Poredano po:

Broj dokumenata: 2868

1
U-II/1/2021; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Mario Rihtarić iz Čakovca podnio je 2. siječnja 2021. podnesak pod nazivom "ustavna tužba" u odnosu na Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/20.) koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici odr...

2
U-II/92/2021; 3.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Dragan Feher iz Čakovca podnio je 5. siječnja 2021. podnesak pod nazivom "ustavna tužba" u odnosu na Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/20.) koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održa...

3
U-III/1882/2019; 21.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je aiKATE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupan po direktoru Ivanu Šeparoviću, a ovaj po Uni Zečević Šeparović, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Zečević i dr. sa sjedištem u Zagrebu. ....

4
U-III/3332/2018; 13.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Aleksandra Tot iz Slatine (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Željko Olujić, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Željko Olujić, Iva Pezić i Fran Olujić u Zagreb ....

5
U-III/564/2019; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mladen Juren iz Ivanca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Marko Benčić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Porobija i Špoljarić u Varaždinu, podnio je ustavnu tužbu kojom osporava odluke donesene u upravnom sporu radi ud ....

6
U-III/769/2019; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Branko Peran iz Grebaštice (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2142/18-2 od 4. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) kojim je odbij ....

7
U-III/3961/2018; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo ADRIACINK d.o.o. iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Boris Bulj, odvjetnik u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-520/18-2 od 1 ......

8
U-III/5226/2019; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4498/18-2 od 29. kolovoza 2019. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom povrijeđene ustavne odredbe iz članaka14. stavka 2., 18. stavka 1., 19., 26., 29. stavka 1., ....

9
U-II/4673/2017; 15.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Radovan Simić iz Pule (u daljnjem tekstu predlagatelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Odvjetničko društvo Župić i partneri u Zagrebu, podnio je 10. studenoga 2017. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 6. Pravilnika o obavljanju gospodars...

10
U-III/4129/2020; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Biljana Đilas iz Novske (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu odluke Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: DSV) broj: IS-27/20-9 od 9. srpnja 2020. (u daljnjem tekstu: osporena odluka), kojom su za suce kaznenog odjela Ž ....

11
U-III/3927/2018; 10.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo ADRIACINK d.o.o. iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Boris Bulj, odvjetnik u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-519/2018-2 od ......

12
U-III/2415/2019; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Josip Čotić iz Metkovića (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Cvijetko Rihter i Vanda Benz, odvjetnici u Dubrovniku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1658/17-4 ......

13
U-III/4831/2019; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo Autopleter d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Danko Pastuović, odvjetnik u Zagrebu, u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1078/2016-4 od 27. ....

14
U-III-577/2019 i dr.; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobne i dopuštene ustavne tužbe u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 777/2018-2 od 18. prosinca 2018. (u daljnjem tekstu: rješenje Vrhovnog suda) i rješenja Županijskog suda u Rijeci (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž ....

Broj odluke: U-III-577/2019

15
U-III-2852/2019; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobne i dopuštene ustavne tužbe podnijeli su Ivo Sanader iz Zagreba, sada na izdržavanju kazne zatvora u Zatvoru u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj Sanader), kojeg zastupaju izabrani branitelji Jadranka Sloković i Čedo Prodanović, odvjetnici u Zagreb ....

16
U-III/1312/2018; 26.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ružica Tepša iz Benkovca (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Luka Šušak, odvjetnik u Zagrebu, podnijela je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1653/13-2 od ....

17
U-III/3053/2019; 19.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Bernard Šljivar iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Sandra Marković, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 10. srpnja 2019. dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž ....

18
U-III-4267/2019 i dr.; 19.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zdravko Ševa iz Vrbovca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Marin Domjanović, odvjetnik u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Gž-1293/15-2 od 4. studenoga 2015. (u d ....

Broj odluke: U-III-4267-2019%20i%20dr RefNum u banani

19
U-IIIA/2453/2020; 19.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Udruga invalida rada Slatina (u daljnjem tekstu: podnositeljica), zastupana po predsjedniku Mijodragu Kovačeviću iz Slatine, podnijela je 5. lipnja 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" bro ....

20
U-IIIA/2517/2020; 19.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Udruga osoba s invaliditetom Bistrica iz Slatine (u daljnjem tekstu: podnositeljica), zastupana po predsjedniku Mijodragu Kovačeviću, podnijela je 10. lipnja 2020. ustavnu tužbu smatrajući da joj je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u ....

21
U-IIIA/4638/2020; 19.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zadruga hrvatskih branitelja "Kamp Bistrica" sa sjedištem u Slatini (u daljnjem tekstu: podnositeljica), zastupana po upravitelju Mijodragu Kovačeviću, podnijela je 12. listopada 2020. ustavnu tužbu smatrajući da joj je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi p ....

22
U-III/490/2019; 12.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ljubica Devetak - Prokeš iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Margareta Krivić, odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu Hrvoje Krivić, Margareta, Krivić, Drago Aćimović i Tihana Ranđelović u Osijeku, podnijela je ustavnu tužbu u predm ....

23
U-III/3183/2020; 11.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 3832/2018-2 od 10. ožujka 2020., kojom je odbijena revizija podnositelja u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž R-585/2018-2 od 20. srpnja 2018. Tom presudom odbijena je žalba podnosite ....

24
U-III/3062/2019; 10.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ružica Kajić i Mirjana Kajić iz Spittal am Drau, Republika Austrija (u daljnjem tekstu: podnositeljice), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Ana Stuparević, Ljubica Lalić, Domagoj Vuković i Anja Perković, odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda An ....

25
U-III/1165/2020; 4.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba (podnesena osobno i putem punomoćnika) podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž 643/2019-8 od 21. siječnja 2020. 2. U ustavnim tužbama navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom podnositelju povrijeđene ustavne odredbe sadržane u člancima 3., 5. s ....

26
U-III/4820/2019; 4.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Biserka Kovács iz Zagreba, koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Damir Zannoni Stella, odvjetnik u Zagrebu, podnijela je 25. studenoga 2019. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-660/2019-3 od 30. rujna 2019. (u daljnjem teks ....

27
U-IIIA/1395/2020; 4.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo Cestorad d.d. sa sjedištem u Vinkovcima (u daljnjem tekstu: podnositelj), koji u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Hrvoje Banić, odvjetnik u Vinkovcima, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novin ....

28
U-III/2278/2020; 4.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo PC EKSPERT PORTAL d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zdenka Koharić, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visok ......

29
U-III/355/2019; 3.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. M. G. iz K. podnio je 21. siječnja 2019. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž-741/17-2 od 22. studenoga 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda) i presude Općinskog suda u Karlovcu broj: Povrv-170/15 od 3. siječnja 2017. ....

30
U-III/4502/2020; 3.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. D. Ž. iz B. (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u D., kojeg zastupa I. B., odvjetnik u S., podnio je ustavnu tužbu zaprimljenu na Ustavnom sudu 6. listopada 2020., u povodu rješenja Županijskog suda u D. broj: Kž-181/2020-3 od ....

31
U-III/2157/2019; 3.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Stjepan Mesić iz Pušćanske Dubrave (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Čedo Prodanović, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-1544/2018-2 od 11. ožujka 2019. ......

32
U-III/4973/2019; 3.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Josip Miličević iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1436/19-2 od 6. lipnja 2019. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) kojom je odbijena ža ....

33
U-IIIA/421/2020; 29.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Stanko Mlinarić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 31. siječnja 2020. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Županijskim sudom u Puli - Pola pod brojem Gž-247/2019 (ranijeg broja: Gž-1823/2016) povrijeđ ....

34
U-IIIA/444/2018; 29.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vigor Komar iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Vladimir Margan, odvjetnik u Rijeci, podnio je 2. veljače 2018., ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti ovršnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci pod brojem Ovr ....

35
U-III/435/2020; 29.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-2859/2015-3 od 6. studenoga 2019. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom povrijeđene ustavne odredbe sadržane u člancima19., 26., 29. stavku 1. i 48. stavku 1. Ustava Repu ....

36
U-III/2391/2019; 29.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Lubomir Martak iz Praga, Češka Republika, kao likvidator Likvidacijske imovine brisanog trgovačkog društva MK-NEMO ADRIA d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge sa sjedištem na Ugljanu, Preko, OIB: 68019416698, čiji je upis u sudski registar određen na temelju prav ....

37
U-III/4276/2019; 28.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Zadru broj: Gž-117/16-3 od 7. ožujka 2017. 2. Podnositelj je istodobno s pravodobnom ustavnom tužbom u povodu drugostupanjske odluke podnio i reviziju Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. Podneskom od 4. listopada 2019. ......

38
U-IIIA/3307/2019; 21.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Majk Bošnjak iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 26. srpnja 2019. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodio pred Općinskim građan ....

39
U-III/1800/2017; 21.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Boža Bilojelić iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Anamarija Šarić Adžić, odvjetnica u Splitu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev- ......

40
U-I/2653/2019; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ankica Mrkšić iz Pule (u daljnjem tekstu: predlagateljica) uputila je Ustavnom sudu 17. lipnja 2019. podnesak kojim (po drugi puta) predlaže pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredbe članka 63. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16...

41
U-I/3333/2019; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o trgovačkim društvima donio je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. studenoga 1993. Potom su doneseni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 34/99.), Vjerodostojno tumačenje članaka ....

42
U-II/3576/2019; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Tihomir Dragun iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je 13. srpnja 2019. Ustavnom sudu prijedlog ...

43
U-II/2335/2020; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Čedomir Tatalović, Gradski vijećnik Grada Karlovca, podnio je 1. lipnja 2020. Ustavnom sudu prijedlog (nazvan ustavna tužba) za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o obustavi isplate naknade vijećnicima Gradskog vijeća i članovima njegovih radnih tijela, članovima...

44
U-I/3045/2020; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Zoran Vlahović iz Splita (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 3. srpnja 2020. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 81. stavka 6. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - odluka i rješenje USRH bro...

45
U-IIIBi/1966/2020; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Boško Šarić, Sveto Šarić i Srećko Šarić (u daljnjem tekstu: podnositelji) podnijeli su 14. travnja 2020. ustavnu tužbu zbog nedjelotvorne istrage vezano uz zlostavljanje i smrt njihovog oca Uroša Šarića, te također u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvat ....

46
U-I/4220/2020; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. LEADER MREŽA HRVATSKE iz Ozlja, koju zastupa Katja Jajaš, odvjetnica u Rijeci, podnijela je 3. lipnja 2015. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 14. stavka 2., 24. stavka 5., 50. stavka 4., 63. stavka 2. i 146. stavka 9. Zakon ....

47
U-I/5443/2016; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Saša Čajić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 14. studenoga 2016. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom članaka 2., 4., 7. i 21. Zakona o osobnom identifikacijskom broju ("Narodne novine" broj 60/08.; u daljnjem tekstu: ZoOIB) te Zakona o mati...

48
U-II/2600/2017; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Jasminka Bubić iz Medulina (u daljnjem tekstu: predlagateljica), podnijela je 1. lipnja 2017. Ustavnom sudu prij...

49
U-II/2601/2017; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Jasminka Bubić iz Medulina (u daljnjem tekstu: predlagateljica), podnijela je 1. lipnja 2017. Ustavnom sudu prij...

50
U-II/2876/2017; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Anđelko Kraljić iz Bjelovara (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je 26. lipnja 2017. Ustavnom sudu prijedl...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a