Poredano po:

Broj dokumenata: 13

1
Usž 454/2019-2; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom poništeno je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II 141-02/15-01/03266019296, urbroj: 341-99-05/3-15-010766 od 20. lipnja 2018., te je predmet vraćen tuženiku na ponovni postupak (točka I. izreke). Točkom II. izreke odlučeno je da svaka...

2
Usoz-116/20-3; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Biserke Kalauz, članica vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene zako...

3
Usž 114/2020-2; 3.6.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Odbora za državnu službu KLASA: UP/II-112-07/15-01/2662, URBROJ: 566-01/7-17-7 od 6. lipnja 2017. i rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Središnjeg ureda KLASA: UP...

4
Usž 3511/2019-2; 15.1.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda (točkom I. izreke) odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-01/16-01/17, urbroj: 510-05-01-01/01-18-02 od 29. ožujka 2018., kojim je odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u L.-s. župa...

5
Usž 126/2019-2; 16.1.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z., poslovni broj: UsI-1744/16-6 od 11. rujna 2018. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 141-02/15-03/03322040982, urbroj: 341-99-06/2-15-12612, broj spisa: 686537 od 21. travnja 2016. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izja ...

6
Usž 4146/2017-2; 14.3.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/17-02/892, urbroj: 531-07-1-3-1-17-2 od 3. srpnja 2017., kojim je žalitelju naređeno uklanjanje trakastih betonskih temelja tlocrtne veličine 8 x 5,8 m, p...

7
UsII-156/17-9; 7.9.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem tuženika utvrđuje se da je tužitelj infrastrukturni operator za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izgrađenu na pojedinačnom određenim nekretninama navedenim točkom I. izreke osporenog rješenja, koje su u vlasništvu odnosno pod upravom Općine Vrhovine te mu se za te nekretnine izda...

8
Usž 1882/2016-2; 30.6.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-415-05/14-01/539, urbroj: 513-04/15-2, od 9. lipnja 2015. i rješenja Ministarstva financija R...

9
Usž-289/16-2; 21.4.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova  

10
Usž 2385/2015-5; 28.1.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Osijeku od 30. listopada 2015. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenja rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj: 511-01-203-UP/I-1/3130/8-10 od 16. listopada 2014., na temelju odredbe članka 57. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima („...

11
Us-12775/2011-15; 3.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u S.-d. ž., Službe za imovinsko-pravne poslove, klasa: UP/I-942-04/97-01/2422, urbroj: 2181-05-03-10-07 od 4. ožujka 2010., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu oduzete nekretnine ...

12
Us-7944/2011-14; 9.1.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Odjela za upravno-pravne poslove, Trećeg područnog odsjeka, klasa: UP/I-942-01/97-10/855, urbroj: 251-14-02/402-06-28 od 8. studenog 2006. g...

13
Us-4648/2011-4; 15.5.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Policijske uprave zagrebačke, broj: 511-19-23/1-UP/I-10956/08 od 8. studenog 2010. godine, kojim je odbijen zahtjev tužitelja za izdavanje odobrenja za privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji zbog neispunj...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a