Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Us-3964/2004-4; 23.4.2008 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbija se žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave, Područnog ureda V., klasa: UP/I-471-02/03-01/203, ur. broj: 513-07-05/03-1, od 16. prosinca 2003., kojim je tužitelju u točki I. izreke rj...

Broj odluke: Us-3964/2004-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a