Poredano po:
Povratak na Prekršajni zakon

Broj dokumenata: 172

1
U-III/3945/2019; 15.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Antonio Badanjak (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu protiv presude Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu broj: PpP-2269/2019 od 25. srpnja 2019. 1.2. Podnositelj u ustavnoj tužbi navodi da su mu navedenom osporenom presudom povrijeđena pr ......

2
U-III/3906/2020; 1.7.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Petra Karanikić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Ivan Primorac, odvjetnik u Rijeci. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Općinskog suda u Rijeci, Prekršajnog odjela (u daljnjem tekstu: prekršajni sud ......

3
U-III/2786/2019; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Antonio Tomasov iz Kukljice (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Ivan Stanić, odvjetnik u Zadru. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Općinskog suda u Zadru broj: Pp P-96/2019 od 9. svibnja 2018. (točno: 2019.; u dalj ......

4
U-II/5708/2020; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 131/20.) donio je 27. studenoga 2020. Stožer civilne ....

5
U-II/1024/2021; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 143/20.; u daljnjem tekstu: Odluka) donio je 22. prosinca 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stožer) na temel ....

6
U-II/1800/2021; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Velimir Ponoš iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 29. ožujka 2021. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 klasa: 011-02/20-01/143, ur. broj: 534-02-01-2/6-20-01 od ...

7
U-I/263/2021; 8.6.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti donio je 5. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. srpnja 2007., proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske Odlukom od 18. srpnja 2007., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 79 od 30. srpnja 2007. te ....

8
U-III/3132/2018; 27.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je X. X. iz A. (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Ines Bojić, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Jž-234/2017 od 21. ožujka 2018. (u daljnjem ......

9
U-III/4063/2018; 19.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Matej Blažeković iz Rešetara (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Nemanja Nožinić, odvjetnik u Novoj Gradiški. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu dijela presude i rješenja Županijskog suda u Osije ......

10
U-III/849/2019; 13.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: prvopodnositeljica), i Tomislav Vuić kao predsjednik uprave HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. (u daljnjem tekstu: drugopodnositelj), oboje zast ....

11
U-III/1355/2018; 5.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivan Ibriks iz Suhopolja (u daljnjem tekstu: podnositelj), odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Jovan Doneski, Perica Medaković, Nera Panjkret, Bojan Doneski i Antonio Mihoci u Garešnici. Ustavna tužba po ......

12
U-III/3072/2020; 5.5.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Dinko Mijatović iz Mostara, Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ognjen Dabelić, odvjetnik u Dubrovniku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude V ......

13
U-III/3821/2020; 29.4.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo Dovel "trgovina na debelo" iz Brežica, Republika Slovenija, kao pravna osoba, i Mirko Tomas iz Zagreba, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi (u daljnjem tekstu: podnositelji), podnijeli su ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog prekršajnog suda ....

14
U-III/5565/2020; 29.4.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo Dovel "trgovina na debelo" iz Brežica, Republika Slovenija, kao pravna osoba, i Mirko Tomas iz Zagreba, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi (u daljnjem tekstu: podnositelji), podnijeli su ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Rep ....

15
U-III/3033/2019; 22.4.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Andrej Burilo (u daljnjem tekstu: podnositelj). 1.1. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe Krk, Prekršajnog odjela broj: Pp J-121/2019 od 17. svibnja 2019. kojom je odbijen prigovor podnos ......

16
U-III/5677/2020; 22.4.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPCI PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobne i dopuštene ustavne tužbe podnio je Maro Mihočević iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupcima pred Ustavnim sudom zastupa Denis Bajs, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Mihočević & Bajs u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba zaprimljena u ......

17
U-III/4249/2019; 10.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je D. B. iz S. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Nenad Dianić, odvjetnik u Ivanić Gradu. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Visokog prekršajnog suda Republike H ......

18
U-III/810/2016; 4.3.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Vesna Baranj iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred ustavnim sudom zastupa Viktor Pisanski, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog prekršajnog su ......

19
U-III/3075/2019; 27.1.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Sanjin Matić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Vladimir Margan, odvjetnik u Rijeci. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Općinskog suda u Rijeci, Prekršajni odjel broj: Pp ......

20
U-I/3212/2020; 20.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Prekršajni zakon donio je 5. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 3. listopada 2007., koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 107 od 19. listopada 2007., a stupio je na snagu 1. siječnja 2008. (članak 258.). Potom su doneseni Zakon o izmjenama i dopu ....

21
U-III/3687/2019; 7.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Boris Cvjetanović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Damir Mikuljan, odvjetnik u Zagrebu, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Općinskog suda u Vukovaru broj: Pp P-23/2019-39 od 1. kolovoza 2019. kojom je podnos ....

22
U-III/2572/2019; 30.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Sinju, broj: Pp P-1881/2019-9 od 3. lipnja 2019. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom povrijeđene ustavne odredbe sadržane u člancima 18. stavcima 1. i 2. i 29. stavku 1 ....

23
U-III/4661/2019; 9.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Tihomir Koren iz Zagreba podnio je 15. studenoga 2019. ustavnu tužbu u povodu presude Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu broj: PpP-4516/2019 od 24. rujna 2019. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je proglašen krivim za počinjenje 2. studenoga 2018. (d ....

24
U-III/1294/2019; 9.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je N. R. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Jž-2736/2018 od 20. prosinca 2018. (u daljnjem tekstu: osporena presuda). Osporenom ......

25
U-I/378/2016; 7.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 9. lipnja 2006., donio je Zakon o športu, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 71 od 28. lipnja 2006., a stupio je na snagu 6. srpnja 2006. Nakon toga Zakon o športu mijenjan je odnosno dopunjavan dva puta, i to: ...

26
U-III/4045/2019; 1.7.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Zaprešiću broj: Pp P-644/19-54 od 1. kolovoza 2019. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom podnositelju povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 18., 28. i 29. stavkom 1. U ....

27
U-IV/1639/2020; 25.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ministarstvo financija - Porezna uprava, Područni ured Pazin, Služba za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak (u daljnjem tekstu: podnositelj), na temelju članka 103. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.; u daljnjem ...

28
U-IV/3837/2019; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini (u daljnjem tekstu: podnositelj), na temelju članka 103. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.; u daljnjem tekstu: PZ) podnio je Ustavnom sudu zahtjev za rješavanje negativnog sukoba nadležn...

29
U-III/4062/2018; 3.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su ADRIATIC.HR-PRIVATNI SMJEŠTAJ d.o.o. sa sjedištem u Splitu i Goran Vrgoč iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelji). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske bro ......

30
U-III/2338/2019; 3.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Božo Šimac iz Sesveta (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Ratko Vlašić, odvjetnik u Splitu, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Općinskog suda u Novom Zagrebu broj: 64 Pp P-2097/2019 od 15. travnja 2019. (u daljnjem tek ....

31
U-III/3485/2018; 28.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je William Pittner (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude Prekršajnog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Vrbovcu (u daljnjem tekstu: Prekršajni sud u Velikoj Gorici) broj: Pp P-1898/16 od 30. kolovoza 2018. Tom je presudom pod ....

32
U-III/652/2018; 28.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Luka Ivković (u daljnjem tesktu: podnositelj) u povodu presude Prekršajnog suda u Rijeci, Stalne službe u Opatiji (u daljnjem tekstu: Prekršajni sud u Rijeci) broj: Pp P-3121/15 od 19. siječnja 2018. Tom je presudom podnositelj u žurnom p ....

33
U-III/5232/2019; 20.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivana Knez iz Biograda na Moru (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Šime Lukačić, odvjetnik u Biogradu na Moru, podnijela je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Općinskog suda u Zadru, Prekršajnog odj ......

34
U-III/1332/2020; 19.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Željko Cvitković iz Vukovara (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Vesna Šnur, odvjetnica u Vinkovcima. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Visokog prekršajnog su ......

35
U-III/4448/2018; 14.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo D.I.Z. d.o.o. iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnijelo je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: IR-eu-33/2018 od 10. rujna 2018., kojom je odbijena njegova žalba i potvrđena presuda Prekrš ....

36
U-III/4791/2018; 14.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo D.I.Z. d.o.o. iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnijelo je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: IR-eu-32/2018 od 10. rujna 2018., kojom je odbijena njegova žalba i potvrđena presuda Prekrš ....

37
U-III/4924/2017; 6.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Jozo Marjanović iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Ivan Bitanga, odvjetnik u Zadru, u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Jž-160/17 od 30. kolovoza 2017. (u daljnje ....

38
U-III/4140/2018; 6.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivan Zobec iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Mato Prepelec, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 12. studenoga 2018. pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu, uz pravodobne dopune ustavne tužbe podnesene 16. i 26. studenoga 2018. Ustavna tužba ......

39
U-III/3966/2019; 26.2.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Alen Petrović iz Daruvara (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu Jovan Doneski, Perica Medaković, Nera Panjkret, Bojan Doneski i Antonio Mihoci u Garešnici, podnio je ustavnu tužbu ....

40
U-III/5189/2017; 11.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Srećko Alispahić (u daljnjem tekstu: podnositelj) iz Zagreba, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Hrvoje Filipović, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Prekršajnog suda u Zagrebu broj: Pp P-7957/17 ......

41
U-III/4629/2018; 11.12.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Jozo Diljak iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Blaženka Musulin, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Prekršajnog suda u Varaždinu, Stalne službe u Ivancu broj: Pp 6 P-726/18 od 5. l ......

42
U-III/116/2018; 28.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Boris Hajoš iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Vladimira Hebrang Danko, odvjetnica u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj: Jž-3069/15 od 21. rujna 201 ....

43
U-III/2241/2018; 14.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Željka Lovrenović Bečak iz Rogoznice (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Sanja Bukić, odvjetnica u Šibeniku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Prekršajnog suda u Šibeniku broj: Pp P-2056/17 od 7. svibnja 2018 ......

44
U-III/2481/2018; 13.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Udruga Zagreb Pride iz Zagreba, koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Ana Bandalo i Natalija Labavić, odvjetnice u Odvjetničkom društvu Bandalo & Labavić j.t.d. iz Zagreba. 2. Ustavna tužba podnesena j ......

45
U-III/3329/2018; 13.11.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je A. A. iz J. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Pž-2040/2017 od 24. travnja 2018. (u daljnjem tekstu: drugostu ......

46
U-III/3195/2018; 16.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Rade Mutić iz Karlovca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Irena Blauhorn, odvjetnica u Karlovcu, povodom presude Prekršajnog suda u Karlovcu broj: Pp P-2569/17-21 od 9. sr ....

47
U-III/3423/2017; 9.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Prekršajnog suda u Puli-Pola broj: 1. Pp P-2941/16 od 19. lipnja 2017. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) kojom je Sara Kukić iz Karlovca (u daljnjem tekstu: podnositeljica) proglašena krivom zbog počinjenja prekrša ....

48
U-III/1836/2018; 9.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Josip Vukušić iz Rijeke, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Vladimir Kvaternik i Anamarija Kvaternik, odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u Rijeci. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presu ......

49
U-III/3136/2017; 9.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ratko Ilić iz Borova (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Marko Cvrković, odvjetnik u Vukovaru. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Prekršajnog suda u Osijeku broj: Pp 10. P-390/16-19 od 5. l ......

50
U-III/3312/2017; 9.10.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Prekršajnog suda u Osijeku broj: Pp 10. P-3535/16-11 od 8. lipnja 2017. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) kojom je podnositeljica Biljana Bandić Lutonski iz Osijeka proglašena krivom zbog počinjenja prekršaja iz čl ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a