Poredano po:

Broj dokumenata: 13343

1
U-I/1185/2012; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zastupnički dom trećeg (3.) saziva Hrvatskoga državnog sabora donio je na sjednici održanoj 22. listopada 1999. Zakon o izvršavanju kazne zatvora (u daljnjem tekstu: ZIKZ) koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 128 od 30. studenoga 1999. Proglasio ga je, ....

2
U-I/2658/2014; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o proglašenju Zakona o obveznim odnosima, koju je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. veljače 2005. Zakon o obveznim odnosima objavljen je u "Narodnim novinama" broj 35 od 17. ožujka 2005., a sukladno ...

3
U-I/2148/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Nikola Dragaš iz Osijeka (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je 1. lipnja 2018. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 10. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ("Narodne novine" broj 16/17.; u daljnjem tekstu: ZoPZPVN)....

4
U-I/3198/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 59. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17. i 98/19.; u daljnjem tekstu: ZoHBDR/17) podnio je 5. rujna 2018. Branko Šilobod iz Sv. Martina pod Okićem (u...

5
U-II/3342/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi donijela je 23. travnja 2001. Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Narodne novine" bro ....

6
U-I/3845/2018; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom donio je, na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava, sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. prosinca 2013. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odluk ....

7
U-I/2549/2019; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 132. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17. i 98/19.; u daljnjem tekstu: ZoHBDR/17) podnio je 10. lipnja 2019. Renato Miočić iz Splita (u dal...

8
U-I/4680/2019; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 195. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17. i 98/19.; u daljnjem tekstu: ZoHBDR/17) podnio je 15. studenoga 2019. Božo Teskera iz Kijeva (u daljnjem te...

9
U-I/146/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zakon o radu ("Narodne novine" broj 93/14.) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2014., a stupio je na snagu 7. kolovoza 2014. Nakon toga, Zakon o radu mijenjan je dva puta, i to: - Zakonom o izmjenama Zakona o radu ("Narodne novine" broj 127/17.); - Zakonom o izmjenama ...

10
U-I/4108/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Andrea Badelj iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je 9. rujna 2020. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 86. stavka 1. alineje 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96., 68/98. - članak 12....

11
U-II/4786/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Meris Dolić iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: predlagateljica), podnijela je 15. listopada 2020. podnesak pod nazivom "ustavna tužba" u odnosu na Preporuku i uputu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za osobe koje prelaze državnu granicu Republike Hrvatske od 14. srpnja 2020., ...

12
U-II/4907/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Darko Butorović iz Zagreba, zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Građansko-upravnom odjelu Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je Ustavnom sudu podnesak nazvan "ustavna tužba temeljem čl. 62. Ustavnog zakona ... i prijedlog za ocjenu suglasnosti...

13
U-I/5349/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ovršni zakon donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 21. rujna 2012. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 4. listopada 2012. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 112 od 1 ....

14
U-IV/834/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: podnositelj; Povjerenstvo) podnijelo je Ustavnom sudu, na temelju članka 82. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), z...

15
U-III/5334/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Drago Grgić iz Sesveta (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Sanja Vukmanović, odvjetnica u Bjelovaru. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Vrhovnog suda Republik ......

16
U-III/5520/2020; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marko Špirk (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Šibeniku broj: Kž-218/2020-8 od 19. studenoga 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Tim je rješenjem prihvaćena žalba državnog odvjetnika, p ....

17
U-III/1130/2018; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH
18
U-IIIB-3145-2018; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. T. O., M. O., C. O., J. O. i S. O. (u daljnjem tekstu: podnositelji), svi iz Z. i zastupani po dr. sc. Sandri Marković, odvjetnici u Zagrebu, podnijeli su na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/ ....

19
U-III/4183/2019; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo Bovis d.o.o. iz Ivankova (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnijelo je ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog upravnog suda broj: Usž-519/19-2 od 30. svibnja 2019., kojim je odbijena podnositeljeva žalba protiv rješenja Upravnog suda u Osijeku ....

20
U-III/4627/2019; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Baksa iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 508/2018-2 od 15. svibnja 2019. (u daljnjem tekstu: presuda Vrhovnog suda) kojom je odbijena njegova revizija protiv pres ....

21
U-III/5235/2020; 3.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 10. studenoga 2020. Borislav Đukić iz Beograda, Republika Srbija, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Splitu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Željko Ostoja, odvjetnik u Sp ....

22
U-III/5506/2020; 3.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 23. studenoga 2020. K. L. iz T. (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u P., kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Ivan Milanović, odvjetnik u Umagu. 1.1. Ustavna tužba podnesena ......

23
U-III/2186/2018; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Vera Gambar Miščević iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Hrvoje Tojčić, odvjetnik u Rijeci (kao preuzimatelj ureda iza pok. Vasilija Burić Helera, odvjetnika ....

24
U-III/3176/2020; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Vera Gambar Miščević iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Hrvoje Tojčić, odvjetnik u Rijeci. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog ......

25
U-III/3437/2017; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Anđelka Kegelj iz Habijanovca (u daljnjem tekstu: podnositeljica) po punomoćniku Mariju Lovriću, odvjetniku u Zagrebu. Podneskom od 17. studenoga 2020. Ustavni sud obaviješten je o otkazivanju punomoći navedenom ....

26
U-IIIA/249/2018; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mirko Mihalinac iz Garešnice (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je 16. siječnja 2018. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Bjelovaru, Stalnom službom u Garešnici pod brojem Povrv-885/16 (raniji b ....

27
U-III/2851/2018; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je 26. srpnja 2018. Alenka Ostojić iz Brezovice, koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Nino Reskušić, odvjetnik u Zagrebu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 142 ......

28
U-III/4434/2018; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo Urbis Tech d.o.o. sa sjedištem u Labinu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Dora Bračun Leko, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upra ......

29
U-III/963/2018; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Željko Čapeta iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Zoran Vukić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka u Rijeci. 1.1. U ......

30
U-III/1987/2019; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Marijan Miletić iz Šibenika (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu odluke Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: DSV) broj: IPS-2/18-8 od 21. ožujka 2019. (u daljnjem tekstu: osporena odluka) donesene u postupku imenovanja preds ....

31
U-III/3608/2019; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo Maistra d.d. Rovinj (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Tomislav Popović, član Uprave, a kojeg zastupa Suzana Šuran, diplomirana pravnica, zaposlenica podnositelja. Ustavna tužba podnesena je u povodu r ......

32
U-III/1239/2020; 2.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je F. P. iz K. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa posebna skrbnica G. J., diplomirana pravnica u Centru za posebno skrbništvo, D. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu ......

33
U-III/838/2018; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zvonimir Abramović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Vinko Knezović, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 2. ožujka 2018. ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1932/17- ....

34
U-III/845/2018; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Zoran Miličević iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Tomislav Biuk, odvjetnik u Splitu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Vukovaru broj: G ......

35
U-III/2415/2019; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Josip Čotić iz Metkovića (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Cvijetko Rihter i Vanda Benz, odvjetnici u Dubrovniku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1658/17-4 ......

36
U-III/4831/2019; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo Autopleter d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Danko Pastuović, odvjetnik u Zagrebu, u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1078/2016-4 od 27. ....

37
U-III-577/2019 i dr.; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobne i dopuštene ustavne tužbe u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 777/2018-2 od 18. prosinca 2018. (u daljnjem tekstu: rješenje Vrhovnog suda) i rješenja Županijskog suda u Rijeci (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž ....

Broj odluke: U-III-577/2019

38
U-III/4654/2020; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. ELECTROCOIN d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Višnja Drenški Lasan, odvjetnica u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 12 Kv-t-4/2020-2, 9 Kir-t-82/2020 od 7. rujna ....

39
U-III/1391/2016; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je odlučeno o tužbenom zahtjevu radi razvoda braka, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/ ....

40
U-III/3480/2018; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dario Banović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Nataša Owens, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Owens i Houška d.o.o. iz Zagreba, podnio je 28. rujna 2018. ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Repub ....

41
U-III/2621/2016; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su im pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je odlučeno o tužbenom zahtjevu radi utvrđenja i isplate, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01 ....

42
U-III/1192/2018; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: 9 Gž-2151/16-2 od 17. siječnja 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda), kojom je odbijena njegova žalba te je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu ....

43
U-III/92/2018; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Tereza Vidić iz Vrboske (tužiteljica-protutuženica u provedenom parničnom postupku radi utvrđenja ništavim ugovora i povrata novca; u daljnjem tekstu: podnositeljica). 2. Podnositeljica u ustavnoj tužbi navodi ......

44
U-III/20/2020; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Ankica Zubović iz Mukinja (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Čedo Prodanović, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Bjelo ......

45
U-III-2852/2019; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobne i dopuštene ustavne tužbe podnijeli su Ivo Sanader iz Zagreba, sada na izdržavanju kazne zatvora u Zatvoru u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj Sanader), kojeg zastupaju izabrani branitelji Jadranka Sloković i Čedo Prodanović, odvjetnici u Zagreb ....

46
U-III/5264/2020; 24.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Antun Djonović iz Koreničana, trenutno u istražnom zatvoru (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju Tihomir Volić, Nataša Ružička, Tea Cabadaj Cafuta i Maja Tutnjević, odvjetnici i ....

47
U-III/3325/2017; 19.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ante Marić iz Dramlja (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Zdenka Koharić, odvjetnica u Zagrebu, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4052/16-2 od 9. ožujka 2017. (u daljnje ....

48
U-III/909/2018; 19.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti, kojima je odlučeno o tužbenom zahtjevu usmjerenom ka stjecanju prava vlasništva na nekretninama, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" br ....

49
U-III/1197/2019; 19.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu podnijela je Ljubica Kadežabek iz Sirače (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Imon Choudhury, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Gajski, Grlić, Prka i partneri, sa sjedištem u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u pov ......

50
U-III/3053/2019; 19.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Bernard Šljivar iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Sandra Marković, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 10. srpnja 2019. dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a