Poredano po:

Broj dokumenata: 19

1
U-III/3884/2019; 17.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo KTC d.d. sa sjedištem u Križevcima (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupaju Zlatko Gregurić, Tatjana Figač-Gregurić i Hrvoje Mladinić, odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u Bjelovaru. Ustavna tužba ......

2
U-III/2147/2016; 15.4.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Zvonko Stojević iz Beča, Austrija (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Ivo Farčić, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Farčić & Šarunić u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog prek ......

3
U-III/3359/2018; 10.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zdenko Miketek iz Sesveta i Dragutin Kobeščak iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Sandra Marković, odvjetnica iz Zajedničkog odvjetničkog ureda dr. sc. Sandra Marković i Sidonija Grbavac iz Zagreba, podnijeli ....

4
U-III/7203/2014; 9.4.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Marijan Šljivić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Rabar & Visković u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog ......

5
U-I/1788/2013; 18.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom donio je na temelju članka 89. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 23. studenoga 2012. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 28. studenoga 2012. Objavljen je u "Narodnim novi ....

6
U-III/6763/2014; 10.7.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Hrvoje Tomić iz Drniša (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Ante Šušnjar, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Mesić, Potočnjak i Šušnjar j. t. d. u Zagrebu. U ustavnoj tužbi osporavaju se: - presuda Vi ...

7
U-II/1871/2016; 19.6.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ministar pravosuđa je 10. svibnja 1994., na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" broj 78/93. i 29/94.), donio Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (klasa: 701-01/94-01/28; ur.broj: 514-02-01/1-94-1) koji je obj ....

8
U-III/4484/2017; 6.6.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Nenad Jukić (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ivica Ćutuk, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Fpž-429/14. od 3. ......

9
U-III/1404/2018; 21.5.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Danijela Cerin Ukić i Katarina Ukić, obje iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljice) podnijele su 9. travnja 2018. ustavnu tužbu kojom osporavaju pravomoćne sudske odluke donesene u parničnom postupku radi ispunjenja i isplate i namirenja iz založene nekretn ....

10
U-III/5208/2013; 23.4.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Hüsnü Dagdeviren, turski državljanin, s prebivalištem u Dordrechtu, Nizozemska (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Jasmina Jašaragić, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Župić & partneri u Zagrebu. Usta ......

11
U-III/2309/2016; 7.2.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Predrag Marković iz Kukujevaca, Republika Srbija, kojeg zastupa Vesna Rogulj, odvjetnica u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu kojom osporava presudu Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki prekršajni s ....

12
U-I/392/2011; 13.12.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 22. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.).

13
U-III/6285/2013; 18.11.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva financija podnositelj je proglašen krivim što, protivno članku 40. Zakona o deviznom poslovanju ("Narodne novine" broj 96/03., 140/05., 132/06., 150/08., 92/09., 153/09. i 145/10.; u daljnjem tekstu: ZoDP), a u vezi s člankom 74. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiran...

14
U-III/3708/2013; 25.10.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj u ustavnoj tužbi tvrdi da su mu osporenom presudom i rješenjima Ministarstva financija povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene člancima 29. stavkom 1. (pravo na pravično suđenje) i 48. stavkom 1. (pravo vlasništva) Ustava Republike Hrvatske

15
U-III/4375/2015; 15.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki prekršajni sud) broj: FPž-542/2012 od 15. srpnja 2015., kojom je odbijena žalba podnositelja podnesena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Financijskog inspektorata...

16
U-III/3310/2013; 15.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je Libero Pascale iz Republike Italije (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mauricio Macan, odvjetnik u Puli

17
U-IIIB/5094/2013; 28.1.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelji su 15. listopada 2013., prije iscrpljenog dopuštenog pravnog puta, podnijeli ustavnu tužbu na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Usta...

18
U-III/1090/2012; 19.11.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijeli su TELENERG d. o. o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska 41/V, kao pravna osoba (u daljnjem tekstu: podnositelj TELENERG d.o.o.) i Dubravko Radić iz Zagreba, kao odgovorna osoba (u daljnjem tekstu: podnositelj Radić), koje zastupaju Alen Ivković i Sunčica No...

19
U-III/1088/2014; 17.6.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je Adrian Imeri iz Nizozemske, kojeg zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda Željko Dumančić, Željka Rajković, Slaven Martić i Domagoj Dumančić u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj).

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a