Poredano po:
Povratak na Prekršajni zakon

Broj dokumenata: 118

1
FPž 3378/2019-2; 19.10.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanom kaznom, i to: W. S. j.d.o.o., Okrug Gornji, kao pravna osoba, u iznosu od 10.000,00 kn (desettisuća kuna), a Adrian Kuzmanić, kao odgovorna osoba, u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna), zbog prekršaja iz članka 42. stav ....

2
FPž 1506/2020-2; 14.10.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o prekršaju prvostupanjskog tijela državne uprave koje vodi prekršajni postupak (dalje: prvostupanjsko tijelo) okrivljeni Z. M. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 4.500,00 kuna zbog prekršaja iz čl. 64. st. 1. t. 1. 34. Zakona o provedbi carinskog zako ...

3
FPž 545/2020-2; 14.10.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju okrivljeni I. M. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 132. stavka 1. točke 5. Zakona o trošarinama, pobliže opisanog u izreci tog rješenja i na temelju istog zakonskog propisa, primjenom članka 37. Prekršajnog zakona, kažnjen novčanom kaznom u ...

4
FPž 547/2020-2; 14.10.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog tijela državne uprave koje vodi prekršajni postupak okrivljeni E. A. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 18.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 132. stavka 1. točke 5. Zakona o trošarinama, pobliže opisanog u izreci pobijanog rješenja o pr ...

5
Ppž 10587/2021-2; 13.10.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim prekršajnim nalogom okr. Z. B. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci tog naloga, počinio prekršaj iz članka 76.a točke 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te je, na temelju citiranog propisa kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 8. ...

6
FPž 3295/2019-2; 6.10.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju okrivljena pravna osoba Š. S. j.d.o.o. i okrivljeni S. Š. , kao odgovorna osoba proglašeni su krivima i kažnjeni novčanim kaznama, i to pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 kuna, a odgovorna osoba novčanom kaznom u iznosu ...

7
FPž 2104/2019-3; 6.10.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog tijela državne uprave koje vodi prekršajni postupak okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama, i to pravna osoba B. j.d.o.o., ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 kuna, a odgovorna osoba F. S. , ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 10 ...

8
FPž 1877/2020-2; 6.10.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju okrivljeni K. K. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 193. stavka 1. točke 14. i stavka 2. Općeg poreznog zakona, pobliže opisanog u izreci pobijanog rješenja o prekršaju. 2. Istim rješe ...

9
FPž 383/2020-2; 6.10.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni, pravna osoba P. J. j.d.o.o. novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 kuna, a odgovorna osoba N. G. novčanom kaznom u iznosu od 800,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 35. stavka 1. točke 1. i stavka 3. ...

10
FPž 1727/2019-3; 29.9.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Središnjeg ureda, Sektora za mobilne jedinice, Područne jedinice - Službe za mobilne jedinice Split, Klasa: 471-01/18-18/3289, Urbroj: 513-02-1976/31-18-04 od 2. prosinca 2018., okrivljeni A. P. pro ...

11
FPž 2149/2019-2; 29.9.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim rješenjem o prekršaju okr. pravna osoba L. d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu i odgovorna osoba D. N. , proglašeni su krivima, da su, na način činjenično opisan u izreci pod točkama 1) i 2), počinili prekršaje iz članka 192. stavka 1. točke 1. i stavka 2. i članka 19 ...

12
FPž 2299/2019-2; 29.9.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim rješenjem o prekršaju okr. J. Č. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio djelo prekršaja iz članka 192. stavka 1. točke 1. i stavka 2. Općeg poreznog zakona, te je na temelju citiranog propisa kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 ...

13
Gž 751/2019-2; 29.9.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Solinu okr. pravna osoba C. C. d.o.o. i odgovorna osoba J. O. proglašeni su krivima, da su, na način činjenično opisan u izreci, počinili prekršaj iz članka 138. stavka 1. točke 43. i stavka 2. Zakona o zaš ...

14
FPž 1396/2019-2; 23.9.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim rješenjem o prekršaju okr. pravna osoba P. d.o.o. i odgovorna osoba S. B. proglašeni su krivima, da su, na način činjenično opisan u izreci, počinili djelo prekršaja iz članka 34.a st. 1. toč. 1. i st. 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, te su, na temelju ...

15
FPž 3041/2019-2; 21.9.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju okrivljenici su proglašeni krivim i kažnjeni, pravna osoba F. V. I. j.d.o.o. novčanom kaznom u iznosu od 21.000,00 kuna, a odgovorna osoba B. I. novčanom kaznom u iznosu od 5.100,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 192. stavka 1. točke 1. i ...

16
FPž 3142/2019-2; 21.9.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni, i to okrivljena pravna osoba H. N. d.o.o. ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 36.000,00 kuna, te okrivljeni D. M. , kao odgovorna osoba ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 7.800,00 kuna, zbog prekrš ...

17
FPž 3299/2019-2; 21.9.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni, i to pravna osoba C. B. j.d.o.o. ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 40.200,00 kuna, a odgovorna osoba M. V. , ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 192. stavka 1. ...

18
Ppž 7681/2021-2; 21.9.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 4. srpnja 2021., broj: 87. Pp-12324/2021, okr. S. H. je, na temelju čl. 161. st. 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), oslobođena od optužbe da bi, na način čin...

19
Ppž 7818/2021-2; 21.9.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 16. lipnja 2021., broj: Pp Prz-106/2021, na temelju čl. 215. st. 6. t. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), odbačen je zahtjev za obnovu prekršajnog postupka o...

20
FPž 3350/2019-2; 21.9.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju okrivljenici su proglašeni krivim i kažnjeni, pravna osoba i365 d.o.o., novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 kuna, a odgovorna osoba I. T. , novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 192. stavka 1. točke 2. i stavka 4. Općeg p ...

21
FPž 1101/2019-2; 13.9.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim rješenjem o prekršaju okr. M. M. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 192. stavka 2. u svezi s člankom 192. stavkom 1. točkom 1. Općeg poreznog zakona te je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna. 2. Is ...

22
IR 96/2021-2; 3.9.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Uprave sigurnosti plovidbe, L. k. R. , Vijeća za prekršaje od 12. kolovoza 2021., Broj: PR/I-14/2021-2, okrivljeniku S. B. kao vlasniku obrta za ugostiteljstvo „Lucija“-izdvojeni pogon „Kamp Punta P ...

23
Pž 4890/2020-2; 25.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom, proglašen je krivim okr. N. Š. da je na način činjenično opisan u točki 1) izreke, počinio prekršaj iz članka 46. stavak 1. i 3. u svezi s člankom 293. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je utvrđena novčana kazna u iznosu od 1.300,00 ...

24
Gž 575/2019-2; 23.8.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Kutini okrivljenici su oslobođeni od optužbe radi prekršaja iz članka 94. stavka 1. točka 11. i stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, činjenično opisanog u izreci. Protiv navedene presude podnositelj optužnog p ....

25
Gž 898/2020-2; 29.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljenik M. S. , na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona, oslobođen je od optužbe zbog prekršaja iz članka 77. stavka 4. u vezi sa stavkom 1. točkom 5. i članka 78. stavka 4. u vezi sa stavkom 1. točkom 3. Zakona o morskom ribarstvu, činjenično opisanih u ......

26
Ppž 1226/2021-2; 29.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom proglašen je krivim okrivljenik N. V. i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. Istim prekršajnim nalogom, na te ...

27
Gž 513/2019-2; 29.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 2.100,00 (dvijetisućesto) kuna, I okrivljenik i od 600,00 (šesto) kuna, II okrivljenik, zbog prekršaja iz članka 189. stavak 1. točka 4. i stavak 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim prav...

28
Gž 1387/2020-2; 21.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenica je proglašena krivom i kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, zbog prekršaja iz članka 87. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. točka 8. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, činjenično o...

29
Gž 1599/2018-2; 21.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Uvodno citiranom presudom okrivljenici NK CONCORDIA Zagreb, kao pravna osoba i Ž. J. , kao odgovorna osoba u pravnoj osobi, na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona, oslobođeni su od optužbe zbog prekršaja iz članka 86. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o sportu, činjenično opis ...

30
Ppž 3316/2021-2; 13.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljeni M. H. je na temelju članka 182. točke 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18) oslobođen od optužbe zbog prekršaja iz članka 54. stavka 1. točke 1. u svezi stavkom 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, č ...

31
Gž 1387/2019-2; 7.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 17. srpnja 2019., broj: 54. PpG-853/2019, proglašen je krivim I. M. kao okrivljena odgovorna osoba zbog prekršaja iz članka 189. stavka 1. točke 4. i stavka 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, te je na temelju cit. propisa kažnjen n .....

32
FPž 1161/2020-3; 7.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem usvojen je troškovnik i prijedlog za nužne izdatke i nagradu branitelja koji se odnosi na pristup na rasprave 11.5. 2005. i 1.6. 2005., te trošak sastavljanja podneska od 3.6. 2005. ,30.6. 2006. i 22. 12. 2006. , u ukupnom iznosu od 2.135,00 kuna. . 2.Protiv tog rješenja okri ....

33
FPž 888/2020-2; 6.7.2021 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim prekršajnim nalogom okr. N. B. proglašena je krivom, da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila djelo prekršaja iz članka 192. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Općeg poreznog zakona, te je na temelju citiranog propisa kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 10.000,0 ...

34
Jž 594/2020-2; 18.12.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljeni H. Č. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 225. st. 3. Zakona o strancima, činjenično opisanog pod toč. 1. izreke pobijane presude za koji je okrivljeniku temeljem istog propisa, uz primjenu odredbe o ublažavanju novčane kazne, izrečena novčana kazna u iznosu...

35
Jž 2917/2017-3; 10.11.2020 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH
36
IR-295/2015; 7.5.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod točkom I. je B. M. R. M., temeljem odredbe članka 34.a Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima izrečena zabrana prisustvovanja svim športskim natjecanjima - nogometnim utakmicama u kojima sudjeluje HNK Hajduk i nogometna reprezentacija Republike Hrvatske, u tra...

37
Pž-12353/2012; 6.5.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom prvog stupnja I.okrivljenik "Trgo Veritas" d.o.o. i II. okrivljenik Pero Jeličić su proglašeni krivima i uz primjneu članka 37. Prekršajnog zakona kažnjeni i to I.okrivljenik novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna, a II. okrivljenik novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna, a sve zbog pre...

38
Pž-19879/12; 29.4.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Splitu od 9. studenog 2012., broj: Pp 21P-11482/11, proglašen je krivim okr. Ivan Vitić da je na način činjenično opisan u izreci pobijane presude počinio prekršaj iz članka 236. stavka 1., 2. i 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji ...

39
Jž-1918/2013; 9.4.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik Mirko Keran proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 20. stavka 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci pobijane presude, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 45 dana, u koju kaznu je okrivljeniku Mirku Keranu, temeljem odre...

40
Gž-6806/12; 18.3.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenici su oslobođeni od optužbe, zbog prekršaja iz članka 294. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o radu, s obrazloženjem da ne ulazeći u ocjenu dokaza jesu li prvookrivljenik kao poslodavac i radnici J. R. i J. G. zasnovali radni odnos odnosno sklopili ugovor o radu, sma...

41
Jž-1372/14; 12.3.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom temeljem odredbe članka 182. stavka 1. točke 3. Prekršajnog zakona okrivljenik A. K. je oslobođen od optužbe da bi počinio prekršaj iz članka 54. stavka 3. u svezi sa člankom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, s obrazloženjem da na...

42
Pž-4594/13; 25.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik M. M., proglašen je krivim i kažnjen, primjenom članka 37. Prekršajnog zakona, novčanom kaznom u iznosu od 700,00 (sedamsto) kuna, temeljem članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci pobijane presude.

43
PŽ-692/2015; 24.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u S., od 28. siječnja 2015. godine, broj: 9 Prz-6/15, odbačen je zahtjev osuđenika G. B. za obnovu prekršajnog postupka, temeljem članka 215. stavka 6. točke 3. Prekršajnog zakona (N.N. 107/07,39/13).

44
Gž-4904/11; 11.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačena je kao nepravodobna žalba okrivljenika A. d.o.o. i M. M. podnesena protiv presude Prekršajnog suda u S., poslovni broj: 17 G-895/14 od dana 24. listopada 2014. godine.

45
Pž-16574/12; 10.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, okrivljenici A. V. su djelomično dosuđeni troškovi postupka za rad odvjetnice nastalih u prekršajnom postupku protiv okrivljenice A. V. koja je okrivljenica pravomoćno oslobođena optužbe presudom broj:Pp 3 P-l 1769/11 od 19. prosinca 2011. godine, a dijelom je okrivljenica odbij...

46
Jž-91/2014; 10.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik I. K. je proglašen krivim da je, na način opisan u izreci presude, počinio prekršaj iz članka 39. stavka 1. točke 3. Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100,00 kuna. U izrečenu novčanu kaznu je temelj...

47
Jž-1860/2011; 5.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prvookrivljenik S. F. i drugookrivljenik Ž. M. proglašeni su krivima zbog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog u izreci iste, te im je izrečena kazna zatvora u trajanju od po 3 (tri) dana. U izrečenu kaznu zatvora obojici...

48
Pž-11769/2012; 4.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Prekršajnog suda u S. okrivljeni I. S. proglašenje krivim, da bi,- na način činjenično opisan u izreci presude, počinio prekršaj iz članka 229. stavak 3. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te je uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona kažnjen novčanom kaznom u iznosu o...

49
Jž-2441/2014; 29.1.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S. od 19. prosinca 2013. godine, pod gornjim brojem, proglašen je krivim okrivljenik I. B. i istome je izrečena novčana kazna u iznosu od 4.000,00 kn (četiritisućekuna) zbog prekršaja iz članka 22. stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenič...

50
Jž-2466/2014; 29.1.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S. od 02. svibnja 2014. godine, pod gornjim brojem, okrivljenik D. C. je, temeljem članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona („N.N." broj: 107/2007, 39/2013 i 157/2013 ), oslobođen je od optužbe da bi, isti, počinio prekršaj iz članka 20. stavka 3. Zakona o ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a