Poredano po:

Broj dokumenata: 9

1
Pž 2786/2020-2; 1.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Dubrovniku, pobijanim rješenjem odbio je prigovor tuženika izjavljen protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe za dva odgovora na žalbu poslovni broj P-10/2019 od 15. svibnja 2020. Tako je prvostupanjski sud odlučio primjenom odredbe čl. 4. st. 1. t. 1. i čl. 7. st. 1. i 3. Zakon ...

2
Pž 2715/2020-2; 30.6.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem odbijen tužiteljev prigovor protiv rješenja o plaćanju sudske pristojbe za odgovor na tužbu poslovni broj P-534/2017-13 od 3. lipnja 2020. Iz obrazloženja proizlazi da je pravomoćnim rješenjem tog suda poslovni broj P-534/2017 od 8. prosinca 2017. utvrđeno točkom I. izreke da ...

3
Pž 1602/2020-2; 20.3.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-996/2019-13 od 19. veljače 2020., odbijen je prigovor tužitelja N. H. protiv točke I. rješenja o pristojbi Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-996/2019-6 od 3. veljače 2020. te točke I. izreke rješenja o pristojbi Trgovačkog suda u Zagrebu po...

4
Pž 14/2020-2; 3.1.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-702/2015 od 28. listopada 2019. odbijen je tužiteljev prigovor protiv rješenja istog suda poslovni broj P-702/2015-43 od 11. listopada 2019. kojim je pozvan na plaćanje sudske pristojbe u iznosu od 2.500,00 kn za tuženikov podneseni odgovor na tužbu...

5
Pž 4599/2019-2; 22.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Osijeku je rješenjem poslovni broj P-68/2019-20 od 2. srpnja 2019. odbio kao neosnovan tužiteljev prigovor od 12. lipnja 2019. i potvrdio rješenje o naplati sudske pristojbe na žalbu poslovni broj P-68/2019 od 11. lipnja 2019. Tako je prvostupanjski sud odlučio primjenom odredbe č ....

6
Pž 4257/2019-2; 10.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor umješača Z. … d.o.o. Z. protiv rješenja o sudskoj pristojbi. Radi se o rješenju prvostupanjskog suda poslovni broj P-366/2018-46 od 28. svibnja 2019. Prvostupanjski sud je primjenom odredaba čl. 1. i 4. Zakona o sudskim pristojbama („Narodne n ....

7
Pž 4163/2019-2; 2.7.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem citiranim u izreci je odbijen prigovor tuženika protiv odluke o sudskoj pristojbi kao neosnovan. Iz obrazloženja u bitnome proizlazi da je tuženik izjavio žalbu protiv rješenja o određivanju sudske pristojbe u kojoj ističe da je protiv odluke kojom je utvrđena vrijednost predmeta...

8
Pž 596/2019-2; 1.2.2019 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je odbijen kao neosnovan prigovor od 29. siječnja 2018. podnesen protiv rješenja o pristojbi istog suda od 15. siječnja 2018. Prema obrazloženju, sud je primijenio odredbe čl. 36. st. 1. i 2. Zakona o sudskim pristojbama („Narodne novine“ broj: 74/95, 57/96, 137/02, 26/03-proč ....

9
Pž 803/2015-2; 5.11.2018 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom je presudom prvostupanjski sud odlučio kako slijedi: „I. Nalaže se tuženiku M. D. iz M., da plati tužitelju I.-I. n. d.d., Z., iznos od 12.907,89 kn sa zateznim kamatama tekućim i to: na iznos od 1.541,00 kn od 17. prosinca 2010., na iznos od 4.063,69 kn od 17. veljače 2011., na izno ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a