Poredano po:

Broj dokumenata: 61

1
U-III/20/2019; 17.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Rajko Kovačević iz Županje, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Krunoslav Gloković, odvjetnik u Županji, podnio je 16. prosinca 2018. dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu u povodu presude Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2988/17-3 od 2 ....

2
U-III/564/2019; 22.12.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mladen Juren iz Ivanca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Marko Benčić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Porobija i Špoljarić u Varaždinu, podnio je ustavnu tužbu kojom osporava odluke donesene u upravnom sporu radi ud ....

3
U-I/255/2019; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske donio je 9. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 19. lipnja 2015. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 23. lipnja 2015., objavljen je u "Narodnim nov ....

4
U-I/257/2019; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani donio je 9. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 23. ožujka 2018. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 27. ožujka 2018., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 30 od 30. ožujka 2018., a ....

5
U-III/2804/2019; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivan Borčić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu Kubat & Sindičić u Rijeci. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Rep ......

6
U-III/4856/2017; 12.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Jovan Gvozdić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Alan Blagajac, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2908/17-2 ......

7
U-III/3426/2018; 10.7.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Nenad Vukelić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Lenka Banjanin, odvjetnica u Rijeci, u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3859/17-2 od 15. ožujka 2018. (u daljn ....

8
U-III/4073/2017; 29.5.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivica Pavković iz Vuke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Mirko Kovač, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvat ......

9
U-III/4431/2017; 9.4.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Suzana Tarticchio iz Pule, ranije državna službenica u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: podnositeljica). Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatsk ......

10
U-III/1162/2014; 19.3.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Mladen Veršić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Mate Knezović, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske ......

11
U-III/2590/2017; 27.9.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Postupak pred Ustavnim sudom pokrenut je pravodobnom i dopuštenom ustavnom tužbom koju je podnio Miroslav Slavić iz Visa (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici iz odvjetničkog društva Ljubičić - Vrdoljak & Partneri d.o.o. sa sjedištem u Spl ....

12
U-III/4250/2017; 23.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu (s prijedlogom za odgodu izvršenja) podnio je A.B. iz C. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa D.E., odvjetnik u F. Podnositelj u ustavnoj tužbi tvrdi da su mu presudom Vrhovnog suda Rep ...

13
U-I/3664/2015; 21.11.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donio je 6. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 15. srpnja 2008., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 86 od 23. srpnja 2008., a stupio je na snagu 31. srpnja 2008. ....

14
U-III/2133/2017; 4.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zoran Rudnički iz Višnjevca (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je Ustavnom sudu ustavnu tužbu kojom osporava odluke donesene u postupku radi povrede službene dužnosti, pravomoćno okončanog presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekst ....

15
U-III/1078/2016; 13.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1475/15-2 od 26. studenoga 2015. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je odbijena žalba podnositelja i potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-3027/13-17 od 5. lipnja 2015. (u daljnjem te...

16
U-III/5120/2016; 25.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jelica Bošnjak iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ana Šoštarec, odvjetnica u Zagrebu, podnijela je Ustavnom sudu ustavnu tužbu kojom osporava odluke donesene u postupku radi povrede službene dužnosti, prav ....

17
U-I/5732/2016; 23.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predlagatelj) dostavio je 28. studenoga 2016. Ustavnom sudu (kao jednom od naslovnika) prijedlog, potpisan od strane g. Siniše Kuhara u svojstvu glavnog tajnika, kojim traži "preispitivanje odredbe člank...

18
U-II/1422/2013; 23.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 25/13.).

19
U-I/4473/2013; 23.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 93. stavka 3., 99. stavaka 3. i 4., 100. i 106. Zakona o policiji ("Narodne novine" broj 34/11., 130/12., 89/14., 151/14., 33/15. i 121/16.).

Broj odluke: U-I/4473/2013 i dr.

20
U-III/1192/2017; 17.5.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Danica Mišević iz Knina (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Branimir Zmijanović, odvjetnik u Šibeniku. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnj ......

21
U-II/8057/2014; 25.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju zakonskog ovlaštenja propisanog člankom 126. stavkom 6. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13., 33/15., 82/15. i 82/16. - Uredba), ministar pravosuđa Republike Hrvatske donio je 17. ožujka 2014. Pravilnik o stalnim sudskim vještacima, koji je ....

22
U-I/5710/2016; 4.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Božica - Jelena Aljinović Prančić iz Solina (u daljnjem tekstu: predlagateljica), podnijela je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 61. stavka 9. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 107/07., 13/08., 34/11., 49/11., 150/11....

23
U-III/1215/2015; 30.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Postupak pred Ustavnim sudom pokrenut je pravodobnom i dopuštenom ustavnom tužbom koju je podnio Josip Jurković iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Dragutin Rendeli, odvjetnik u Sesvetama.

24
U-III/4248/2016; 30.3.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Mate Sršen iz Ploča (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Boško Šiljeg, Nedjeljko Tutavac i Luka Šiljeg, odvjetnici u Pločama. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike ...

25
U-III/2247/2016; 16.2.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Drago Čorak iz Osijeka, kojeg zastupa Petar Vukasović, odvjetnik u Osijeku (u daljnjem tekstu: podnositelj), protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Usž- ....

26
U-II/1511/2011; 17.1.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Anamaria Radić iz Splita (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je 16. ožujka 2011. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom "Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu Republike Hrvatske" broj: Su-62/2005 od 23. ožujka 200...

27
U-I/2509/2016; 6.12.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 2. i 3. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti ("Narodne novine" broj 49/16.).

28
U-II/585/2009; 6.12.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Uredbu o izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi ("Narodne novine" broj 81/08., u daljnjem tekstu: Uredba o izmjenama Uredbe o klasifikaciji) donijela je Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) na sjednici održanoj 10. srpnja ....

29
U-III/3390/2016; 1.12.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je Sindikat policije Hrvatske protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

30
U-III/605/2014; 13.10.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Ognjen Crnković iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Lenka Banjanin, odvjetnica u Rijeci.

31
U-III/1054/2014; 21.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijela je Dubravka Severinski iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) kojom osporava odluke donesene u postupku radi povrede službene dužnosti, pravomoćno okončanog presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-2575/10-6 od...

32
U-III/5230/2012; 7.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Osijeku (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: UsI-131/12-14 od 31. kolovoza 2012. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je odbijena tužba podnositelja izjavljena radi poništenja rješenja Odbora za državnu službu (u daljnjem tekstu: dr...

33
U-III/2516/2014; 13.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Osijeku broj: UsI-854/13-12 od 4. travnja 2014. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), a kojom je odbijena tužba podnositelja izjavljena protiv rješenja Višeg službeničkog suda Republike Hrvatske klasa: UP-II-114-01/13-01/30, ur.broj: 515-04-...

34
U-I/2340/2015; 3.6.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 49. stavka 1. točke a) i članka 137. stavka 1. točke 5. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 107/07., 13/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13., 38/13.,...

35
U-III/3481/2011; 1.6.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda kojom je odbijena žalba podnositelja i potvrđena presuda Općinskog suda. Tom je presudom odbijen tužbeni zahtjev podnositelja protiv tuženice Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojim je tražio na ime nakna...

36
U-III/6828/2014; 25.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Siniša Blažeka iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Željko Švedl, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Željko Švedl & Vedrana Švedl Blažeka sa sjedištem u Osijeku.

37
U-III/1614/2012; 19.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-11438/2011-4 od 4. siječnja 2012. (u daljnjem tekstu: osporena presuda ili presuda Visokog upravnog suda).

38
U-III/2956/2013; 18.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je odbijen podnositeljičin tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Vlade Republike Hrvatske

39
U-III/3419/2013; 27.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnijeta je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena tužba podnositeljice podnijeta protiv zaključka tuženog Odbora za državnu službu Republike Hrvatske

40
U-III/609/2014; 30.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Dragica Majetić iz Valpova (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Renata Horvatin, odvjetnica u Našicama.

41
U-III/579/2014; 30.3.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Dragica Majetić iz Valpova (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Renata Horvatin, odvjetnica u Našicama.

42
U-III/6301/2013; 25.2.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Mirko Vilajtović iz Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu protiv presude Upravnog suda u Osijeku broj: Usl-801/13-13 od 18. studenoga 2013. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) kojom je odbijena njegova tužba u upravnom sporu protiv rješenja Vlade Republike Hrvat...

43
U-III/5178/2012; 17.2.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem podnositelju nije odobreno obavljanje poslova ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi izvan redovitog radnog vremena u Ministarstvu kulture

44
U-III/782/2014; 14.1.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: (...) pravo na žalbu i na djelotvoran pravni lijek protiv Rješenja o premještaju nije niti stvarno niti djelotvorno, već isključivo formalno i deklaratorno, dok protiv Presude Upravnog suda to pravo nije čak niti formalno, već ga uopće nema.

45
U-I/2036/2012; 21.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukida članak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 34/12.) u dijelu kojim je Zakon o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 49/12. - proč...

46
U-III/5288/2014; 16.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba se odbacuje u dijelu koji se odnosi na povredu ustavnog prava zajamčenog člankom 14. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

47
U-III/548/2012; 18.11.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Anisija Bešlić iz Dugog Rata (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-1903/2009-5 od 9. studenoga 2011. kojom je odbijena njezina tužba u upravnom sporu protiv rješenja Odbora za državnu službu klasa: UP/II-112-07/08-01/7...

48
U-IIIB/2533/2015; 17.7.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio ustavnu tužbu na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) prije no što je protiv presude Županijskog suda u Zagrebu...

49
U-IIIB/2532/2015; 17.7.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio ustavnu tužbu na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) prije no što je protiv presude Županijskog suda u Zagrebu...

50
U-I/1625/2014; 30.3.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Hrvatski sabor je na 12. sjednici održanoj 21. ožujka 2014. donio Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (u daljnjem tekstu: ZUPUP). ZUPUP je objavljen u "Narodnim novinama" broj 41 od 31. ožujka 2014., a stupio je na snagu 1. travnja 2014.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a