Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Pž 1490/08-4; 7.5.2008 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: LIV Pž-1490/08-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Mariu Vukeliću, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja JAROSLAVA BOGADIJA, vl. obrta SAN-MET, Daruvar, J. Jelačića 23, kojeg zastupa punomoćnik Krunoslav Markovinović, odvjetnik iz Bjelovara, Mihanovićeva 5, proti...

2
Pž 5288/06-3; 5.3.2007 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XVI Pž-5288/06-3 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Alici Pelicarić, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja ARA-SHOES HRVATSKA d.o.o. Karlovac, Dr. Vlatka Mačeka 28, zastupanog po punomoćniku Marku Kallayu, odvjetniku u Odvjetničkom društvu HačićKallay, u Zagrebu, ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a