Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Us-3638/2008-6; 16.3.2011 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđeno je rješenje Prvostupanjskog disciplinskog suda Carinske uprave, Carinarnice P., klasa: UP/I-114-04/05-01/3, ur. broj: 513-02-4589/2-07-59, od 24. listopada 2007., kojim je prihvaćen zahtjev tužitelja za naknad...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a