Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Pž 1229/2020-2; 5.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim u izreci navedenim rješenjem, prvostupanjski je sud točkom 1. izreke utvrdio prekid postupka i točkom 2. da se ročište određeno za dan 19. studenog 2019. u 09,00 sati neće održati. Tako je riješio prvostupanjski sud jer je utvrdio da je nad prvotuženikom J. P. d.o.o. Z., otvoren stečajni ...

2
Pž 2056/2017-2; 28.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2565/2016 od 23. siječnja 2017. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev na utvrđenje ništetnosti odluke glavne skupštine tuženika KentBank d.d. Zagreb od 7. rujna 2016.: Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara Banke na glavnog dio...

3
Pž 3287/2018-5; 8.1.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1234/2017-159 od 22. veljače 2018. u točki I. njene izreke naloženo je tuženicima s tužiteljicom sklopiti Ugovor o kupoprodaji dionica sadržaja navedenog u izreci prvostupanjske presude. Točkom II. izreke presude naloženo je tuženicima solidarno nak...

4
Pž 1318/2018-2; 14.5.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-730/2015 od 10. siječnja 2018., koje je ispravljeno rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-730/2015 od 26. siječnja 2018., utvrđen je prekid postupka u odnosu na tuženika I. g. d.o.o., Z. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi ....

5
Pž 6842/2013-2; 5.7.2016 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je u cijelosti prvi istaknuti tužbeni zahtjev i eventualno kumulirani zahtjevi sve u točki I. do III. izreke kojima tužitelj zahtijeva utvrđenje da je za tuženika 14. lipnja 2007. nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva L. R. H. d.d. ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a