Poredano po:
Povratak na Prekršajni zakon

Broj dokumenata: 83

1
IR-295/2015; 7.5.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod točkom I. je B. M. R. M., temeljem odredbe članka 34.a Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima izrečena zabrana prisustvovanja svim športskim natjecanjima - nogometnim utakmicama u kojima sudjeluje HNK Hajduk i nogometna reprezentacija Republike Hrvatske, u tra...

2
Pž-12353/2012; 6.5.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom prvog stupnja I.okrivljenik "Trgo Veritas" d.o.o. i II. okrivljenik Pero Jeličić su proglašeni krivima i uz primjneu članka 37. Prekršajnog zakona kažnjeni i to I.okrivljenik novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna, a II. okrivljenik novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna, a sve zbog pre...

3
Pž-19879/12; 29.4.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Splitu od 9. studenog 2012., broj: Pp 21P-11482/11, proglašen je krivim okr. Ivan Vitić da je na način činjenično opisan u izreci pobijane presude počinio prekršaj iz članka 236. stavka 1., 2. i 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji ...

4
Jž-1918/2013; 9.4.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik Mirko Keran proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 20. stavka 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci pobijane presude, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 45 dana, u koju kaznu je okrivljeniku Mirku Keranu, temeljem odre...

5
Gž-6806/12; 18.3.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenici su oslobođeni od optužbe, zbog prekršaja iz članka 294. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o radu, s obrazloženjem da ne ulazeći u ocjenu dokaza jesu li prvookrivljenik kao poslodavac i radnici J. R. i J. G. zasnovali radni odnos odnosno sklopili ugovor o radu, sma...

6
Jž-1372/14; 12.3.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom temeljem odredbe članka 182. stavka 1. točke 3. Prekršajnog zakona okrivljenik A. K. je oslobođen od optužbe da bi počinio prekršaj iz članka 54. stavka 3. u svezi sa člankom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, s obrazloženjem da na...

7
Pž-4594/13; 25.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik M. M., proglašen je krivim i kažnjen, primjenom članka 37. Prekršajnog zakona, novčanom kaznom u iznosu od 700,00 (sedamsto) kuna, temeljem članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci pobijane presude.

8
PŽ-692/2015; 24.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u S., od 28. siječnja 2015. godine, broj: 9 Prz-6/15, odbačen je zahtjev osuđenika G. B. za obnovu prekršajnog postupka, temeljem članka 215. stavka 6. točke 3. Prekršajnog zakona (N.N. 107/07,39/13).

9
Gž-4904/11; 11.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačena je kao nepravodobna žalba okrivljenika A. d.o.o. i M. M. podnesena protiv presude Prekršajnog suda u S., poslovni broj: 17 G-895/14 od dana 24. listopada 2014. godine.

10
Pž-16574/12; 10.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, okrivljenici A. V. su djelomično dosuđeni troškovi postupka za rad odvjetnice nastalih u prekršajnom postupku protiv okrivljenice A. V. koja je okrivljenica pravomoćno oslobođena optužbe presudom broj:Pp 3 P-l 1769/11 od 19. prosinca 2011. godine, a dijelom je okrivljenica odbij...

11
Jž-91/2014; 10.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik I. K. je proglašen krivim da je, na način opisan u izreci presude, počinio prekršaj iz članka 39. stavka 1. točke 3. Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100,00 kuna. U izrečenu novčanu kaznu je temelj...

12
Jž-1860/2011; 5.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prvookrivljenik S. F. i drugookrivljenik Ž. M. proglašeni su krivima zbog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog u izreci iste, te im je izrečena kazna zatvora u trajanju od po 3 (tri) dana. U izrečenu kaznu zatvora obojici...

13
Pž-11769/2012; 4.2.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Prekršajnog suda u S. okrivljeni I. S. proglašenje krivim, da bi,- na način činjenično opisan u izreci presude, počinio prekršaj iz članka 229. stavak 3. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te je uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona kažnjen novčanom kaznom u iznosu o...

14
Jž-2466/2014; 29.1.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S. od 02. svibnja 2014. godine, pod gornjim brojem, okrivljenik D. C. je, temeljem članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona („N.N." broj: 107/2007, 39/2013 i 157/2013 ), oslobođen je od optužbe da bi, isti, počinio prekršaj iz članka 20. stavka 3. Zakona o ...

15
Jž-2441/2014; 29.1.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S. od 19. prosinca 2013. godine, pod gornjim brojem, proglašen je krivim okrivljenik I. B. i istome je izrečena novčana kazna u iznosu od 4.000,00 kn (četiritisućekuna) zbog prekršaja iz članka 22. stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenič...

16
Pž-15977/12; 29.1.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S. - Stalna služba u S., proglašen je krivim okrivljeni M. M. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je, uz primjenu propisa o ublažavanju kazne, izrečena nov...

17
Gž-4907/2014; 14.1.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 121.000,00 kn (stodvadesetjednatisućakuna), prvookrivljenik i u iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna), drugookrivljenik, zbog prekršaja iz članka 294. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o ra...

18
JŽ-4303/2014; 13.1.2015 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S. - Stalne službe u K. S. od 02. kolovoza 2013. godine, pod gornjim brojem, proglašene su krivima 1. okrivljena D. R. L. ( u daljnjem tekstu: 1. okrivljena ) i 2. okrivljena K. Š. ( u daljnjem tekstu. 2. okrivljena ) i istima su izrečene novčane kazne u i...

19
Jž-3477/2011; 17.12.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljenik V. Š. je proglašen krivim da je, na način opisan u izreci presude, počinio prekršaj iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 758,00 kuna, što je protuvrijednost domaće valute od 200 DEM, u koju ...

20
JŽ-2089/2014; 9.12.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S. - Stalne službe u K. S. od 03. ožujka 2014. godine, pod gornjim brojem, proglašena je krivom okrivljena M. G. i istoj je izrečena novčana kazna u iznosu od 300,00 kn (tristokuna), uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona („N.N." broj: 107/2007, 39/2013...

21
JŽ-2061/2014; 2.12.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S. od 02. travnja 2014. godine, broj gornji, proglašenje krivim okrivljenik I. Č. i istome je, zbog prekršaja iz članka 20. stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, izrečena kazna zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana i prema istome j...

22
Pž-13985/2012; 26.11.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom proglašen je krivim okrivljeni D. C. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 2. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna, koju je dužan platiti u roku od 15 dana po pravom...

23
Pž-12358/12; 26.11.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S., Stalne službe u S. od 25. travnja 2012., broj: Pp 38 P-14082/11, proglašeni su krivima okr. „K. B." d.o.o., okr. N. K. i okr. J. G. da su, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinili prekršaj iz članka 154. stavka 1., 4., 5...

24
Pž-8511/12; 11.11.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S. - Stalna služba u S. proglašen je krivim okrivljeni N. S. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 32. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je, uz primjenu propisa o ublažavanju kazne,...

25
Pž-8499/2012; 11.11.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S., proglašena je krivom okrivljena S. V. da je, na način činjenično opisan u točki a) izreke, počinila prekršaj iz članka 57. stavka 4. i 7. u vezi s člankom 293. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji joj jlTutvrđenanovčana ...

26
Gž-1748/13; 10.11.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je kao nepravodoban prigovor I okr. P. d.o.o. Split i II okr. I. O., podnesen protiv prekršajnog naloga istog suda, od od 16. studenoga 2012. godine, broj: Pp 19 G-2268/12.

27
Pž-5453/12; 4.11.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, odbačen je zahtjev za naknadu troškova prekršajnog postupka nastalih u prekršajnom postupku protiv okrivljenika I. K., koga je branio S. V., odvjetnik iz S. kao nedopušten, pozivom na odredbu članka 140. stavka 7. i odredbu članka 115. stavka 3. Prekršajnog zakona („Narodne novi...

28
Gž-1679/12; 30.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u S., od 23. siječnja 2012. godine, broj: Pp 14 G-1461/11 I okr. S. d.o.o., Zagreb i II okr. S. T. su proglašeni krivima i primjenom čl. 37. Prekršajnog zakona kažnjeni novčanim kaznama i to I okr. u iznosu od 5.000,00 kn (pettisućakuna), a II okr. S. T. u iznosu od 3.350,0...

29
Jž-408/14; 28.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom, okrivljenik J. V. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 22. stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je primjenom članka 37. Prekršajnog zakona izrečena novčana kazna u iznosu 900,00 kuna.

30
Gž-5713/2011; 24.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S. okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.700,00 kn (tisućusedamsto kuna), zbog prekršaja iz članka 145. stavka 1. podstavka 9. i stavka 3. Zakona o zaštiti potrošača, činjenično opisanog u izreci pobijane presude.

31
Pž-4427/2012; 23.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u S., Stalna služba u K.-S. od 26. siječnja 2012. godine broj: Pp 31P-9795/11, oslobođena je od optužbe okrivljenica Anka Rajčić zbog prekršaja iz članka 229. stavka 3. i 7. ZSPC/08, činjenično opisanog u izreci.

32
Jž-3478/2013; 23.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijena je optužba protiv okrivljenice A. B. zbog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira uz obrazloženje da je protiv okrivljenice već pokrenut kazneni postupak za isto djelo pa je primjenom instituta ne bis in idem temeljem članka 161. stavka 5. to...

33
Pž-8593/12; 22.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S., Stalne službe u S. od 21. prosinca 2011., broj: Pp 38 P-36582/10, proglašeni su krivima okr. „K. B." d.o.o. i okr. N. K. da su, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinili prekršaj iz članka 154. stavka 1., 4. i 5. Zakona o...

34
Pž-6062/2014; 21.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Prekršajnog suda u S., Stalne službe u T. broj:Pp 39 P-17595/12 od 06. svibnja 2014. godine odbačena je žalba podnesena u ime okrivljenog M. K. s obrazloženjem da okrivljenik nije potpisao žalbu, koja mu je, u smislu članka 193. stavka 3. Prekršajnog zakona, dostavljena na potpis...

35
Gž-1901/2014; 17.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S. okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama i to I-okr. pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 60.000,00 kn (šezdesettisuća kuna) i II-okr. odgovorna osoba novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 kn (sedamtisuća kuna), zbog prekršaja i...

36
Gž-4986/12; 16.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u S., od 7. svibnja 2012. godine, broj: Pp 12 P-14914/11, okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni: I. okr. ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna), II. okr. ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 kn (sedamtisućakuna), III. okr. ukup...

37
Jž-945/2014; 16.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, okrivljenik K. D. je proglašen krivim i kažnjen zatvorskom kaznom u trajanju od 15 (petnaest) dana, čije izvršenje je odgođeno na rok od 1 (jedne) godine, ukoliko okrivljenik u tom vremenu provjeravanja ne počini isti ili sličan prekršaj.

38
Jž-965/2014; 16.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvog stupnja, temeljem odredbe članka 182. stavak 1. točka 3. Prekršajnog zakona, okrivljenik O. R. je oslobođen od optužbe, da bi počinio prekršaj kažnjiv po članku 20. stavak 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisan u izreci prvostupanjske presude.

39
Jž-3281/2013; 10.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik N. M. je proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 20. stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i kažnjen novčanom kaznom zatvora u iznosu od 1.000,00 kuna i obvezan na plaćanje troškova prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 200,00 kuna.

40
Pž-8543/2012; 7.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u S., proglašen je krivim okrivljeni T. T. daje, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 59. stavka 5. u vezi s člankom 293. stavkom 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od ...

41
Gž-2463/2014; 7.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev okrivljenika za naknadu troškova prekršajnog postupka u ukupnom iznosu od 3.437,50 kn (tritisućečetristotridesetsedam kuna i pedeset lipa), s obrazloženjem da trošak iz članka 138. stavka 2. točke 7. Prekršajnog zakona pada na teret proračunskih sredstava...

42
Jž-5549/2012; 2.10.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Naprijed navedenom prvostupanjskom presudom 1. okrivljenik Ž. Š. i 2. okrivljenik M. R. L. proglašeni su krivima zbog prekršaja iz članka 20. stavka 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci, za koji prekršaj je navedenim okrivljenicima na temelju istog pravnog propisa ...

43
Jž-4618/2011; 30.9.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljeni H. B. je proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, činjenično opisanog u izreci iste te mu je za isti izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, u koju kaznu m...

44
Gž-2496/2012; 30.9.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Presudom Prekršajnog suda u Splitu od 8. ožujka 2012. godine, broj: Pp 19 G-1469/11, proglašen je krivim okrivljenik A. K. zbog prekršaja iz članka 108. stavka 1. podstavka 12. Zakona o zaštiti na radu, a za koji je, uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona (Narodne novine, broj: 107/07), izrečena ...

45
Pž-8598/2012; 24.9.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom proglašen je krivim okrivljeni I. R. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 216. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna, s tim da mu je, temeljem članka 33. stavka 10. Pr...

46
Jž-3407/2014; 24.9.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je kao nepravodobna žalba okrivljenika V. K. podnesena putem branitelja protiv presude Prekršajnog suda u S., broj: Pp 16 J-3836/13 od 22. prosinca 2013. godine.

47
Jž-4979/2011; 23.9.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom je okrivljenik J. K. proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog u točki I. izreke, te je temeljem istog propisa kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 756,00 kuna, što je protuvrijednost domaće valute od 200 DEM, o...

48
Gž-7398/11; 12.9.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 16.670,00 kn (šesnaesttisućašestosedamdeset kuna), I okrivljenik i od 1.670,00 kn (tisućušestosedamdeset kuna), II okrivljenik, zbog prekršaja iz članka 125. stavak 1. podstavak 5. i stavak 2. Zakona o hrani...

49
Pž-19897/2012; 2.9.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Prekršajnog suda u S., broj: Pp VI P-11792/09 od 31. svibnja 2012. godine, djelomično je usvojen zahtjev T. K., odvjetnika iz S., a u ime okrivljenika D. Š. za naknadu troškova prekršajnog postupka tako da je priznat trošak u iznosu 1.230,00 (tisućudvjestotrideset) kuna, dok je odbijen kao...

50
GŽ-7049/11; 28.8.2014 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 91.000,00 kuna, I okrivljenik i od 17.000,00 kuna, II okrivljenik, zbog prekršaja iz članka 294. stavak 1. točka 2. i stavak 2. Zakona o radu (N.N. br. 149/09, 611/11 i 73/13) i članka 66. stav...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a