Poredano po:

Broj dokumenata: 3094

1
U-VIIA/3306/2021; 4.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Hrvatska demokratska zajednica, Gradska organizacije HDZ-a, zastupana po predsjedniku Mihaelu Juriću (u daljnjem tekstu: žaliteljica), podnijela je 4. lipnja 2021. žalbu protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Sisačko-moslavačke županije klasa: 013-01/21-01/01, ur.broj: 2176-01-21-506 o...

2
U-VIIA/3017/2021; 24.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Nezavisna lista Višnjan, koju zastupa predsjednik Angelo Mattich (u daljnjem tekstu: žaliteljica), podnijela je žalbu protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Istarske županije (u daljnjem tekstu: ŽIP) klasa: 013-01/21-02/04, ur.broj: 0-21-120 od 20. svibnja 2021. kojim je odbijen prigov...

3
U-VIIA/2965/2021; 24.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Marija Kaštelan iz Rijeke (u daljnjem tekstu: žaliteljica), izjavila je žalbu protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: ŽIP) klasa: 013-01/21-01/1, urbroj: 2170/1-01-01/5-21-140 od 18. svibnja 2021., kojim je odbijen kao neosnovan prigovor ž...

4
U-III/2172/2021; 14.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Dragan Krmpotić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) trenutno u istražnom zatvoru, kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Katarina Ćopo, odvjetnica u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješ ......

5
U-II/94/2020; 4.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Ljerka Mintas Hodak iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je 27. prosinca 2019. Ustavnom sud...

6
U-III/5963/2020; 1.4.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je 14. prosinca 2020. Jose Ricaurte Jaen Celada, trenutno u Dubrovniku na adresi Vladimira Nazora 2F (u daljnjem tekstu: podnositelj), državljanin Republike Paname, kojeg zastupaju Srđ Jakšić, Vedran Gjenero i Nikola Jakšić, odvjetnici u Odv ....

7
U-III/4968/2019; 24.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je 24. prosinca 2015. Slavko Kecman iz Kneževih Vinograda (u daljnjem tekstu: podnositelj), nakon što je pravomoćno okončan parnični postupak pred Županijskim sudom u Osijeku, a radi naknade štete, pokrenut po tužbi podnositelja protiv tužen ....

8
U-III/1932/2020; 24.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nela Pušić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Leonardo Troskot, odvjetnik u Zagrebu, podnijela je 14. travnja 2020. ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2773/2016-2 od 18. veljače 2020. 2. Presudo ......

9
U-III/3177/2019; 24.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Marjan Skorić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-959/2019-2 od 14. ožujka 2019. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje Vrhovnog suda) kojim je odbačena, kao nedopuštena, ....

10
U-III/4145/2017; 24.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dinko Franičević iz Vrboske, Petronela Gabelić iz Vrboske, Juan Carlo Franičević iz Argentine i Pavo Franičević iz Dubrovnika (u daljnjem tekstu: podnositelji), svi zastupani po Vinku Fabjanoviću, odvjetniku u Splitu, podnijeli su ustavnu tužbu u povodu presude ....

11
U-I/4435/2019; 23.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti donio je 9. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 31. listopada 2018. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 5. studenoga 2018. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 100 od 14. studenoga 2018., a stupio n ....

12
U-I/3722/2020; 23.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Vir stan j.d.o.o. iz Vira (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu 3. kolovoza 2020. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona upravnim sporovima ("Narodne novine" broj 143/12.; u daljnjem tekstu: ZoIDZUS:143/1...

13
U-I/3873/2020; 23.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o stomatološkoj djelatnosti donio je 3. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 17. srpnja 2003. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 23. srpnja 2003. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 121 od 29. srpnja 2003., a stupio je na ....

14
U-III/3867/2019; 23.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. A. A. iz A. podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Z. broj: Gž Ob-882/19-2 od 7. kolovoza 2019. Tim je rješenjem potvrđeno prvostupanjsko rješenje Općinskog suda u Z. broj: R1 Ob-1236/19-11 od 10. srpnja 2019. kojim su određeni susreti i dr ....

15
U-IIIBi/5099/2020; 23.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Kušnjir iz Vukovara (u daljnjem tekstu: podnositelj) 4. studenoga 2020. podnio je ustavnu tužbu zbog ''neučinkovitosti pravosuđa Republike Hrvatske'', nakon što je u kaznenom postupku koji se vodio pred Općinskim sudom u Vukovaru pod brojem K-229/2013, a k ....

16
U-IIIBi/476/2020; 23.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mladen Rukavina iz Ogulina (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 19. travnja 2019. ustavnu tužbu zbog nečovječnog postupanja policijskih službenika prilikom njegovog uhićenja zbog počinjenih prometnih prekršaja 20. studenoga 2016., kao i zbog povrede njegov ....

17
U-II/496/2021; 23.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Mario Rihtarić iz Čakovca (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 21. siječnja 2021. podnesak pod nazivom "ustavna tužba i zahtjevi za trenutnim donošenjem privremenih mjera radi zaštite Ustava Republike Hrvatske i radi zaštite Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske" u odnosu...

18
U-II/2492/2017; 23.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju zakonskog ovlaštenja propisanog člankom 29. stavkom 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13.), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 25. svibnja 2017., donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom, koja j ...

19
U-I/663/2020; 23.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127/14.) donio je sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 17. listopada 2014. Zakon o energetskoj učinkovitosti proglasio je predsjednik Republike Hrvatske 23. listopada 2014., a stupio je na sna ....

20
U-II/160/2018; 23.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Igor Kontošić iz Pule (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta ("Narodne novine" broj 152/11., 151/14. i 95/17.; u daljnjem tekstu: Pravilni...

21
U-III/3013/2019; 18.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Mihovil Prpić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Danko Jurišić, odvjetnik u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog prekršajnog suda Rep ......

22
U-IIIA/2152/2020; 18.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vanja Krnić (ustavna tužba broj: U-IIIA-2152/2020), Iva Baranja, Hana Krnić i Tea Krnić (ustavna tužba broj: U-IIIA-2184/2020) svi iz Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: podnositelji), podnijeli su ustavne tužbe smatrajući da im je zbog dugotrajnosti postupka ....

23
U-III/3801/2020; 18.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo Addiko Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Domagoj Petrinović, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Kožul i Petrinović d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu ....

24
U-III/4928/2020; 18.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je X. X. iz A. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Natalija Đuran Tršinski, odvjetnica u B., u povodu rješenja Županijskog suda u Splitu (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž Ob-342/2020-2 od 27. kolovoza 2020. (u dal ....

25
U-III/1894/2019; 18.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je C. D. iz E. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Arsen Stipinović, Dušan Miočić, Ana Milošević i Iva Glavota, odvjetnici u zajedničkom odvjetničkom uredu u Rijeci. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog u ......

26
U-IIIA/503/2017; 18.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ured državne uprave u primorsko-goranskoj županiji, Služba za imovinsko-pravne poslove, Ispostava Rab, dužan je u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od trideset (30) dana, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u "Narodnim novinama", dostaviti predmet klasa: UP/I-944-17/13-01/02,...

27
U-III/1330/2019; 10.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Vinko Bendra iz Kaptola (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lovorka Juranović, odvjetnica u Rijeci. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Slavon ......

28
U-III/1981/2019; 10.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Z. S. iz M. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa T. A., odvjetnica u M. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-533/201 ......

29
U-III/1920/2019; 10.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba odbacuje se kao nedopuštena u dijelu koji se odnosi na povredu prava na suđenje u razumnom roku, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

30
U-III/2481/2019; 10.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Željko Košuljandić iz Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Kazimir Ferenčić i Barbara Liebhardt, odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu Kazimir Feren ....

31
U-III/4632/2018; 10.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je presuđeno u postupku radi utvrđenja i isplate, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10 ....

32
U-III/1620/2019; 10.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Andrei Ivliev (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Arnold Čada, odvjetnik u Dugom Selu, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž 68/2019-8 od 20. ožujka ....

33
U-IIIA/5892/2020; 10.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Udruga osoba s invaliditetom Bistrica iz Slatine (u daljnjem tekstu: podnositeljica), zastupana po predsjedniku Mijodragu Kovačeviću, podnijela je 11. prosinca 2020. ustavnu tužbu smatrajući da joj je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Trgovačkim sudo ....

34
U-IIIA/6188/2020; 10.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zadruga hrvatskih branitelja "Kamp Bistrica" iz Slatine (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je 28. prosinca 2020. po zakonskom zastupniku upravitelju Mijodragu Kovačeviću, ustavnu tužbu smatrajući da joj je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pre ....

35
U-IIIA/6249/2020; 10.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Elis Vujadinović iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 30. prosinca 2020. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodio pred Općinskim ....

36
U-IIIA/310/2021; 10.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Jelušić iz Kraljevice (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan i Jabuka sa sjedištem u Rijeci, podnio je 18. siječnja 2021. ustavnu tužbu na ....

37
U-III/4728/2018; 4.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jurica Janton iz Kraljevog Vrha (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Blaženka Musulin, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 18. prosinca 2018. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu (u daljnjem tekstu: dr ....

38
U-IIIBi/665/2019; 4.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Muslima Hussainkhel, Rahmatshah Hussainkhel, Farishta Hussainkhel i njihova maloljetna djeca Rashid, Lima, Rubina, Murtaza, Amir, Nabila, Shabir, Sana, Manir i Maryam, te Nilab Hussainkhel (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupa Sanja Bezbradica Jelavić, ....

39
U-III/3352/2018; 4.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Večernji list d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zlatko Knezović, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Knezović & partneri j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, podnio je 20. rujna 2018. ustavnu tužb ....

40
U-IIIA/3755/2020; 4.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Boško Barba iz Vukovara (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti parničnog postupka koji se vodi pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske pod brojem Rev-2399/17, povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom ....

41
U-III/2722/2019; 3.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Bjelovaru broj: Gž-1468/2017-2 od 25. travnja 2019. (u daljnjem tekstu: osporena drugostupanjska presuda) kojom je odbijena podnositeljičina žalba i potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-3599/16-13 od 2. svibnj...

42
U-III/3673/2019; 3.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu dijela presude Županijskog suda u Dubrovniku broj: Gž-153/2017-2 od 22. svibnja 2019. (u daljnjem tekstu: osporena drugostupanjska presuda) kojim je odbijena podnositeljičina žalba podnesena u svojstvu tuženice i potvrđena presuda Općinskog suda u Osijeku broj:...

43
U-III/3780/2020; 3.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Dražen Merkaš iz Zagreba, zakonski zastupnik Jankomir nekretnine d.o.o. Zagreb do dana nastupa pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu, s prijedlogom za donošenje rješenja o privremenoj odgodi ovrhe, u povodu rješenja Visokog trgova...

44
U-III/5719/2020; 3.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 393/2018-2 od 13. listopada 2020. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom podnositelju povrijeđene ustavne odredbe sadržane u člancima 14. stavku 2., 29. stavku 1., 48. s ....

45
U-III/4388/2018; 24.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Sonja Hegedušić iz Peteranca (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Sanja Godek Glavina, odvjetnica u Koprivnici. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda ....

46
U-III/4610/2018; 24.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba se odbacuje u dijelu koji se odnosi na povredu prava na suđenje u razumnom roku zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

47
U-III/854/2018; 24.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jurica Jašinski iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Danijel Klobučar, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Lovrić & Klobučar j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, podnio je dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike ....

48
U-III/3500/2018; 24.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Izidor Zagoršćak iz Ivanečkog Vrhovca 56 (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Hrvoje Kovač, odvjetnik u Bjelovaru. 1.1. Ustavna tužba je podnesena u povodu presude Županijskog suda u Varaždinu broj: 37 ......

49
U-III/1821/2018; 24.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba odbacuje se kao nedopuštena u dijelu koji se odnosi na povredu prava na suđenje u razumnom roku, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), dok se u dijelu koji se odnosi na presudu Visokog uprav...

50
U-II/364/2021; 23.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 141/20.) donio je 18. prosinca 2020. Stožer na temel ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a