Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon (2010)

Broj dokumenata: 5

1
Pž 524/2020-2; 2.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem trgovačkog suda u Splitu poslovni broj R1-118/2019-6 od 5. prosinca 2019. u točki I. njegove izreke odbijen je prijedlog za određivanjem privremene mjere koja glasi: „I Odbija se prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanje predložene privremene mjere osiguranja koja glasi: „1. Radi ...

2
Pž 1787/2017-5; 19.9.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev na utvrđenje ništetnosti Ugovora o osnivanju prava služnosti stanovanja, plodouživanja i uporabe sklopljenog između tužitelja i tuženika 7. studenoga 2011., za uspostavu prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja te za izdavanje isprave podobne za...

3
Pž 7842/2014-3; 5.7.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-3564/13 od 11. srpnja 2014., odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „1. Utvrđuje se da je založno pravo koje je tuženik stekao rješenje Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama posl.br.: Z-1961/07 od 13.06.2007. o ...

4
Pž 7965/2013-2; 4.4.2017 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2573/09 od 1. srpnja 2013. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao da se tuženiku naloži da mu plati iznos od 117.281,51 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na pojedinačne iznose glavnice od dospijeća ...

5
Pž 7540/04-4; 10.2.2006 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: XXVIII Pž-7540/04-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu Vesni Buljan, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari ovrhovoditelja OPĆINE DRENOVCI, GUNJA i VRBANJA, koje zastupa Dražen Štivičić, odvjetnik u Vukovaru, S. Radića 10, protiv ovršenika JVP BIĐ-BOSUT s p. o. u steč ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a