Poredano po:

Broj dokumenata: 13

1
U-III/3425/2018; 1.4.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ružica Ružić iz Poreča (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je Ustavnom sudu dvije ustavne tužbe, jednu osobno i jednu po punomoćnici Lidiji Horvat, odvjetnici u Zagrebu. Ustavne tužbe podnesene su u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hr ......

2
U-III/4364/2018; 19.11.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je A. B. iz C. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), u povodu presude i rješenja Županijskog suda u D. broj: Gž Ob-159/2018-2 od 24. rujna 2018. (u daljnjem tekstu: osporena drugostupanjska presuda i rješenje) kojom je odbijena podnositelj ....

3
U-III/1561/2017; 16.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Mirko Mihalinac iz Garešnice (u daljnjem tekstu: podnositelji) u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3904/16-3 od 27. siječnja 2017. (u daljnjem tekstu: osporena presuda). Osporenom presudom odbijena je ža ......

4
U-III/1709/2018; 18.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: O b r a z l o ž e n j e I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je 2. svibnja 2018. Slavica Garac iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica). 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu odluka Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: DSV) broj: ...

5
U-I/3684/2015; 25.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o Državnom sudbenom vijeću (u daljnjem tekstu: ZoDSV) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 1. listopada 2010., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 116/10., a stupio je na snagu 21. listopada 2010. (izuzev članaka 51. i 56. koji su stupili na sn ....

6
U-III/60/2016; 29.3.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Tihomir Milinović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 3 Kž-963/15-7 od 15. prosinca 2015., kojom su odbijene njegove žalbe, podnesene osobno i po braniteljici, protiv presude Općin ....

7
U-III/3130/2014; 26.2.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijena je podnositeljica s tužbenim zahtjevom za poništenjem rješenja tuženika Agencije za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija) klasa: UP/I-041-02/12-01/63, ur. broj: 567-02/01/12-01 od 28. prosinca 2012., kao i sa zahtjevom da se naloži tuženiku u roku od 30 d...

8
U-III/1776/2015; 26.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Nikola Veselinović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-12512/2011-5 od ......

9
U-I/1962/2008; 27.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukida članak 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 92/01.) u dijelu koji se odnosi na odred...

10
U-III/2599/2012; 7.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositeljica u ustavnoj tužbi tvrdi da su joj presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske povrijeđena ustavna prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

11
U-III/5112/2011; 7.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositeljica u ustavnoj tužbi tvrdi da su joj presudom Upravnog suda Republike Hrvatske povrijeđena ustavna prava

12
U-III/3570/2011; 10.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Transparency International Hrvatska, kojeg zastupa zakonski zastupnik Nikola Kristić, predsjednik (u daljnjem tekstu: podnositelj).

13
U-I/1242/2004; 16.11.2009 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Petar Marija Radelj iz Zagreba predložio je pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 103/03., u nastavku: ZZOP) i Zakona o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne n

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a