Poredano po:

Broj dokumenata: 19

1
U-III/5457/2020; 5.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. A. Š. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju V. P. i J. B., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u Z. podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1137/20-2 od 16. s ....

2
U-III/2039/2017; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Postupak u ovom predmetu pokrenuo je Fadil Seferović (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Nataša Owens, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Owens i Houška d. o. o. u Zagrebu, u povodu upravnog spora koji se vodio protiv upravnog akta donesenog u postupk ....

3
U-III/2040/2017; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Postupak u ovom predmetu pokrenuo je Fadil Seferović (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Nataša Owens, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Owens i Houška d. o. o. u Zagrebu, u povodu upravnog spora koji se vodio protiv upravnog akta donesenog u predmet ....

4
U-I/2261/2015; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o hrvatskom državljanstvu (u daljnjem tekstu: ZoHD/91) donio je Sabor Republike Hrvatske na sjednicama Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske ukazom od 28. lipnja 1991. ....

5
U-IIIB/1445/2019; 25.4.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Podnositelj je 28. ožujka 2019. podnio ustavnu tužbu na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), p ....

6
U-III/1709/2018; 18.12.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: O b r a z l o ž e n j e I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je 2. svibnja 2018. Slavica Garac iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica). 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu odluka Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: DSV) broj: ...

7
U-III/1078/2016; 13.9.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1475/15-2 od 26. studenoga 2015. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je odbijena žalba podnositelja i potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu broj: UsI-3027/13-17 od 5. lipnja 2015. (u daljnjem te...

8
U-III/3123/2010; 8.12.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavne tužbe podnijela je Goranka Ružić iz Viškova (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Branka Paprić, odvjetnica u Osijeku. Ustavne tužbe su pravodobne i dopuštene. Podnositeljica u ustavnim tužbama tvrdi da su joj sudskim odlukama povrijeđena ......

9
U-III/6828/2014; 25.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Siniša Blažeka iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Željko Švedl, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Željko Švedl & Vedrana Švedl Blažeka sa sjedištem u Osijeku.

10
U-III/6297/2013; 25.2.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnio je X. Y. iz S. I. Z. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Stjepan Košutić, odvjetnik u Sesvetama

11
U-III/782/2014; 14.1.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: (...) pravo na žalbu i na djelotvoran pravni lijek protiv Rješenja o premještaju nije niti stvarno niti djelotvorno, već isključivo formalno i deklaratorno, dok protiv Presude Upravnog suda to pravo nije čak niti formalno, već ga uopće nema.

12
U-III/5288/2014; 16.12.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavna tužba se odbacuje u dijelu koji se odnosi na povredu ustavnog prava zajamčenog člankom 14. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.).

13
U-I/5735/2014; 12.8.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Na temelju ovlaštenja propisanog člankom 38. stavkom 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ('Narodne novine” broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst), Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom:

14
U-III/4481/2010; 10.7.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o rasporedu podnositeljica se kao državna službenica raspoređena u ustrojstvenoj jedinici Vojna sigurnosno-obavještajna agencija (u daljnjem tekstu: VSOA) raspoređuje u ustrojstvenu jedinicu: VSOA, Uprava za operativne poslove, Odjel za protuterorizam, na dužnost stručni savjetnik za protu...

15
U-III/5586/2011; 10.7.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Podnositeljica u ustavnoj tužbi tvrdi da su joj presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-4355/2011-5 od 14. rujna 2011. (u daljnjem tekstu: presuda Upravnog suda), rješenjem Odbora za državnu službu Republike Hrvatske klasa: UP/II-112-07/11-01/124, ur. broj: 566-01/2-11-4 od 28. veljače 20...

16
U-I/2393/2007; 18.6.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Krešimir Đuranović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj), kojeg zastupa Ivan Gjurgjan, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Porobija & Porobija iz Zagreba, 21. lipnja 2007. podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 89. stava...

17
U-III/164/2013; 8.5.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Ustavnu tužbu podnijela je S. B. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositeljica) u kojoj navodi da su joj rješenjima Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-6351/10-2 od 4. rujna 2012. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje) i Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-2278/08 od 8. travnja 2010. (u da...

18
U-III/1696/2011; 17.4.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Z. Z., hrvatski državljanin, iz K., T. k. P. S. 2/IX.

19
U-III/6486/2010; 20.3.2014 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1.Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Z. Z., hrvatski državljanin, iz K., T. k. P. S. 2/IX.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a