Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
UsIrs 32/19-14; 18.7.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika P1 , Zagreb, KLASA:UP/I-112-02/19-01/09, URBROJ: 517-10-19-1 od 7. veljače 2019. O6 , diplomirana ekonomistica, imenuje se ravnateljicom P3 ", A6 , na ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a