače 2014., tužiteljici, državljanki Ruske Federacije, izdana je dozvola za boravak i rad za radno mjesto direktor - član uprave kod poslodavca (…) za...

Broj odluke: 2 UsI-1281/14-10

2
2 UsI-1235/14-9; 29.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je uz tužbu, zaprimljenu u ovome Sudu 30. srpnja 2014., podnio i prijedlog za određivanje odgodnog učinka tužbe u ovome upravnom sporu. Na taj način bilo bi odgođeno izvršenje ovdje osporenog rješenja tuženika, KLASA: UP/I-360-02/14-39/4, URBROJ: 531-04-2-14-1 od 18. srpnja 2014., koji...

Broj odluke: 2 UsI-1235/14-9

3
2 UsI-551/12-15; 30.1.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-050-01/12-01/1, UBROJ: 515-05-02/2-12-1 od 7. ožujka 2012., odbačena je žalba tužiteljice zbog šutnje uprave u predmetu naknade putnih troškova, kao nedopuštena. Tužiteljica, koja je službenica I. županije, Upravnog odjela za proračun i financije, žalbu je podnij...

4
2 UsI-1838/12-4; 30.1.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Ovaj Sud zaprimio je 21. prosinca 2012. podnesak tužitelja naslovljen kao zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i sloboda čovjeka i građanina. Navedeni zahtjev bio je institut prijašnjeg Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 53/91, 9/92 i 77/92), koji od 1. siječnja 2012. ni...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a