Poredano po:

Broj dokumenata: 29517

1
Pž 3799/2019-7; 14.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je presudom poslovni broj P-2872/2018 od 26. travnja 2019., ispravljene rješenjem tog suda poslovni broj P-2872/2018 od 16. svibnja 2019. naložio tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 80.334.073,33 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i troškove postupka u iznosu od ...

2
Pž 3817/2018-3; 5.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 412.565,44 kn sa zateznim kamatama tekućim od 31. listopada 2017. do isplate, kao i trošak parničnog postupka u iznosu od 34.176,00 kn. U točki 2. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 54.237,3 ...

3
Pž 863/2019-4; 19.12.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2597/2018 od 11. siječnja 2019., odbačena je tužba tužitelja od 25. listopada 2018. kao nedopuštena. Iz obrazloženja tog rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud riješio kao u izreci na temelju odredbe čl. 41. st. 1. Zakona o postupku izvanredn ...

4
Pž 5669/2017-2; 30.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj P-128/2015-18 od 24. srpnja 2017. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 34.615,20 kn s pripadajućim kamatama kao i za trošak parničnog postupka (točka I. izreke). Tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu ...

5
Pž 2934/2018-4; 29.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj P-1941/2016 od 9. ožujka 2018. u točki I. izreke utvrđeno je da je ništetan i bez pravnog učinka Predugovor o prijenosu i stjecanju poslovnih udjela sklopljen 3. prosinca 2009. između tuženika, kao prenositelja poslovnog udj...

6
Pž 8493/2015-1; 24.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Splitu je presudom odbio tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da su tužitelji i to BOT d.o.o., A1 i M.I&M. d.o.o. A5 suvlasnici svaki za po ½ dijela cijeloga, za cijelo, nekretnine označene kao čest.zem. B13 z.u. B11 k.o. Split, površine ...

7
Pž 5356/2019-2; 23.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Zagrebu odredio je nastavak postupka u predmetnoj pravnoj stvari. Tako je prvostupanjski sud odlučio uz obrazloženje da je rješenjem poslovni broj Povrv-2470/2018 od 18. prosinca 2018. utvrdio prekid postupka, jer je nad tuženikom otvoren pre ....

8
Pž 8913/2015-4; 18.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj P-3268/2012 od 30. listopada 2015. je naloženo tuženiku da plati tužitelju iznos od 34.523,91 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim na pojedinačno naznačene iznose od njihova dospijeća do isplate po stopi pro ...

9
Pž 5866/2016-2; 11.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-80/2016-19 od 17. lipnja 2016. u točki I. izreke odbijen je tužiteljev zahtjev da se proglasi nedopuštenom ovrha prema Stečajnoj masi tužitelja V. d.d. u stečaju kao ovršenika, određena rješenjem o ovrsi Trgovačkog suda u Rijeci poslovni b ...

10
Pž 772/2016-3; 10.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev za naknadu štete u iznosu od 651.364,23 kn s pripadajućim zateznim kamatama i zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka i u točki II. izreke nalaže se tužitelju naknaditi tuženiku troškove postupka u iznosu od 76.310,0...

11
Pž 2497/2016-2; 9.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom tuženiku je naloženo platiti tužitelju iznos od 10.694,32 kn sa zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke). Odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev u dijelu kojim je tužitelj tražio od tuženika plaćanje iznosa od 58.883,58 kn sa zakonskim zateznim kamatama te za kamatnu stopu ...

12
Pž 2263/2016-3; 9.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju bonus/nagradu u iznosu 190.000,15 kuna s pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 19. travnja 2012. do 31. srpnja 2015. po stopi od 12% godišnje, a od 1. kolovoza 2015. do isplate uvećanjem prosječne ...

13
Pž 4994/2016-4; 6.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci je presudom poslovni broj P-1099/2014 od 20. travnja 2016. odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 116.308,05 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke), naložio tužitelju platiti tuženiku parnični trošak u iznosu od 7.650,00 kn (točka II....

14
Pž 5684/2016-6; 5.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovački sud u Zagrebu u točki I. njezine izreke odbio je tužbeni zahtjev da se utvrdi da je tuženik povrijedio autorsko imovinsko pravo tužitelja kao autora djela, slogana „kupujte s osmjehom“, stiliziranog pijevca i vizualnog identiteta temeljenog na osobnom imenu, njihovim kor...

15
Pž 6701/2016-2; 5.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, u njezinom pobijanom dijelu, Trgovački sud u Osijeku donio je sljedeću odluku: „I. Utvrđuje se da je tuženik S. 3. d.o.o. A2 , OIB: B2 , počinio radnje nepoštenog trgovanja kojima se radi tržišnog natjecanja povrjeđuju dobri poslovni običaji, s ...

16
Pž 2437/2016-2; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: U nepobijanoj točki I. izreke presude označene u izreci održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika M. M. Z. poslovni broj Ovrv-2561/12 od 15. listopada 2012. u dijelu za glavnicu i pripadajuće zatezne kamate te za troša ...

17
Pž 7272/2016-4; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-1515/2015-27 od 15. rujna 2016. određen je prekid postupka do okončanja postupka predstečajne nagodbe nad tuženikom A. d.o.o. otvorenog u ponovljenom postupku temeljem rješenja klasa: UP-I/110/07/15-01/7962, ur. broj: 04-06-16-7962-129 od 01. t .....

18
Pž 4379/2019-2; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku utvrđene su tražbine ispitane na ispitnom ročištu 25. siječnja 2019. koje su u dijelu osporene, između ostalih i tražbina vjerovnika H.-O. d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 376,80 kn, kao tražbina drugog višeg isplatnog reda. Iz obrazloženja proizlazi da je r ......

19
Pž 4884/2019-2; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj St-77/2019-47 od 8. srpnja 2019. u stečajnom postupku nad dužnikom S. V. d.o.o. u stečaju iz A3 , razriješen je dužnosti stečajnog upravitelja Z. M. iz Splita (točka I. izreke). Imenovan je A. M. iz Zagreba, novim ...

20
Pž 4920/2019-2; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj R1-206/2016-3 od 18. srpnja 2019. odbio prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 272.875,94 EUR u kunskoj protuvrijednosti sa zakonskim zateznim kamatama, nalogom banci da uskrat...

21
Pž 4922/2019-2; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj St-1391/2019 od 4. srpnja 2019. odbijen je prijedlog dužnika za otvaranje predstečejnog postupka. Iz obrazloženja rješenja proizlazi kako je sud zaključio da nisu ispunjene pretpostavke iz odredbe članka 33. Stečajnog za .....

22
Pž 4598/2016-3; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom u presudom Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj Povrv-286/2015-21 od 22. travnja 2016. u točke I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. Č. P. iz Bjelovara, poslovni broj Ovrv-7869/14 od 31. prosinca 2014., kojim se nalaže tuže ...

23
Pž 5791/2016-6; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da nije nastupio pravni odnos prijenosa prava vlasništva zemljišnih čestica označenih kao k.č. 1018/5, k.č. B3 i k.č. 1055/2, sve k.o. A3 , u površini od ukupno 2473 m2 sa tuženog trgovačkog društva S. d.o.o. ...

24
Pž 6660/2019-2; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom označenom u izreci Trgovački sud u Varaždinu u točki I. izreke odbio je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je tužiteljica Republika Hrvatska vlasnica nekretnine upisane u z.k.ul. br. 2384 k.o. A2 , čest. br. 1060/2, šuma A3 od 19578 m2 u 1/1 dijela, te da je tuženica Općina Ne ....

25
Pž 2257/2016-4; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-4311/2011 od 7. siječnja 2016. naloženo je drugotuženiku u roku od osam dana sklopiti s tužiteljem ugovor o kupoprodaji dionica I.G. d.d., Zagreb sljedećeg sadržaja: „Ugovor o kupoprodaji dionica Članak 1. Ugovorne stranke d ...

26
Pž 7170/2016-2; 3.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu proglasio se nenadležnim i odbacio je tužbu. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio zato što je predmet tužbenog zahtjeva regresno potraživanje osiguravajućeg društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj prema o ....

27
Pž 8583/2016-2; 3.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1287/2013 od 16. veljače 2015. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. H. M. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-63/12 od 20. rujna 2012. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužiteljici ...

28
Pž 242/2017-2; 3.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Osijeku, poslovni broj P-171/2016 od 28. listopada 2016. u točki I. njezine izreke proglašeni su nedopuštenim pljenidba i prijenos sredstava po zadužnici broj OV-4310/14 na temelju zahtjeva tuženika za aktivacijom zadužnice od 26. siječnja 2016. podnesen Financijskoj agenc...

29
Pž 832/2017-3; 3.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-88/2016-11 od 30. rujna 2016. u točki I. njezine izreke odbijen je tužbeni zahtjev da se utvrdi da je ništetan Ugovor o prijenosu poslovnih udjela u trgovačkom društvu A.S.T.P. d.o.o. od 27. rujna 2007. ovjeren kod ja ...

30
Pž 4817/2019-2; 3.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu, poslovni broj St-14/2015-413 od 15. srpnja 2019. određeno je da će se iz preostalog iznosa kupovnine od 200.323,36 kn ostvarenog prodajom nekretnina stečajnog dužnika i to: k.č. br. B3 k.o. A5 , pojedinačni predmet prodaje, identifikator prodaje: 5643; k. ...

31
Pž 5013/2019-2; 3.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-2547/2015 od 11. srpnja 2019. B. M. iz Varaždina razriješen je dužnosti stečajnog upravitelja stečajnog dužnika Stečajna masa iza V. d.o.o. u stečaju, Dugo Selo, te je M. T. iz A3 imenovana stečajnim upr ...

32
Pž 5016/2019-2; 3.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-1181/2017 od 12. srpnja 2019. povjereniku Z. T. određena je nagrada za poslove povjerenika u predstečajnom postupku nad dužnikom V. d.d. u bruto iznosu od 6.667,00 kn (točka I. izreke). Naloženo je dužniku V. d.d. u st ...

33
Pž 4238/2016-2; 3.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1546/2011 od 9. siječnja 2014. u točki I. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. Č. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-287/11 od 28. veljače 2011. kojim je naloženo tuženiku da pla ...

34
Pž 5926/2016-2; 3.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-4574/2012 od 9. lipnja 2016. u točki I. izreke odbijen tužbeni zahtjev kojim tužitelj A. L. d.d., Zagreb, (ranije S. O. d.d.) traži da mu tuženik Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje isplati iznos od 5.934.984,02 kn, sa ...

35
Pž 5047/2019-2; 3.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki I. njegove izreke, obustavljen je predstečajni postupak nad dužnikom A. M. d.o.o. Zagreb, a u točki II. njegove izreke, nastavljen je postupak nad dužnikom kao da je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Iz obrazloženje pobijanog rješenja proizlaz ...

36
Pž 5067/2019-2; 3.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-204/2016-59 od 10. lipnja 2019., 3. rujna 2019. je, na temelju rješenja o ovrsi javnog bilježnika M. B. , A5 , protiv kojeg je pravovremeno podnesen prigovor, radi osiguranja novčane tražbine tužitelja u iznosu od 49.676,89 kn ...

37
Pž 5076/2019-2; 3.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu poslovni broj St-494/2016-147 od 9. srpnja 2019. oglašena je nevažećom dosuda nekretnina stečajnog dužnika određena rješenjem o dosudi tog suda poslovni broj St-494/2016-138 od 30. svibnja 2019. i to nekretnine upisane u...

38
Pž 5107/2019-2; 3.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj St-2/2013-234 od 24. svibnja 2019. utvrđene su tražbine vjerovnika, a sve kako je navedeno u izreci rješenja (točka I. izreke), osporene su tražbine, a sve kako je opisano u izreci (točka II. izreke), upućeni su stečajni vjerovnici radi utvr...

39
Pž 6271/2018-2; 2.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 14.552,53 kn s pripadajućom zateznom kamatom od 12. ožujka 2013. do isplate (točka I. izreke) te je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 13.742,00 kn (točka II. izreke). Protiv navedene presu ....

40
Pž 7079/2018-2; 2.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Ć. iz A5 , poslovni broj Ovrv-1467/2018 od 20. ožujka 2018. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 160,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama teku ...

41
Pž 1521/2018-2; 2.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da mu tuženik plati iznos od 43.641,11 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim od dospijeća pojedinačnih iznosa glavnice do isplate, kao neosnovan (točka I. izreke); naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku trošak parničnog post...

42
Pž 7179/2016-2; 2.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom zbog ogluhe Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj P-124/2016-4 od 5. srpnja 2016. naloženo je tuženiku isplati tužitelju iznos od 5.915,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama na iznose od: - 845,00 kn od 16. veljače 2015. do isplate, - 845,00 kn od 16. veljače 2013. do 3. studenoga 20 .....

43
Pž 1124/2018-2; 2.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz A3 , poslovni broj Ovrv-8191/2016 od 6. prosinca 2016. u dijelu kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 2.791,68 kn, kao i nadoknaditi troškove ...

44
Pž 3296/2018-2; 2.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. N. iz Orahovice, poslovni broj Ovrv-239/17 od 4. rujna 2017. kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 2.559,67 kn sa zateznim kamatama tekućim od 24. kolovoza 2017. do isplate po ...

45
Pž 3791/2016-2; 2.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2529/2015 od 5. travnja 2016. odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da sud naloži tuženiku da mu plati iznos od 15.507,50 kn sa zateznim kamatama od dospijeća pojedinačno navedenih novčanih iznosa do isplate po stopi propisanoj za osta...

46
Pž 5633/2016-2; 2.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjski je sud u točki 1. izreke održao na snazi platni nalog u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. P. u Osijeku poslovni broj Ovrv-1189/15 od 20. srpnja 2015. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 49.187,50 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu o ...

47
Pž 6898/2016-3; 2.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku S. C. d.o.o. za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, A2 , tužitelju A.-B. d.o.o. A1 , zbog neispunjenja obveze isplatiti iznos od 8.380,55 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos teče po ...

48
Pž 6836/2018-2; 2.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom odlukom u točki I. izreke prvostupanjske presude u cijelosti je odbijen tužiteljev zahtjev za isplatu iznosa od 15.956,64 kn s pripadajućim zateznim kamatama. U točki II. izreke naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 7.850,00 kn. Protiv te presu ....

49
Pž 5111/2019-2; 2.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prihvaćen je prijedlog za određivanje prethodne mjere sadržaja navedenog u izreci prvostupanjskog rješenja. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako riješio jer je u trenutku odlučivanja o prijedlogu utvrdio da su ispunjeni uvjeti propisani odredbom iz ....

50
Pž 7331/2018-3; 30.8.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je oglasio svoju nenadležnost za postupanje u ovoj pravnoj stvari te je ukinuo provedene radnje i odbacio je tužbu. Prema obrazloženju, sud je tako odlučio ispitujući nadležnost za postupanje po tužbi sa zahtjevom za izdavanje europskog platnog naloga, zaklj ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci