Poredano po:

Broj dokumenata: 29551

1
Pž 2990/2020-2; 30.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem nije dopušteno stupanje Z. S. d.d. u parnicu umjesto tužitelja. Tužitelj je 6. prosinca 2018. podnio tužbu protiv tuženika radi isplate po regresnom zahtjevu, a nakon što je prethodno naknadio štetu svom osiguraniku po osnovi ugovora o kasko osiguranju. Za tu štetu ...

2
Pž 3799/2019-7; 14.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je presudom poslovni broj P-2872/2018 od 26. travnja 2019., ispravljene rješenjem tog suda poslovni broj P-2872/2018 od 16. svibnja 2019. naložio tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 80.334.073,33 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i troškove postupka u iznosu od ...

3
Pž 3817/2018-3; 5.5.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 412.565,44 kn sa zateznim kamatama tekućim od 31. listopada 2017. do isplate, kao i trošak parničnog postupka u iznosu od 34.176,00 kn. U točki 2. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 54.237,3 ...

4
Pž 6369/2018-4; 30.4.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. H. iz Zagreba, poslovnog broja Ovrv-10034/17 od 23. listopada 2017. u dijelu kojim je naloženo tuženiku, u roku od osam dana, isplatiti tužitelju iznos od 819.149,19 kn, iznos ...

5
Pž 135/2018-2; 11.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Sud prvog stupnja presudio je: „I. Utvrđuje se osnovanim osporavanje stečajnog upravitelja P. -. p. d.d. u stečaju, OIB B1 tražbine REPUBLIKE HRVATSKE, M. F. P. u iznosu od 252.546,18 kn. II. Utv ...

6
Pž 1160/2020-2; 6.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog Z. S. , zavarovalna družba d.d., A5 , društvo za osiguranje d.d. - Podružnica Hrvatska da stupi u parnicu umjesto tužitelja. Društvo Z. S. , zavarovalna družba d.d., Canka ...

7
PŽ 5640/2018-3; 17.2.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Varaždinu je presudom poslovni broj P-112/2017-20 od 9. srpnja 2018. odbio tužiteljev zahtjev kojim se nalaže tuženiku da isplati tužitelju iznos od 35.182,80 kn sa zakonskim zateznim kamatama, a točkom II. izreke je naloženo tužitelju da naknadi tuženiku trošak parničnog postupka u ...

8
Pž 2928/2018-2; 7.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovnibroj P-2504/2013 od 1. ožujka 2018. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 330.232,06 kn s kamatama (točka 1. izreke). Tuženiku je naloženo naknaditi tužitelju trošakparničnog postupka u iznosu od 88.804,00 kn ...

9
Pž 863/2019-4; 19.12.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2597/2018 od 11. siječnja 2019., odbačena je tužba tužitelja od 25. listopada 2018. kao nedopuštena. Iz obrazloženja tog rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud riješio kao u izreci na temelju odredbe čl. 41. st. 1. Zakona o postupku izvanredn ...

10
Pž 5669/2017-2; 30.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj P-128/2015-18 od 24. srpnja 2017. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 34.615,20 kn s pripadajućim kamatama kao i za trošak parničnog postupka (točka I. izreke). Tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu ...

11
Pž 2934/2018-4; 29.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj P-1941/2016 od 9. ožujka 2018. u točki I. izreke utvrđeno je da je ništetan i bez pravnog učinka Predugovor o prijenosu i stjecanju poslovnih udjela sklopljen 3. prosinca 2009. između tuženika, kao prenositelja poslovnog udj...

12
Pž 5940/2019-2; 10.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu poslovni broj Povrv-462/2018-17 od 7. svibnja 2019., radi osiguranja novčane tražbine tužitelja u iznosu od 37.500,00 kn zajedno s pripadajućim zateznim kamatama, koje teku na iznose: 7.500,00 kn od 8. siječnja 2018. do isplate, 5...

13
Pž 5805/2019-2; 10.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj R1-73/2019-16 od 5. srpnja 2019. određena je prethodna mjera radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja prema protivniku osiguranja u iznosu od 908.563,67 kn zajedno s pripadajućim zateznim kamatama od dospijeća do isplate i troškovima ...

14
Pž 5809/2019-2; 9.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj St-963/2016-48 od 17. srpnja 2019. uskraćena je potvrda predstečajnog sporazuma te je predstečajni postupak obustavljen. Protiv tog rješenja žalbu je podnio dužnik zbog svih razloga propisanih odredbom članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom po ....

15
Pž 5873/2019-2; 9.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem poslovni broj St-914/2017-77 od 10. rujna 2019. Trgovački sud u Zagrebu, prekinuo je provedbu prodaje nekretnine stečajnog dužnika, pobliže navedenoj u izreci pobijanog rješenja (točka I. izreke) te naložio FINA-i da sudu dostavi izvješće o provedenoj elektroničkoj dražbi (točka ...

16
Pž 7602/2016-3; 9.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je utvrdio da je tužba povučena (točka I. izreke). Tužitelju je naloženo naknaditi parnične troškove: i to prvo i treće tuženiku u iznosu od 10.312,50 kn (točka II. izreke), petotuženiku u iznosu od 9.375,00 kn (točka IV. izreke), šestotuženiku u iznosu od 9.37...

17
Pž 5668/2019-2; 7.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Ovrv-3/2019-12 od 31. svibnja 2019. ukinuto je rješenje o ovrsi tog suda od 5. veljače 2019. doneseno na temelju vjerodostojne isprave-izvatka iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja na dan 3. siječnja 2019. (točka I. izreke), „obustavljena zabilježba ovrh...

18
Pž 5093/2019-2; 3.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-140/2019-9 od 2. srpnja. 2019. ukinut je platni nalog sadržan u rješenju ovrsi na temelju vjerodostojne isprave broj Ovrv-165/2018 kojeg je 16. travnja 2018. izdao javni bilježnik Vesna Pučar iz Zagreba, te je odbačena tužba i ukinute sve poduz...

19
Pž 5797/2019-2; 3.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje poslovni broj St-2508/2018-22 od 31. siječnja 2019. (str. 127. spisa), kojim je riješio ustupiti predmet stečajnog postupka nad društvom T. n. d.o.o. Z., OIB …, MBS …, Trgovačkom sudu u Bjelovaru radi provođenja jedinstvenog stečajnog postupka sa stečajnim p...

20
Pž 5602/2019-2; 2.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Osijeku je rješenjem poslovni broj Tt-19/4141-2 od 16. srpnja 2019. odbio kao neosnovanu žalbu H. A., V. protiv rješenja tog suda od 14. lipnja 2019. Tako je odlučio prvostupanjski sud jer je ocijenio da je žalba vjerovnika izjavljena protiv rješenja poslovni broj Tt-19/4141-2 od ....

21
Pž 21/2015-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj P-472/2010-14 od 7. studenog 2014. utvrđeno je da je tužitelj vlasnik motornih vozila označenih pod rednim brojem 1-14, što je tužitelj dužan priznati (točka I. izreke), proglašeno je nedopuštenim provođenje poreznog ovršnog postupka na navedenim mo...

22
Pž 3005/2018-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 1.506,33 kn uz pripadajuću zateznu kamatu, sve u roku od osam dana (točka I. izreke); tužitelj je odbijen s dijelom tužbenog zahtjeva za iznos od 12.479,93 kn (točka II. izreke), te je naloženo tužitelju naknaditi tuženiku trošak par...

23
Pž 4407/2019-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem prvostupanjski odbacio tuženikov prijedlog za povrat u prijašnje stanje od 20. veljače 2019. kao nedopušten, pozivom na odredbu članka 117. stavka 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 i 70/19; dalje: ZPP), kojom je propis...

24
Pž 4972/2019-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-82/2019 od 30. svibnja 2019. odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da sud utvrdi dokazanim i osnovanim osporavanje tuženikove tražbine u iznosu od 102.991,42 kn, kao tražbine drugog višeg isplatnog reda, prijavljene u stečajni postupak...

25
Pž 5293/2019-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Sud prvog stupnja presudio je: „1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da postoji tražbine tužitelja prema tuženiku u iznosu od 3.918.753,25 kn kao tražbine drugog višeg isplatnog reda. Nalaže se tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka zajedno sa zakonskim zateznim k .....

26
Pž 5314/2019-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St- 4507/2016-49 od 9. srpnja 2019. u točki II. izreke utvrđeno je da je osporena tražbina vjerovnika K. d.o.o. P. u iznosu od 378.593,74 kn kao tražbina drugog višeg isplatnog reda i vjerovnik upućen na pokretanje parnice radi utvrđivanja osporene t...

27
Pž 7201/2017-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-723/2016 od 18. listopada 2017. taj sud je primio na znanje povlačenje tužbe (točka I. izreke) i naložio je tužitelju naknaditi prvotuženici parnični trošak u iznosu od 9.750,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 18. listopada 2017. po st...

28
Pž 8493/2015-1; 24.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Splitu je presudom odbio tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da su tužitelji i to BOT d.o.o., A1 i M.I&M. d.o.o. A5 suvlasnici svaki za po ½ dijela cijeloga, za cijelo, nekretnine označene kao čest.zem. B13 z.u. B11 k.o. Split, površine ...

29
Pž 5356/2019-2; 23.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Zagrebu odredio je nastavak postupka u predmetnoj pravnoj stvari. Tako je prvostupanjski sud odlučio uz obrazloženje da je rješenjem poslovni broj Povrv-2470/2018 od 18. prosinca 2018. utvrdio prekid postupka, jer je nad tuženikom otvoren pre ....

30
Pž 8913/2015-4; 18.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj P-3268/2012 od 30. listopada 2015. je naloženo tuženiku da plati tužitelju iznos od 34.523,91 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim na pojedinačno naznačene iznose od njihova dospijeća do isplate po stopi pro ...

31
PŽ 98/2015-4; 12.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom poslovni broj P-216/2013 od 7. srpnja 2014. Trgovački sud u Zadru je odbio tužbeni zahtjev tužitelja da mu tuženik naknadi štetu u iznosu od 339.060,35 kn s kamatama, kao i njegov zahtjev za naknadu parničnog troška u iznosu od 20.000,00 kn, kao neosnovane. U obrazloženju se navodi da se t ...

32
Pž 5866/2016-2; 11.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-80/2016-19 od 17. lipnja 2016. u točki I. izreke odbijen je tužiteljev zahtjev da se proglasi nedopuštenom ovrha prema Stečajnoj masi tužitelja V. d.d. u stečaju kao ovršenika, određena rješenjem o ovrsi Trgovačkog suda u Rijeci poslovni b ...

33
Pž 772/2016-3; 10.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev za naknadu štete u iznosu od 651.364,23 kn s pripadajućim zateznim kamatama i zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka i u točki II. izreke nalaže se tužitelju naknaditi tuženiku troškove postupka u iznosu od 76.310,0...

34
Pž 2497/2016-2; 9.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom tuženiku je naloženo platiti tužitelju iznos od 10.694,32 kn sa zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke). Odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev u dijelu kojim je tužitelj tražio od tuženika plaćanje iznosa od 58.883,58 kn sa zakonskim zateznim kamatama te za kamatnu stopu ...

35
Pž 2263/2016-3; 9.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju bonus/nagradu u iznosu 190.000,15 kuna s pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 19. travnja 2012. do 31. srpnja 2015. po stopi od 12% godišnje, a od 1. kolovoza 2015. do isplate uvećanjem prosječne ...

36
Pž 4994/2016-4; 6.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci je presudom poslovni broj P-1099/2014 od 20. travnja 2016. odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 116.308,05 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke), naložio tužitelju platiti tuženiku parnični trošak u iznosu od 7.650,00 kn (točka II....

37
Pž 6701/2016-2; 5.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, u njezinom pobijanom dijelu, Trgovački sud u Osijeku donio je sljedeću odluku: „I. Utvrđuje se da je tuženik S. 3. d.o.o. A2 , OIB: B2 , počinio radnje nepoštenog trgovanja kojima se radi tržišnog natjecanja povrjeđuju dobri poslovni običaji, s ...

38
Pž 5684/2016-6; 5.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovački sud u Zagrebu u točki I. njezine izreke odbio je tužbeni zahtjev da se utvrdi da je tuženik povrijedio autorsko imovinsko pravo tužitelja kao autora djela, slogana „kupujte s osmjehom“, stiliziranog pijevca i vizualnog identiteta temeljenog na osobnom imenu, njihovim kor...

39
Pž 6660/2019-2; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom označenom u izreci Trgovački sud u Varaždinu u točki I. izreke odbio je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je tužiteljica Republika Hrvatska vlasnica nekretnine upisane u z.k.ul. br. 2384 k.o. A2 , čest. br. 1060/2, šuma A3 od 19578 m2 u 1/1 dijela, te da je tuženica Općina Ne ....

40
Pž 7272/2016-4; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-1515/2015-27 od 15. rujna 2016. određen je prekid postupka do okončanja postupka predstečajne nagodbe nad tuženikom A. d.o.o. otvorenog u ponovljenom postupku temeljem rješenja klasa: UP-I/110/07/15-01/7962, ur. broj: 04-06-16-7962-129 od 01. t .....

41
Pž 4379/2019-2; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku utvrđene su tražbine ispitane na ispitnom ročištu 25. siječnja 2019. koje su u dijelu osporene, između ostalih i tražbina vjerovnika H.-O. d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 376,80 kn, kao tražbina drugog višeg isplatnog reda. Iz obrazloženja proizlazi da je r ......

42
Pž 4884/2019-2; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj St-77/2019-47 od 8. srpnja 2019. u stečajnom postupku nad dužnikom S. V. d.o.o. u stečaju iz A3 , razriješen je dužnosti stečajnog upravitelja Z. M. iz Splita (točka I. izreke). Imenovan je A. M. iz Zagreba, novim ...

43
Pž 4920/2019-2; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj R1-206/2016-3 od 18. srpnja 2019. odbio prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 272.875,94 EUR u kunskoj protuvrijednosti sa zakonskim zateznim kamatama, nalogom banci da uskrat...

44
Pž 4922/2019-2; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj St-1391/2019 od 4. srpnja 2019. odbijen je prijedlog dužnika za otvaranje predstečejnog postupka. Iz obrazloženja rješenja proizlazi kako je sud zaključio da nisu ispunjene pretpostavke iz odredbe članka 33. Stečajnog za .....

45
Pž 6733/2016-3; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom ukinut je platni nalog iz rješenja o ovrsi javne bilježnice Sandre Marinović iz Blata poslovni broj Ovrv-30/15 od 16. srpnja 2015. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 39.200,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama i troškove ovrhe u iznosu od 2.219,00 kn sa...

46
Pž 7150/2013-9; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu, Stalne službe u Dubrovniku poslovni broj P-100/2011 od 10. prosinca 2012. odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnosti nagodbe od 06. ožujka 2007. sklopljene u predmetu Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj P-100/06 između društva B. d.d. u stečaju, B. ...

47
Pž 2437/2016-2; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: U nepobijanoj točki I. izreke presude označene u izreci održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika M. M. Z. poslovni broj Ovrv-2561/12 od 15. listopada 2012. u dijelu za glavnicu i pripadajuće zatezne kamate te za troša ...

48
Pž 4598/2016-3; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom u presudom Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj Povrv-286/2015-21 od 22. travnja 2016. u točke I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. Č. P. iz Bjelovara, poslovni broj Ovrv-7869/14 od 31. prosinca 2014., kojim se nalaže tuže ...

49
Pž 5791/2016-6; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da nije nastupio pravni odnos prijenosa prava vlasništva zemljišnih čestica označenih kao k.č. 1018/5, k.č. B3 i k.č. 1055/2, sve k.o. A3 , u površini od ukupno 2473 m2 sa tuženog trgovačkog društva S. d.o.o. ...

50
Pž 2257/2016-4; 4.9.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-4311/2011 od 7. siječnja 2016. naloženo je drugotuženiku u roku od osam dana sklopiti s tužiteljem ugovor o kupoprodaji dionica I.G. d.d., Zagreb sljedećeg sadržaja: „Ugovor o kupoprodaji dionica Članak 1. Ugovorne stranke d ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a