Poredano po:
Povratak na Zakon o odvjetništvu

Broj dokumenata: 40

1
U-III/1932/2020; 24.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nela Pušić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Leonardo Troskot, odvjetnik u Zagrebu, podnijela je 14. travnja 2020. ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2773/2016-2 od 18. veljače 2020. 2. Presudo ......

2
U-IV/3111/2020; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Davor Gjurašin iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za rješavanje negativnog sukoba nadležnosti na temelju članka 82. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u d...

3
U-II/3262/2014; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika ("Narodne novine" broj 5/14.; u daljnjem tekstu: Pravilnik/14) donijela je ministrica socijalne politike i mladih 8. siječnja 2014. na temelju članka 189. stavka 2. Obiteljskog zakona ("Narodne novin ....

4
U-III/1454/2015; 30.4.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marijan Radoš iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžn-49/15-2 od 20. siječnja 2015. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda), kojom je odbijena njegova žalba protiv presude Općin ....

5
U-IIIA/4822/2017; 19.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Jelušić iz Kraljevice (u daljnjem tekstu: podnositelj) u predmetu broj: U-IIIA-4822/2017 podnio je 21. studenoga 2017. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona smatrajući da mu je trajanjem upravnog postupka koji se vodi pred Hrvatskom odvjetnič ....

6
U-IIIA/4826/2017; 19.3.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Jelušić iz Kraljevice (u daljnjem tekstu: podnositelj) u predmetu broj: U-IIIA-4826/2017 podnio je 21. studenoga 2017. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - p ....

7
U-III/3430/2018; 9.1.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Davor Gjurašin iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 26. rujna 2018. ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3670/17-2 od 23. svibnja 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje) kojim je odbijena ....

8
U-III/1714/2019; 12.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Davor Gjurašin iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 17. travnja 2019. ustavnu tužbu u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Ur 5/2018-5 od 26. rujna 2018. (u daljnjem tekstu: presuda i rješenje Vrhovnog suda). Presu ......

9
U-III/4379/2017; 3.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatska odvjetnička komora (u daljnjem tekstu: podnositeljica; HOK) podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1133/17-2 od 24. svibnja 2017., kojom je prihvaćena žalba podnositeljice, poništena presuda Upravn ....

10
U-III/2089/2017; 3.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijeli su Ondrej Peterka, Jan Liška i Hynek Peroutka, svi iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u ustavnosudskom postupku zastupa Vesna Alaburić, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena. Ustavna tužba podnes ......

11
U-III/4680/2017; 3.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Ivan Međimorec iz Ivanca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Darko Kožić, odvjetnik u Ivancu. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske Rev-x-740/17-2 od 5. ......

12
U-III/302/2018; 27.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je Odvjetničko društvo Maržić i partneri j. t. d. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Dora Ružičić Dražić, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog t ......

13
U-I/3696/2017; 7.5.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave donio je sedmi (7) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 6. lipnja 2014. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 11. lipnja 2014. Objavljen je u "Narodnim nov ....

14
U-I/546/2013; 18.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom donio je na temelju članka 89. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 23. studenoga 2012. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 28. studenoga 2012. Objavljen je u "Narodnim novi ....

15
U-III/2723/2018; 22.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je V. B. iz K. (u daljnjem tekstu: podnositeljica). Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž HOK 1/2018-11 od 25. svibnja 2018. (u daljnjem tekstu: ......

16
U-I/2735/2008 i dr. ; 16.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio je Zakon o odvjetništvu na sjednici održanoj 27. siječnja 1994., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 9 od 10. veljače 1994., a stupio je na snagu 18. veljače 1994. (u daljnjem tekstu: ZoOdv/94). Zakon o odvjet .....

17
U-III/830/2017; 5.9.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Sibila Jagar Marčik iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa mr. Dražen Matijević, odvjetnik u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Dubrovniku (u daljnjem ......

18
U-IIIB/3785/2017; 8.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj trgovačko društvo Vindija d.d. Varaždin podnio je ustavnu tužbu na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) prije no što j...

19
U-III/3359/2015; 11.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Jovita Malek-Milovanović iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Radivoj Mačešić-Biscuoli, odvjetnik u Puli. Ustavnu tužbu podnosi protiv presude Županijskog suda u Puli broj: Gž-3213/14 od 2 ......

20
U-II/8057/2014; 25.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju zakonskog ovlaštenja propisanog člankom 126. stavkom 6. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13., 33/15., 82/15. i 82/16. - Uredba), ministar pravosuđa Republike Hrvatske donio je 17. ožujka 2014. Pravilnik o stalnim sudskim vještacima, koji je ....

21
U-III/682/2017; 20.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Marko Lapaine iz Varaždina, bivši odvjetnik (od 4. lipnja 1990. do 31. prosinca 2011.) i javni ovršitelj (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: V ......

22
U-III/3112/2015; 5.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Hrvatska odvjetnička komora, koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ruđer Anić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Anić i partneri u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositeljica). Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijsk ......

23
U-I/421/2010; 17.1.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članka 95. stavka 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 129/00., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 96/08., 84/08., 123/08., 57/11. - pročišćen tekst, 25/13. i 89/14.; u ....

24
U-I/5254/2014; 5.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: .Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave donio je sedmi (7) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 6. lipnja 2014.

25
U-I/2340/2015; 3.6.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 49. stavka 1. točke a) i članka 137. stavka 1. točke 5. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 107/07., 13/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13.,...

26
U-III/5209/2013; 25.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je Alen Blagajac iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Višnja Drenški Lasan, odvjetnica u Zagrebu.

27
U-III/4160/2012; 25.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio ustavnu tužbu protiv presude Županijskog suda u Šibeniku (u daljnjem tekstu: Županijski sud) broj: Kž-290/11 od 5. siječnja 2012., kojom je odbijena kao neosnovana njegova žalba protiv presude Općinskog suda u Šibeniku (u daljnjem tekstu: Općinski sud) broj: K-385/08 od 21. lis...

28
U-III/1919/2014; 16.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je Josip Kardum, odvjetnik iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena.

29
U-III/2058/2014; 18.11.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je Šime Mijolović iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Igor Učur, odvjetnik u Rijeci.

30
U-III/2437/2010; 28.4.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj u ustavnoj tužbi tvrdi da su mu presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud), broj: Kž-Disc 2/09-5 od 14. prosinca 2009. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčena člancima 14. stavkom 2., 26., 31. stavkom 2....

31
U-III/4184/2010; 8.4.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je povodom rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Ur 20/09-2 od 25. veljače 2010. (u daljnjem tekstu: rješenje Vrhovnog suda), kojim je kao nedopušten odbačen priziv podnositelja (okrivljenog odvjetnika u disciplinskom postupku) podnesen protiv rješenja Upravnog odbo...

32
U-III/3397/2012; 13.12.2012 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: Rev 1241/10-3 od 28. veljače 2012.

33
U-I/1080/2002; 12.3.2008 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredbe članka 44. Zakona o odvjetništvu ("Narodne novine" broj 9/94.) podnio je Vladislav Tripković odvjetnik iz Splita. Goranka Herljević odvjetnica iz Zagreba podnijela je prijed

34
U-III/936/1998; 13.10.1999 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podnio ustavnu tužbu, navodeći da mu je presudama Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore, broj: DS-10/98 od 24. 4. 1998. i Višeg disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore, broj: VDS-12/98 od 7. 10. 1998., povrijeđeno ustavno pravo jednakosti svih pred zakonom iz članka 14. ...

35
U-III/198/1996; 8.7.1999 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba je podnesena u svezi s rješenjem Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-3042/95-4 od 16. studenog 1995., kojim je u upravnom sporu odbačena kao nedopuštena tužba koju su podnositelji ...

36
U-II/266/1997; 31.3.1998 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ana Matić iz Virovitice osporava ustavnost i zakonitost:

37
U-I/722/1994; 16.7.1997 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o odvjetništvu podnijeli su Matko Rančić i Dario Vitlić iz Makarske (za članak 9. stavak 2. alineju treću); Damir Galetović iz Zagreba (za članak 29. stavak 2.) i Danko Špoljarić iz Zagreba (za članak 44.); Siniša Ljubić iz Bjelovara (za ...

38
U-I/218/1997; 2.4.1997 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Krešimir Panjaković podnio je, temeljem članka 15. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe citirane u izreci rješenja, navodeći da je isti protivan članku 27. i članku 54. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske. ...

39
U-III/439/1995; 20.12.1995 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Đ. K. iz O. podnio je ovom Sudu pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu povodom rješenja i presude citiranih u izreci ove odluke radi zaštite ustavnih prava iz članka 3, 14, 17. st.3, 19, 26, 39. i 54. Ustava Republike Hrvatske, a kojim aktima je pravomoćno odbijen sa zahtjevom za upis u Imenik Hrvatsk...

40
U-I/337/1994; 5.7.1995 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Mehmedalija Omerović podnio je prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti članka 49. Zakona o odvjetništvu. Prijedlog sadrži usporedbe s odredbom članka 32. ranije važećega Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći ("Narodne novine", broj 53/72) te izraženo mišljenje podnositelja da o ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a