Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
Usoz-51/18-6; 30.10.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je zahtjevom od 23. srpnja 2018. kao nezakonite osporio odredbe članka 20. i članka 29. Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama Općine Dubrava (Glasnik Zagrebačke županije 20/2018., dalje: Odluk...

2
Usž 3514/2016-2; 7.3.2018 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužiteljica traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-223-02/15-01/6, urbroj: 515-03-01-01/1-15-2 od 26. lipnja 2016. kojim je poništeno rješenje Gradskog ureda za opću upravu Grada Z., Odjela za građanska stanja, Četvrti područni odsj...

3
Us-12512/2011-5; 28.1.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Centra za socijalnu skrb Z., klasa: UP/I 550-01/10-01/1, urbroj: 381-115-10/1-10-2 od 8. studenoga 2010., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za razgledavanje i umnožavanje akata spisa predmeta njegove bivše supruge O. V., kod...

4
Us-10320/2011-4; 13.11.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Poništava se rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka, klasa: UP/I-041-03/11-01/07, urbroj: 567-02/01-11-3 od 7. listopada 2011.  

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a