Poredano po:

Broj dokumenata: 907

1
U-III/2071/2017; 15.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nikica Pažin (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: Kž-288/2016-4 od 12. siječnja 2017. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda). Tom je presudom, u povodu žalbe podnositelja kao okrivljen ....

2
U-III/329/2017; 7.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je A. T. iz K. (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: ... od 11. listopada 2016. (u daljnjem tekstu: osporena odluka) u dijelu u koj ......

3
U-III/3519/2018; 7.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je 1. listopada 2018. Barbara Kučić Ivošević iz Zagreba, koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Irena Radić Repač, odvjetnica u Zagrebu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike ......

4
U-III/3206/2020; 7.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijele su Dubravka Kuveždić iz Osijeka i Tatjana Varžić iz Zelčina (u daljnjem tekstu: podnositeljice), koje u ustavnosudskom postupku zastupa Krešimir Rastija, odvjetnik u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je u povodu odluke Državnog sudbenog ......

5
U-III/861/2020; 1.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je mlt. A. B. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju zakonski zastupnik, otac B. B. i V. Š., odvjetnica u V.. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u X. broj: 2 Kžm-11/2019-7 ......

6
U-III/551/2020; 23.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nenad Maciček iz Bjelovara (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju odvjetnici iz odvjetničkog društva Violić & Ružička & Cabadaj Cafuta d.o.o. sa sjedištem u Garešnici, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Općinskog suda u ....

7
U-III/713/2020; 23.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Željko Igić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Mate Knezović, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrv ......

8
U-III/552/2018; 23.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ana Lovaković iz Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Petar Krnić, odvjetnik u Slavonskom Brodu, podnijela je 10. studenoga 2014. ustavnu tužbu. Ustavna tužba zavedena je pod brojem: U-III-7237/2014 ......

9
U-III/3678/2020; 22.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nenad Jurković iz Garešnice, trenutno u istražnom zatvoru u Zatvoru u Karlovcu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Nikola Horvat, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Rožman & Oredić u Karlovcu, podnio je 4. kolovoza 2020. ustavnu tužbu u povodu rješenja ....

10
U-III/3957/2020; 22.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nisvet Midžić iz Bihaća, Bosna i Hercegovina, s boravištem u Rijeci (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u Zatvoru u Rijeci, kojeg zastupa Goran Marjanović, odvjetnik u Rijeci, podnio je 26. kolovoza 2020. dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu u povodu rješ ....

11
U-III/3970/2020; 22.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 27. kolovoza 2020. A. Z. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa V. M., odvjetnik u R. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u R. broj: Kv I-253/2020 ......

12
U-III/27/2019; 17.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je P. N. iz Č. B. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Franjo Šebijan, odvjetnik u Varaždinu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2681/18-2 od 14 ......

13
U-III/362/2020; 16.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-Us 74/2016-8 od 4. prosinca 2019. (u daljnjem tekstu: osporena presuda). 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim presudama podnositelju povrijeđena prava sadržana u člancima 29. stavcima 1. i 2. točki 6 ....

14
U-II/2379/2020; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer), na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18. i 47/20.; u daljnjem tekstu ZZP), u vezi s člankom 18. Za ....

15
U-II/3170/2020 i dr.; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 80/20.) donio je 10. srpnja 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) ....

Broj odluke: U-II/3170/2020

16
U-III/3922/2020; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dragomir Dmitrović iz Pješčanice, trenutno u istražnom zatvoru u Zatvoru u Sisku (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Sisku broj: Kž-148/2020-5 od 11. kolovoza 2020. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) ....

17
U-III/3976/2020; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. M. B. (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 28. kolovoza 2020. ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž 293/2020-4 od 17. srpnja 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Tim je rješenjem odbijena žalba podnositel ....

18
U-III/3418/2019; 14.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravovremenu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Josip Klemm iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Gordan Preglej, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrv ......

19
U-III/4307/2018 i dr.; 9.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Damir Kosec iz Gornje Stubice (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno na izdržavanju kazne zatvora u Zatvoru u Gospiću, kojeg zastupa Višnja Drenški Lasan, odvjetnica u Zagrebu. 1.2. Ustavna tužba podnesena je u .....

Broj odluke: U-III/4307/2018

20
U-III/3530/2020; 2.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Željko Vincek (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Osijeku broj: Kv II-Us-16/2020-3 (Kir-Us-31/2020) od 20. srpnja 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Tim je rješenj ....

21
U-III/3594/2020; 21.8.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 28. srpnja 2020. Josip Bulić iz Mlina (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Bojan Lujak, odvjetnik u Dubrovniku, u povodu rješenja Županijskog suda u Dubrovniku broj: KV 11-90/202 ....

22
U-III/3622/2020; 21.8.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 31. srpnja 2020. Predrag Sopek iz Belišća, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Osijeku (u daljnjem tekstu: podnositelj), u povodu rješenja Županijskog suda u Vukovaru broj: Kž-119/2020-6 od 24. lipnja 2020. (u da ....

23
U-III/3217/2020; 23.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je 10. srpnja 2020. Josipa Rimac iz Knina (u daljnjem tekstu: podnositeljica), trenutno u Zatvoru u Zagrebu, koju u ustavnosudskom postupku zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesen ......

24
U-III/3016/2020; 16.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Kristina Ferko (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju u ustavnosudskom postupku zastupa Marija Kos, odvjetnica u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Karlovcu broj: K ......

25
U-III/4685/2018; 16.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 17 Gž-1370/17-2 od 17. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda), kojom je odbijena njegova žalba te je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u ....

26
U-III/751/2020; 16.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Đingo Nikolić iz Zaprešića (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Višnja Drenški Lasan, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2421/ ......

27
U-III/2918/2019; 16.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ana Mrgan iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Marija Brčić, odvjetnica u Splitu, podnijela je 22. kolovoza 2016. ustavnu tužbu u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 35 Pž-1500/2016-1 od 1. lipnja 2016. (u daljnj ....

28
U-III/3165/2019 i dr.; 16.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mladenka Radas iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Marija Brčić, odvjetnica u Splitu, podnijela je 11. studenoga 2016. ustavnu tužbu u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 41 Pž-2100/2016-1 od 14. rujna 2016. (u ....

Broj odluke: U-III/3165/2019

29
U-III/3112/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 6. srpnja 2020. Vaso Vulin, sada u Zatvoru u Puli-Pola (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvjezdana Zdjelar Lalović, odvjetnica u Puli. Ustavna tužba podnesena je u pov ......

30
U-III/2686/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Toni Bašić (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Rijeci broj: Kž-177/2020-2 od 2. lipnja 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Tim je rješenjem odbijena žalba podnositelja kao okrivljenika pr ....

31
U-III/3048/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Apostol Marius Volintiru, državljanin Republike Rumunjske, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Jadranka Sloković, odvjetnica u Zag ....

32
U-III/337/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. C. C. iz Stubičkih Toplica (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 22. siječnja 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: ....

33
U-III/34/2020; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je K. F. iz P. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Milica Nenadović Timarac i Marko Bebek iz Siska. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijs ......

34
U-III/1522/2019; 15.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 5. travnja 2019. GT GLASTEX Handelsgesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Klagenfurtu, Republika Austrija (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Anita Vrsaljko, odvjetnica u Zagrebu, n ....

35
U-I/1072/2019; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 2. prosinca 2016. donio Zakon o porezu na dohodak koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 115/16. od 6. prosinca 2016., a stupio je na snagu 1. siječnja 2017., osim članka 14. stavaka 5. i 6., članka 26., članka 33. st ....

36
U-III/1501/2015; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Draženko Pavlek iz Zaboka (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Gordana Knezović, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x-960/13-2 ......

37
U-I/2610/2020; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 385. stavaka 2. i 5. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. - članak 50. Zakona o arbitraži, 117/03., 88/05. - članak 129. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, 2/07. - odlu...

38
U-III/3980/2019; 1.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Josip Kocijan iz Brezovice (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Dubravka Očić, odvjetnica u Odvjetničkom uredu Očić sa sjedištem u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske ......

39
U-IIIBi/1927/2020; 1.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Domagoj Skušić iz Zagreba, trenutno u Kaznionici u Glini (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 14. travnja 2020. ustavnu tužbu protiv rješenja Županijskog suda u Sisku broj: Kži-17/20-5, Ikr-336/19 od 19. ožujka 2020. kojim je potvrđeno rješenje suca izvrše ....

40
U-III/891/2020; 1.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti, kojima je odlučeno o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01 ....

41
U-IIIBi/268/2020; 25.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Armend Musliu iz Zagreba trenutno u Kaznionici u Lepoglavi (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Zoran Vidović, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Vidović & Vidović u Varaždinu, podnio je 17. siječnja 2020. ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog sud ....

42
U-III/5234/2019; 25.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Jovan Bogdanić iz Savezne Republike Njemačke (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Zoran Novaković, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3056/18-2 ......

43
U-III/2509/2020; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Nazmi Jašari iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj). 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: II Kž 189/2020-4 od 19. svibnja 2020. (u daljnjem tekstu: drugost ......

44
U-III/2173/2020; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je 11. svibnja 2020. P. N. iz Z. M. (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu u povodu pravomoćne presude i rješenja Općinskog suda u Vinkovcima broj: K-61/2020-9 od 15. travnja 2020. (u ....

45
U-I/503/2018; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: ZoMiPZ) donio je na temelju članka 2. stavka 4. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 12. lipnja 2015. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 17. lipnja 2 ....

46
U-III/2255/2019; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijele su Lidija Pagon i Sandra Pagon, obje iz Novske (u daljnjem tekstu: podnositeljice), koje zastupa Branko Posavčić, odvjetnik u Kutini. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Vara ......

47
U-III/4870/2019; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Vajdić iz Kaštel Gomilice (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Vinko Ljubičić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Ljubičić-Vrdoljak & Partneri d.o.o. sa sjedištem u Splitu, podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske ....

48
U-III/749/2019; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivan Gašparini iz Poreča (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Tomislav Brajković i Milena Matošević Brajković, odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u Poreču, podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Puli - Pola broj: Gž-13 ....

49
U-III/385/2020; 17.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Davor Gjurašin iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2359/19-3 od 4. srpnja 2019. Presudom Visokog upravnog suda odbijena je kao neosnovana žalba podnositelja i ......

50
U-III/5172/2016; 17.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Tihomir Horvat iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 2. studenoga 2016. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-1512/2016 od 29. kolovoza ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci