Poredano po:

Broj dokumenata: 8

1
U-IIIBi/5910/2021; 12.4.2022 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. C. C., te maloljetni A. A. i maloljetna B. B. koje zastupa majka i zakonska zastupnica C. C. iz C., (u daljnjem tekstu: podnositelji), a koju zastupa punomoćnica M.B., odvjetnica u B., podnijeli su 26. listopada 2021. ustavnu tužbu zbog neažurnog postupanja nadl ....

2
U-III/122/2019; 10.2.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Rijeci broj: Kžmp-10/2017 od 21. studenoga 2018. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom podnositelju povrijeđena prava sadržana u člancima 3., 5. stavku 2. i 29. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske ("Naro ....

3
U-III/861/2020; 1.10.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je mlt. A. B. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju zakonski zastupnik, otac B. B. i V. Š., odvjetnica u V.. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u X. broj: 2 Kžm-11/2019-7 ......

4
U-III/4226/2019; 9.9.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je mlt. T. K. iz D. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa majka i zakonska zastupnica P. K., koju u ustavnosudskom postupku zastupa Bojan Lujak, odvjetnik u Dubrovniku. 1.1. Ustavna tužba podnesena je ......

5
U-III/3215/2019; 25.6.2020 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ratko Eljuga iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Kžzd-91/2019-4 od 16. svibnja 2019., kojom je djelomično prihvaćena podnositeljeva žalba protiv presude Općinskog suda u Splitu bro ....

6
U-II/3832/2015; 18.6.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvršavanja sankcije ("Narodne novine" broj 28/14.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) donio je 27. siječnja 2014. ministar pravosuđa. 2. Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež iz ......

7
U-III/170/2018; 18.1.2018 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je mldb. X. X. iz P. (sada u istražnom zatvoru - Zatvor u P.), zastupana po majci F. V. kao zakonskoj zastupnici (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Pavle Peršić, odvjetnik u Puli. Ustavna tužba pod ......

8
U-III/3518/2017; 10.8.2017 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je mldb. X. Y. iz P, sada u istražnom zatvoru - Zatvor u P., zastupana po majci A. B. kao zakonskoj zastupnici (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Pavle Peršić, odvjetnik u Puli. 1.1. Ustavna tužba podnesena je protiv rje ......

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a