Poredano po:

Broj dokumenata: 64

1
Usž 407/2020-2; 12.11.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 141-02/18-01/03328176751, urbroj: 341-99-05/3-18-5761 od 8. travnja 2019. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Područnog ureda u D. od 17. srpnja 2018., k ...

2
Usž 453/2019-2; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom poništeno je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II 141-02/16-01/03266019296, urbroj: 341-99-05/3-16-007763 od 19. lipnja 2018., te je predmet vraćen tuženiku na ponovni postupak (točka I. izreke). Točkom II. izreke odlučeno je da svaka...

3
Usž 454/2019-2; 28.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom poništeno je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II 141-02/15-01/03266019296, urbroj: 341-99-05/3-15-010766 od 20. lipnja 2018., te je predmet vraćen tuženiku na ponovni postupak (točka I. izreke). Točkom II. izreke odlučeno je da svaka...

4
Usž 388/2020-2; 21.10.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II 140-03/19-01/03132371411, URBROJ: 341- 99-05/3-19-2381 broj spisa: 724756 od 29. travnja 2019. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja prvostupanjskog javnoprav ...

5
Usž 288/2020-2; 23.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u R., poslovni broj: UsI-895/2019-4 od 10. listopada 2019. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 140-02/18-01/03084987650, urbroj: 341-99-05/3-18-8047 od 15. travnja 2019. Rješenjem tuženika od 15. travnja 2019. odbijena je žalba tužitelja i ...

6
Usž 910/2020-2; 14.7.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O., poslovni broj: 3 UsI-1200/2019-7 od 10. siječnja 2020., odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži poništavanje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, Z., KLASA: UP/II 140-02/19-03/03952600459, URBROJ: 341-99-06/2-19-4...

7
Usž 1228/2020-2; 9.6.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništenje rješenja tuženika od 31. listopada 2019. i vraćanje predmeta na ponovni postupak. Tim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja tijela prvog stupnja od 27. rujna 2019. kojim je odbijen za...

8
Usž 4328/2019-2; 14.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-371-06/16-001/212, urbroj: 522-04/2-2-17-12 od 26. travnja 2017., kojim je odbijen tužiteljev zahtjev za stambeno zbrinjavanje dodjelom financijske potpore za kupnju prve nekretn...

9
Usž 147/2020-2; 28.4.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-562-02/15-0001/984, urbroj: 522-04/1-1-1-16-6 od 3. svibnja 2016., te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja te je dana sugl ...

10
Usž 932/2020-2; 12.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O., poslovni broj: 6 UsI-660/2019-7 od 22. siječnja 2020., odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II-141-02/19-01/03363156849, URBROJ: 341-99-05/3-19-1837 od 24. travnja 2019. Tužitelj je po ....

11
Usž 406/2020-2; 4.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom poništeno je rješenje tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe klasa: UP/II-141-02/17-01/03313909303, urbroj: 341-99-05/3-17-712 od 25. listopada 2017. (točka 1. izreke) i rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Z., klasa: ...

12
Usž 764/2020-2; 26.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje Službe, Z., klasa: UP/II 141-02/19-01/03121011733, urbroj: 341-99-05/3-19-5939 od 12. rujna 2019. i poništenje rješenja prvostupanjskog upravnog tijel...

13
Usž 872/2017-2; 10.10.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/I-371-06/02-0001/225, urbroj: 522-04/2-2-15-26 od 11. prosinca 2015., te je odbijen prijedlog za naknadu troškova upravnog spora. Rješenjem tuženika od 11. prosinca 2015., odb...

14
Usž 2056/2019-2; 10.7.2019 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda u točki I odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice kojim je tražila poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-371-06/09-01/365, urbroj: 522-04/2-17-13 od 2. listopada 2017. u dijelu kojim je točkom I izreke ukinuto rješenje Ministarstva obitel...

15
Usž 1639/2017-3; 21.12.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/I-371-06/11-0001/499, urbroj: 522-04/2-2-15-8 od 22. travnja 2015., kojim je odbijen zahtjev žalitelja HRVI, 20% tjelesnog oštećenja, za stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog k...

16
Usž 1365/2017-2; 13.12.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice, za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-371-06/07-0001/372, urbroj: 522-04/2-2-15-13 od 11. prosinca 2015. kojim je u točki I. ukinuto rješenje istog Ministarstva, klasa: UP/I-371-06/07-0001/372, urbroj: 51...

17
Usoz-10/17-5; 30.5.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je ovom Sudu podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 7. i članka 8. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 45/09., 11/11., 14/11. i 17/13. - dalje u tekstu: Odluka), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Crikvenice. Uz zah...

18
Usž 3322/2016-2; 9.3.2017 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijena je tužba tužitelja, ovdje žalitelja, protiv rješenja tuženika, klasa: UP/I-371-06/06-0001/308, urbroj: 522-04/2-2-16-54 od 22. siječnja 2016. (ispravljeno rješenjem, klasa: UP/I-371-06/001/308, urbroj: 522-04/2-2-16-58 od 5. svibnja 2016.) kojim je odbijen zaht...

19
Usž 2200/2016-2; 21.9.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u O., poslovni broj: UsI-174/16-7 od 26. travnja 2016. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva branitelja Republike Hrvatske, klasa: UP/I-371-06/10-0001/765, urbroj: 522-04/2-1-16-31 od 14. siječnja 2016. kojim je odbačen zahtjev tužitelja za s...

20
Usž 1402/2016-2; 8.9.2016 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom Upravnog suda u S. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-371-06/10-0001/261, urbroj: 522-04/2-2-14-13 od 4. lipnja 2014., kojim je 1. utvrđeno da je žalitelju kao HRVI 50% - VII grupe, odobren stambeni kredit za poboljšanje uvjeta stanovanja kojeg...

21
Uss 117/2014-8; 15.1.2015 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tuženo je tijelo osporenim rješenjem odbilo žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u V., broj: 78573 od 10. rujna 2009., kojim je odbijen zahtjev tužitelja i V. K. za priznavanje prava na obiteljsku mirovinu iza pok. kćeri N. K. sukladn...

22
Us-11446/2011-4; 16.10.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Carinske uprave, Carinarnice R. od 17. veljače 2011. godine, kojim rješenjem je tužitelju utvrđena obveza plaćanja iznosa od 24.047,36 kn obračunatog na ime carine, posebnog poreza na osobne automobile i poreza...

23
IUS 13-10/2014-20; 13.10.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: U predmetima u kojima je mjerodavan Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09. i 146/10. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) odstupa se od dosadašnje prakse prema kojoj se potvr...

24
Us-11483/2011-4; 2.10.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem ukinuto je rješenje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, klasa: UP/II-562-02/01-1904/21, urbroj: 519-04/2-1-04-2 od 27. srpnja 2004. (točka I. izreke), te je tužiteljici utvrđen prestanak statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja i...

25
Us-9782/2011-5; 2.10.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Carinske uprave, Carinarnice Z. od 14. travnja 2010. godine kojim rješenjem se tužitelji solidarno obvezuju na plaćanje iznosa od 35.824,28 kn na ime carine, posebnog poreza na automobile, poreza na dodanu vrij...

26
Us-9753/2011-5; 11.9.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Carinske uprave, Carinarnice Z. od 28. veljače 2011. godine kojim rješenjem je tužitelj obvezan na plaćanje carine, posebnog poreza, poreza na dodanu vrijednost te kamata u iznosu od 187.468,67 kn za rabljeno o...

27
Us 11545/2011-4; 20.8.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u V.-p. ž., Službe za društvene djelatnosti, V., klasa: UP/I-562-02/11-01/29, urbroj: 2189-04-02/2-10-2 od 25. svibnja 2011. Navedenim prvostupanjskim rješenjem odbačen je zahtjev tužitelj ...

28
Us 8853/2011-4; 9.7.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Područne službe u P., broj spisa: 75999, od 3. veljače 2011. godine. Označenim prvostupanjskim rješenjem tužitelju, hrvatskom branitelju - dragovoljcu iz Domovinskog rata priznato je počevši od 27. listopada 2010. p ...

29
Us-6497/2011-4; 9.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbačen je prijedlog tužitelja za obnovu postupka okončanog rješenjem toga tijela klasa: UP/II-561-01/10-01/422, urbroj: 512-090102-10-2 od 4. studenoga 2010. godine.          

30
Us 907/2011-7; 4.4.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog ureda D., klasa: UP/I-471-02/08-01/87, urbroj: 513-07-19-08-1, od 30. lipnja 2008. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje ob...

31
Us-7212/2011-5; 6.3.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada V. od 26. travnja 2011. godine, kojim rješenjem je I. S., nezaposleni hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, primljen u službu pomoći u kući starijim osobama u Jed...

32
Us-11917/2011-4; 20.2.2014 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim zaključkom tuženog tijela obustavlja se postupak za dodjelu stambenog kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja pokrenut po zahtjevu tužiteljice J. M. iz S..

33
Us-3866/2011-11; 12.12.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tužitelja za stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita za kupnju stana ili kuće uz obrazloženje da je supruga tužitelja bila suvlasnica ½ dijela kuće koja je otuđena.

34
Us-936/2011-4; 17.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv privremenog rješenja Ureda državne uprave u Z. ž., Službe za društvene djelatnosti, Ispostave J., klasa: UP/I-561-02/10-01/124, urbroj: 238-05-05/3-10-4 od 26. srpnja 2010. kojim je tužitelju prestalo pravo na opskrbninu s danom 31. s...

35
IUS 14-10/2013-32; 14.10.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: U sporu pokrenutom radi šutnje uprave moguće je proširiti tužbeni zahtjev na osporavanje odluke javnopravnog tijela donesene nakon pokretanja spora radi šutnje uprave, jer se radi o sporu u istoj upravnoj stvari.

36
Us-3117/2011-4; 25.9.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tužitelja za stambeno zbrinjavanje otkupom stana u vlasništvu Republike Hrvatske kojim upravlja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske na adresi R., H. 15.

37
Us-8071/2011-4; 24.7.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tužitelja za stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita za kupnju stana ili kuće jer je tužitelj imao kuću u vlasništvu, uvjetnu za stanovanje, koju je prodao.

38
Us-9287/2011-4; 24.7.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tužitelja za stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja jer je tužitelj prodao stan kojeg je imao u vlasništvu.

39
Us-8780/2011-4; 10.7.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tužitelja HRVI 60% za dodjelu stambenog kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja jer je tužitelj imao u vlasništvu kuću koju je prodao.

40
Us-9242/2010-3; 3.7.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u S.-d. ž., Službe za društvene djelatnosti, Ispostave S., klasa: UP/I-562-02/09-04/03, urbroj: 2181-04-03/07-10-11 od 1. travnja 2010. godine.

41
IUS 26-03/2013-26; 26.3.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Prilikom odlučivanja o pravima primjenom Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji uzimaju se u obzir činjenice iz potvrda koje izdaju nadležn...

42
Us-4837/2010-7; 6.2.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tužitelja HRVI 20%, za stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita za kupnju stana ili kuće, jer tužitelj ima u vlasništvu odgovarajući stan za njegovu obitelj.

43
Usž-246/2012-2; 30.1.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog suda u Splitu poslovni broj UsI-122/12 od 1. listopada 2012. odbijen je prigovor tužitelja podnesen protiv rješenja o pristojbi istog Suda poslovni broj: UsI-122/12 od 19. rujna 2012. kojim je tužitelju naloženo da plati sudsku pristojbu u ukupnom iznosu od 1.100,00 kuna na račun ...

44
IUS 28-01/2013-23; 28.1.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj:137/09) rok iz članka 131. stavak 1. ZOPHBDR je i dalje prekluzivni rok.

45
Us-4833/2010-4; 9.1.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tužiteljice, supruge preminulog HRVI iz Domovinskog rata 30% - IX skupine, D. F. iz T., S. brdo 17, za stambeno zbrinjavanje dodjelom i otkupom stana u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi K., U. k. T. 27B, jer je tužiteljica ostvarila pravo na obnovu stambe...

46
Us-10449/2010-5; 4.1.2013 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim je rješenjem odbijena žalba tužitelja protiv rješenja Ureda državne uprave u K. ž., Službe za društvene djelatnosti Karlovac, klasa: UP/I-562-02/09-01/78, urbroj: 2133-05-03/3-10-13 od 9. ožujka 2010.

47
Us-10508/2010-9; 7.12.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak:      

48
Us-10211/2010-4; 28.11.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine D. od 27. srpnja 2010. godine kojim rješenjem je na službu na određeno vrijeme na radno mjesto komunalni redar - vježbenik primljen kandidat J. B. iz P.

49
Us-10732/2010-4; 21.11.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tužitelja za stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita za razliku u površini između stambene površine koju koristi i odgovarajuće stambene površine koja mu pripada jer tužitelj ima u vlasništvu odgovarajuću kuću.

50
Us-10271/2010-4; 5.9.2012 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom odlukom o nedodjeljivanju zemljišta Gradskog vijeća Grada K. odbijen je zahtjev tužitelja za dodjelu bez naknade komunalno opremljenog zemljišta u svrhu rješavanja stambenog pitanja.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a