Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 1

1
2 UsI-1752/14-11; 10.6.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Grada C., pročelnice Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo, KLASA: UP/-112-01/13-01/67, URBROJ: 2107/01-04/05-14-10 od 1. rujna 2014., izmijenjena je točka 3. rješenja navedenog tijela, KLASA: UP/I-112-01/13-01/67, URBROJ: 2107/01-04/02-13-1 od 24. prosi...

Broj odluke: 2 UsI-1752/14-11

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a