Poredano po:

Broj dokumenata: 26

1
U-III/4033/2019; 29.3.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Tomo Kamber (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1040/2016-2 od 27. kolovoza 2019. (u daljnjem tekstu: presuda Vrhovnog suda) kojom je odbijena kao neosnovana revizija po ....

2
U-III/1428/2017; 22.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti kojima je odlučeno o osnovanosti tužbenog zahtjeva radi naknade štete, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., ....

3
U-II/6089/2020; 28.9.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. OSPORENI PRAVILNIK 1. Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, na temelju članka 4. stavka 9., članka 5. stavka 14., članka 6. stavka 5., članka 9. stavka 14., članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 5., članka 13. stavka 6., člank ......

4
U-III/20/2019; 17.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Rajko Kovačević iz Županje, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Krunoslav Gloković, odvjetnik u Županji, podnio je 16. prosinca 2018. dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu u povodu presude Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2988/17-3 od 2 ....

5
U-I/5827/2013; 24.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava šesti (6.) saziv Hrvatskog sabora na 5. sjednici održanoj 15. srpnja 2008. donio je Zakon o proračunu. Proglasio ga je Predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. srpnja 2008. Objavljen je u "Narodnim novinama" ....

6
U-III/4619/2018; 19.5.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Hrvatska komora fizioterapeuta (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa predsjednica Mirjana Grubišić, u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-730/18-3 od 13. lipnja 2018. (u daljnjem tek ....

7
U-III/2733/2017; 14.11.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su im pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti, kojima je odlučeno o tužbenom zahtjevu za naknadu štete, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčena Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/1 ....

8
U-I/3197/2017 i dr. ; 16.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji donio je šesti (6.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 3. prosinca 2010. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 6. prosinca 2010. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 137 od 8. prosinca 2010., a st ....

Broj odluke: U-I/3197/2017 i dr.

9
U-III/3198/2016; 16.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Draško Tomić iz Zagreba, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Branka Brkić Nakić, odvjetnica u Šibeniku. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Šibeniku (u daljnjem tekstu: drug ......

10
U-II/2168/2016; 9.10.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Petar Marija Radelj iz Zagreba, prijedlogom od 9. svibnja 2016., predložio je pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova ("Narodne novine" broj 34 od 18. travnja 2016.; u daljnjem tekstu: Uredba34/16). ....

11
U-II/1871/2016; 19.6.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ministar pravosuđa je 10. svibnja 1994., na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" broj 78/93. i 29/94.), donio Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (klasa: 701-01/94-01/28; ur.broj: 514-02-01/1-94-1) koji je obj ....

12
U-III/579/2017; 4.10.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu, protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Usž-3431/16-2 od 18. studenoga 2016. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), podnijeli su Dragica Rogić, Marko Rogić i Mari ....

13
U-II/2070/2017; 11.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Davor Majić iz Splita podnio je 4. svibnja 2017. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 40. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ("Narodne novine" broj 100/11., 133/11., 54/12., 49/1 ....

14
U-II/13/2016; 11.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM a) Prijedlog 1. Predlagatelj Robert Kolundžić iz Zagreba, kojeg zastupa Alemka Šodan, odvjetnica u Zagrebu, 31. prosinca 2015. podnio je Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 24. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o s ......

15
U-II/249/2016; 11.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM a) Prijedlog i dopuna prijedloga 1. Predlagateljica Hrvatska komora medicinskih biokemičara iz Zagreba, zastupana po predsjedniku Goranu Bulatoviću, 20. siječnja 2016. podnijela je Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 12. i 1 ......

16
U-II/187/2015; 11.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1) Svi podneseni prijedlozi 1. Ustavnom sudu su u siječnju 2015. i svibnju 2016. podnesena dva prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 11. i 12. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u tekstu obja ......

17
U-II/687/2011; 11.7.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM a) Prijedlog za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom 1. Napredak PZ iz Županje, Sekice PZ iz Drenovaca, Fruk d.o.o. iz Vrbanje, Seges d.o.o. iz Županje, Ruris d.o.o. iz Županje, i Đerek d.o.o. iz Gradišta (u daljnjem tekstu: predlagatelji), zast ......

18
U-II/8057/2014; 25.4.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju zakonskog ovlaštenja propisanog člankom 126. stavkom 6. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13., 33/15., 82/15. i 82/16. - Uredba), ministar pravosuđa Republike Hrvatske donio je 17. ožujka 2014. Pravilnik o stalnim sudskim vještacima, koji je ....

19
U-II/2195/2013; 27.9.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Okvirnih mjerila za rad sudaca koje je 28. prosinca 2012. donio ministar pravosuđa.

20
U-I/1771/2014; 12.7.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Zakon o sportskoj inspekciji (u daljnjem tekstu: ZoSpIn:86/12) donio je 7. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. srpnja 2012., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 86 od 27. srpnja 2012. te je stupio na pravnu snagu 4. kolovoza 2012.

21
U-II/1010/2009; 4.5.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. Pokreće se postupak te se poništava dio članka 14. Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima ("Narodne novine" broj 13/09. i 75/13.) koji glasi: "a primjenjuje se od dana objave u 'Narodnim novinama'".

22
U-III/7552/2014; 27.4.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Feliks Kamić i Marija Kisić Kamić, oboje iz Dubrovnika (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupa Marina Radoš-Kristić, odvjetnica u Dubrovniku.

23
U-III/6301/2013; 25.2.2016 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Mirko Vilajtović iz Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu protiv presude Upravnog suda u Osijeku broj: Usl-801/13-13 od 18. studenoga 2013. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) kojom je odbijena njegova tužba u upravnom sporu protiv rješenja Vlade Republike Hrvat...

24
U-III/661/2014; 1.10.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Petar Marija Radelj iz Zagreba, u kojoj tvrdi da su mu presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: UsII-103/2013-5 od 9. siječnja 2014. povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Re...

25
U-II/511/2013; 24.7.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 19., te odjeljaka 4.2.1. do 4.2.2.2. glave VIII. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije klasa: 011-01/12-01/42, ur. broj: 538-02-2/0030-12-6 od 19. travnja 20...

26
U-III/3335/2012; 1.7.2015 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Marica Radičević i Tomislav Radičević, oboje iz Osijeka, Josip Radičević, Tatjana Radičević, Josip Radičević ("mlađi") i Stjepan Radičević te mldb. Ante Radičević kojeg, kao zakonski zastupnici, zastupaju otac Josip Radičević i majka Tatjana Radičevi...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a