Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
U-III/3492/2018; 20.2.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ante Mršo iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 28. rujna 2018. ustavnu tužbu kojom osporava presude kojima je pravomoćno oglašen krivim za počinjenje kaznenog djela. Podnositelja u ustavnosudskom postupku zastupa Marija Burić, odvjetnica u Osije ....

2
U-III/4266/2017; 23.1.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Udruga oštećenih štediša - Zanatsko Š.K.Z. "Štediša" sa sjedištem u Đurđevcu (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Damir Đegerec, odvjetnik u Koprivnici, podnijela je 9. listopada 2017. dopuštenu i pravodobnu ustavnu tu ....

3
U-III/2977/2018; 7.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo McCANN d. o. o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupaju Danko Drakulić i Ivica Mazalin, odvjetnici Odvjetničkog društva Drakulić i partneri j. t. d. u Zagrebu. .....

4
U-III/3999/2014; 13.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnijeta je protiv presude i rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 5 Kž-273/13-6 od 26. svibnja 2014. Tom je presudom odbijena žalba podnositelja kao neosnovana i u odnosu na osuđujući dio potvrđena presuda Općinskog suda u Samoboru ......

5
U-III/2395/2015; 9.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je KAMENOLOM GRADAC d.d., zastupan po direktoru Slavku Vukšiću, kojeg zastupa Vlasta Šteher, odvjetnica u Našicama (u daljnjem tekstu: podnositelj).

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a