Poredano po:

Broj dokumenata: 8192

1
Usoz 8/22-68; 5.7.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Ovaj je Sud zaprimio osam obavijesti o nezakonitosti Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, KLASA: 021-05/21-01/513, URBROJ: 251-01-03-21-8 od 9. prosinca 2021. („Službeni glasnik Grada Zagreba“, 29/21.; u daljnjem tekstu: Odluka) te je formirano osam sudskih spisa ...

2
Usž 867/2022-3; 14.6.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 561-01/19-01/383, urbroj: 512-2501-20-11 od 14. prosinca 2020. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva obrane Republike...

3
Usž 2963/2021-2; 25.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA:UP/II 141-02/20-01/03106746271, URBROJ: 341-99-05/3-20-7924 od 1. veljače 2021. (točka I izreke presude). Točkom II iz...

4
Usž 3702/2021-3; 25.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-371-06/16-01/94, urbroj: 522-05/3-20-9 od 6. svibnja 2020. 2.              Osporenim rješenjem tuženika odbijen je zahtjev tužitelja, hrvatskog invalida iz Domovinskog rata X. skupine s 20% ošt...

5
Usž 2169/2022-2; 25.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem Upravnog suda u Splitu odbijen je prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja o pristojbi, poslovni broj: UsIpor-286/2020-15 od 4. travnja 2022. kao neosnovan. 2.              Rješenjem Upravnog suda u Splitu od 4. travnja 2022. godine naložena je tužitelju uplat...

6
Usž 1210/2022-2; 25.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Splitu odbačena je tužba tužitelja protiv odluke tuženika o žalbi tužitelja protiv odluke Novinarskog vijeća časti kojom je potvrđena odluka o nepokretanju postupka protiv novinarke L. V. i urednika J. K. 2.              Osporeno rješenje Suda tužitelj pobij...

7
Usž 1296/2022-3; 25.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 561-01/21-01/231, urbroj: 512-2501-21-2 od 23. kolovoza 2021. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Uprave za ljudske potencijale,...

8
Usoz-22/22-6; 23.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članica vijeća te sudske savjetnice Martine Barić, zapisničarke, u postupku ocjene zak...

9
UsII-334/21-8; 19.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mirjane Čačić, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Ane Berlengi Fellner, članica vijeća, te više sudske savjetnice Glorjane Čičak, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Grad P.-P1., P., zastupan po opunomoćenik...

10
Usž 1182/2022-3; 19.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/II-34-2/21-23/23, URBROJ: 529-6-3-2/1-21-2 od 4. svibnja 2021. kojim je odbijena njegova žalba izjavljena protiv rješenja Z. županije, Upravnog odjela za ...

11
Usž 27/2022-4; 17.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda točkom I izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Agencije za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske, KLASA:UP/I-041-02/20-08/43, URBROJ:567-12/07-20-01 od 5. listopada 2020. Točkom II izreke presude nalaže se t...

12
UsII-68/22-10; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Glorjane Čičak, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja L. e. d.o.o. iz Ž., kojeg zastupa opunom...

13
Usž 727/2022-3; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-322-07/20-01/72, urbroj: 443-01-23-01/4-20-2 od 7. prosinca 2020. 2.              Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu zbog bitne povrede pravila sudskog pos...

14
Usž 834/2022-2; 11.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje tuženikovog rješenja, klasa: UP/I-133-04/15-01/230, urbroj: 514-03-02-02-02/03-21-61 od 3. veljače 2021. 2.              Protiv navedene presude tužitelj je podnio žalbu u kojoj u cijelosti pobij...

15
Usž 3269/2021-2; 10.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II-141-02/20-03/01108474725, urbroj: 341-99-06/2-20-9325 od 18. prosinca 2020. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tu...

16
Usž 744/2022-2; 10.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda točkom I izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/21-01/17,  URBROJ: 338-01-06-05-21-03 od 23. ožujka 2021 i poništavanje rješenja Hrvatskog ...

17
UsII-74/22-7; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga Suda Sanje Štefan, predsjednice vijeća, Ante Galića i Lidije Rostaš, članova vijeća, te više sudske savjetnice Lane Štok, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice Ž. M., predsjednice Gradskog vijeća Grada T., T., protiv tuž...

18
Usž 3403/2021-3; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Upravnog suda u Rijeci odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-01/21-01/42, urbroj: 513-04-21-2 od 26. veljače 2021., i rješenja Ministarst...

19
Usž 3865/2021-3; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom usvaja se tužbeni zahtjev tužitelja te se poništavaju rješenje tuženika, klasa: UP/II-552-06/20-01/24, urbroj: 524-08/8-20-1 od 23. listopada 2020. godine i rješenje Centra za socijalnu skrb K., klasa: UP/I-552-06/20-04/5, urbroj: 2137-93-12/02-20-10 od 31. siječnj...

20
Usž 1148/2022-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 10 UsI-99/21-7 od 12. studenoga 2021. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II 805-06/20-05/3, urbroj: 512-2501-20-2 od 23. studenoga 2020. i rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za ljud...

21
Usž 1886/2022-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 10 UsI-2364/21-8 od 28. siječnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-114-04/21-03/14, urbroj: 511-01-158-21-3 od 1. lipnja 2021. i rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Po...

22
Usž 683/2022-3; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-23/18-01/435, urbroj: 513-04-20-2 od 24. veljače 2020., kojim je odbij...

23
Usž 3667/2021-3; 3.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-217-03/21-06/237, urbroj: 511-01-212-21-6 od 21. svibnja 2021.              kojim je odbijen tužiteljev zahtjev za međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj, kao očito neo...

24
Usž 1766/2022-2; 3.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 140-10/20-02/03095068064, urbroj: 341-99-11/2-20-5714 od 12. kolovoza 2020. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavo...

25
Usž 3566/2021-4; 3.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Točkom I. izreke pobijane presude prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, broj: 511-19-37/9-UP/I-402/2021. ŽG od 15. travnja 2021. Točkom II. izreke odbijen je tužiteljev zahtjev za odobrenje besplatne pravne pomoći u predmetnom sporu. Točkom ...

26
Usž 3647/2021-3; 3.5.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda usvojen je tužbeni zahtjev, te se poništavaju, rješenje Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: UP/II-563-01/20-02/12, URBROJ: 511-01-149-20-2 od 30. listopada 2020. i rješenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave v., broj: 511-14-04/1-9/23...

27
UsII-333/21-5; 29.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek i Senke Orlić-Zaninović, članica vijeća, te sudske savjetnice Ivane Jasprica Konjuh, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Grada P. - P., koj...

28
Usž 3137/2021-3; 29.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje, u izreci ove presude navedenog, rješenja tuženika od 28. veljače 2020., kojim se tužiteljima naređuje uklanjanje temeljne ploče, tlo.dim. cca 7,00 x 7,00 m i ploče tlo.dim. cca 4,50 x 3,70 m nad crnom jamom, izgrađene na ka...

29
Usž 2986/2021-3; 29.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP-II-932-04/20-06/3, URBROJ: 541-03-02-01/1-20-3 od 27. srpnja 2020. i rješenja Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, KLASA: UP/I-932-04/19-03/37, URBROJ: ...

30
Usž 3258/2021-2; 29.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-974-15/20-02/01, URBROJ: 326-01-80-82- 20-1 od 4. veljače 2020., kojim je odbijen njihov prigovor izjavljen protiv obavijesti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), KL...

31
Usž 3756/2021-3; 29.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenja rješenja tuženika, KLASA: UP/II-342-24/20-03/2, URBROJ: 530-03-1- 1-1-20-2 od 4. studenoga 2020. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva mora, promet...

32
Usž 3758/2021-2; 29.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom odbija se tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske), Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, klasa: UP/I-351-03/20-09/09, urbroj: 517-03-...

33
Usž 3773/2021-3; 29.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-361-05/20-26/134, URBROJ: 531-09-2-20- 2/KGM od 18. svibnja 2020. i rješenja Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Sinj, KLASA:...

34
Usž 3815/2021-3; 29.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-910-04/18-02/416, URBROJ: 538-05-2-2-2/343-19-4 od 14. lipnja 2019. i obavijesti o izmjeni Odluke o utvrđenoj nepravilnosti Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, KLASA: 311-02/1...

35
Usž 3466/2021-3; 29.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje zaključka tuženika, KLASA: UP/I-942-05/14-01/63, URBROJ: 360-04- 02/02-2020-19 od 21. veljače 2020., te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova spora i naloženo tužitelju da zainteresiranoj osobi nadoknadi tr...

36
Usž 3755/2021-2; 29.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-361-03/20-02/150, URROJ: 531-09-2-20- 3 od 13. studenog 2020. i građevinske dozvole Splitsko-dalmatinske županije, G. S. , Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zašt ...

37
Usž 3631/2021-3; 29.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-342-09/21-02/2, URBROJ: 530- 04-1-21-4 od 08. veljače 2021. i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2. Rješenjem tuženika odbijen je zahtjev tužitelja za izdavanje potvr ...

38
Usž 3143/2021-2; 28.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika od 27. prosinca 2019. 2. Navedenim rješenjem tuženika točkom I. izreke zabranjeno je tužitelju na lokaciji proizvodnje dioptrijskih naočala i specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskih proizvoda u ...

39
Usž 3225/2020-2; 28.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/18-01/209, urbroj: 514-05-02-01-02/15-19-02 od 8. svibnja 2019. godine kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u O...

40
Usž 2929/2021-5; 28.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbačen je kao nepravovremen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2. Protiv ovog rješenja tužitelj je izjavio žalbu iz razloga pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Poziva se na odredbu članka 79. ...

41
Usž 2978/2021-2; 28.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda, točkom I. izreke poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-20/19-1/2247, URBROJ: 513-4-20-2 od 30. studenoga 2020. i rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Pod...

42
Usž 3534/2021-5; 28.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji tražili poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-03/20-02/254, urbroj: 531-09-2- 20-6 od 28. kolovoza 2020., te je odbijen zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba t...

43
Usž 3819/2021-6; 27.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu točkom I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I Tužba se uvažava. Poništava se rješenje Ministarstva uprave, klasa: UP/II-230-02/19-01/34, urbroj: 515-05-03-01/2-19-2 od 30. prosinca 2019. II. Žalba se uvažava. Poništava se rješenje...

44
Usž 2884/2021-3; 27.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-504-03/17-01/97, URBROJ: 338-01-06-05-19-11 od 29. listopada 2019. i vraćanje predmeta na ponovno odlučivanje, podredno za poništavanje to...

45
Usž 1346/2022-2; 27.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-415-01/19-01/543, urbroj: 513-04-21-2 od 21. travnja 2021. 2.              Osporenim rješenjem tuženika od...

46
Usoz-113/2021-6; 25.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Dijane Vidović, Gordane Marušić-Babić i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničar...

47
Usoz-118/20-9; 25.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić-Babić i mr. sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postu...

48
Usoz-14/21-7; 25.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Dijane Vidović, Gordane Marušić-Babić i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničar...

49
Usoz-58/21-4; 25.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić-Babić i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postup...

50
Usoz-63/21-6; 25.4.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić-Babić i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postu...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a